Mezioborový seminář Třeboň

Společnost bioMérieux CZ s.r.o. se zúčastní Mezioborového semináře v Třeboňi. 

Pioneering diagnostics