E.g., 07/20/2017
E.g., 07/20/2017

Rozšíření použití produktu VIDAS® D-Dimer Exclusion II™

09 Červen, 2017

Společnost bioMérieux, světový lídr na poli in vitro diagnostiky, vám s potěšením informuje o rozšíření využívání produktu VIDAS® D-Dimer Exclusion II™. VIDAS® D-Dimer Exclusion II™ byl původně vyvinut k použití v kombinaci s hodnocením před testové pravděpodobnosti k vyloučení hluboké žilní trombózy (DVT) a plicní embolie (PE) u ambulantních pacientů s podezřením na DVT nebo PE. Rozšíření využití D-Dimeru se týká použití pro zjištění doby trvání antikoagulace u nevyprovokované žilní tromboembolie (VTE). Lékařům v současnosti chybí pokyny pro optimální délku podávání perorální antikoagulační léčby u pacientů s nevyprovokovanou VTE. Jednoduché klinické pravidlo  nazvané HERDOO2 bylo odvozeno ze studie REVERSE I(1) a validováno ve studii REVERSE II(2). Na základě klinických a demografických prediktorů pravidla HERDOO2 mohou lékaři určit, zda pokračovat v podávání antikoagulancií dlouhodobě nebo krátkodobě u žen po první nevyprovokované VTE.       HERDOO2 rozhodovací klinické pravidlo •      Post-trombotické příznaky:                                                                                          Hyperpigmentace, edém nebo zarudnutí  končetiny                        1bod •      D-dimer ³ 250 µg/L (validováno jen s VIDAS DDEX II)                     1bod •      Obesita (body mass index  ³  30 kg/m²)                                            1bod    •      Vyšší věk (věk ³ 65 roky)                                                                   1bod   INTERPRETACE                                                                              Celkové body Nízké riziko ® zvažte přerušení léčby OAT                                         0 nebo 1 Vysoké riziko ® zvažte pokračování léčby OAT                                   ≥ 2                             Použití metody VIDAS® D-Dimer Exclusion II™ v této nové indikaci vedlo ke změně prahové hodnoty: cut-off pro použití HERDOO2 pravidla byla nastavena na 250 mg/L. Platí pouze pro VIDAS® D-Dimer Exclusion II™. Rozšířené indikace pro použití jsou následující: ,,VIDAS® D-Dimer Exclusion II™ je indikován při použití klinického rozhodovacího pravidla HERDOO2 k posouzení rizika opakování VTE u žen s první nevyprovokovanou VTE. Stanovení rizik podle tohoto pravidla je pomůckou  při podávání  perorální antikoagulační léčby.,, Další informace budou doplněny do příbalového letáku u VIDAS® D-Dimer Exclusion II™. Zaměřují se na použití cut-off hodnoty závislé na věku pro vyloučení PE (validováno ve studii ADJUST-PE(3)). Cílem této na věku závislé cut-off hodnoty je zvýšení prospěšnosti D-Dimeru k bezpečnému vyloučení PE. Umožnuje vyloučení PE u mnohem většího počtu  pacientů s rizikem PE, zejména u starších pacientů za současného zachování vysoké spolehlivosti testu. D-dimer cut-off dle věku příklad : pro 75 letého pacienta ® cut-off bude 750 µg/L.       Další informace naleznete v příbalovém letáku VIDAS® D-Dimer Exclusion II™. 1.        Rodger MA, Kahn SR, Wells PS, et al. Identifying unprovoked thromboembolism patients at low risk for recurrence who can discontinue anticoagulant therapy. CMAJ. 2008;179:417-26. 2.        Rodger MA, Le Gal G, Anderson DR, Schmidt J, Pernod G, Kahn SR, Righini M, Mismetti P, Kearon C, Meyer G, Elias A, Ramsay T, Ortel TL, Huisman MV, Kovacs MJ; REVERSE II Study Investigators. Validating the HERDOO2 rule to guide treatment duration for women with unprovoked venous thrombosis: multinational prospective cohort management study. BMJ. 2017;356:j1065. 3.        Righini M, et al. Age-adjusted D-dimer cutoff levels to rule out pulmonary embolism: the ADJUST-PE study. JAMA. 2014;311:1117-24.

Rozšíření použití produktu VIDAS® B•R•A•H•M•S PCT™

07 Červen, 2017

  S potěšením vám oznamujeme, že společnost bioMérieux, světový lídr na poli in vitro diagnostiky, rozšířila využívání produktu VIDAS® B•R•A•H•M•S PCT™, automatizovaný test pro stanovení hladiny prokalcitoninu (PCT), který pomáhá lékařům při důležitých rozhodnutích ohledně optimálního užívání antibiotik při infekcích dolních dýchacích cest (LRTI).   VIDAS® B•R•A•H•M•S PCT™ byl původně vyvinut, aby pomohl při hodnocení rizik sepse a septického šoku první den po přijetí na jednotku intenzivní péče (JIP).   Sepse je velmi vážný stav potenciálně vedoucí k životu ohrožující orgánové dysfunkci. Každý rok je přibližně 27 milionů lidí na světě postiženo sepsí. U nejtěžší formy, septickém šoku, je úmrtnost 30 %. Co nejrychlejší stanovení diagnózy, definování a podání vhodného antibiotika a v neposlední řadě také stanovení bezpečného ukončení antibiotické terapie, jsou současné hlavní požadavky zdravotnických zařízení. Zajištění těchto potřeb zvýší bezpečnost pacienta a povede ke snížení výskytu antimikrobiální rezistence.   Infekce dolních dýchacích cest (LRTI) je společná pro všechny věkové skupiny. V roce 2013 bylo popsáno okolo 150 milionů infekcí LRTI1. Výsledkem bylo 2,7 milionů úmrtí, což představovalo 4,8 % všech úmrtí v roce 2013 2. LRTI představuje hlavní příčinu návštěv u kliniků a přijetí do nemocnice po vyšetření na pohotovosti 3, souhrnně zahrnuje syndromy komunitní pneumonie (CAP), exacerbace chronické obstrukční plicní nemoci (ECOPD) a akutní bronchitidy. Tyto stavy jsou běžně léčeny antibiotiky, ačkoliv z nich většina nevyžaduje podávání antibiotik 4,5.   Díky této rozšířené indikaci pro pacienty s infekcemi LRTI pomůže lékařům VIDAS® B•R•A•H•M•S PCT™ při rozhodování o bezpečném celkovém snížení používání antibiotik. Používání VIDAS® B•R•A•H•M•S PCT™ v těchto častých a důležitých klinických situacích může snížit používání nevhodných a zbytečných antibiotik, a tak zabránit vedlejším nežádoucím efektům spojených s jejich nadužíváním a preventivnímu rozvoji rezistentních bakterií. Rozsáhlé indikace pro využití jsou následující: “VIDAS® B.R.A.H.M.S PCTTM je automatický test pro použití na přístrojích VIDAS® pro stanovení prokalcitoninu v lidském séru nebo plasmě (lithium heparin) využívající ELFA (Enzyme-Linked- Fluorescent Assay) techniky. Ve spojení s jinými laboratorními výsledky a klinickými hodnoceními VIDAS® B.R.A.H.M.S PCTTM pomáhá při hodnocení rizik u nemocných pacientů, kteří byli přijati první den na JIP při progresi závažné sepse a nebo septického šoku.   Ve spojení s jinými laboratorními výsledky a klinickými hodnoceními VIDAS® B.R.A.H.M.S PCTTM pomáhá v rozhodování o antibiotické léčbě pro pacienty s infekcí dolních dýchacích cest (LRTI) (včetně komunitní pneumonie, exacerbace chronické obstrukční plicní nemoci, akutní bronchitidy) během lékařských konzultací případně na pohotovostním oddělení *.” Automatická platforma VIDAS® s širokou nabídkou testů je vhodná pro mimořádné situace a dovoluje lékařům provádět rychlé diagnózy, monitorovat a vytvářet prognózy pro řadu onemocnění. Mezi těmito testy VIDAS® B•R•A•H•M•S PCT™ poskytuje výsledky za 20 minut.   * Podrobné doporučení a mezní hodnoty naleznete v Návodu k použití   1. Global Burden of Disease Study 2013, Collaborators (22 August 2015). "Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 301 acute and chronic diseases and injuries in 188 countries, 1990-2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013.". Lancet (London, England) 2. GBD 2013 Mortality and Causes of Death, Collaborators (17 December 2014). "Global, regional, and national age-sex specific all-cause and cause-specific mortality for 240 causes of death, 1990-2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013.". Lancet. 3. http://www.hcup-us.ahrq.gov/reports/statbriefs/sb174-Emergency-Departmen... 4. Shapiro D J, Hicks L A, Pavia A T, Hersh A L. Antibiotic prescribing for adults in ambulatory care in the USA, 2007–09. Journal of Antimicrobial Chemotherapy 2013 5. Flemming-Dutra et al., Prevalence of inappropriate antibiotic prescriptions among US ambulatory care visits 2010-2011. JAMA 315:1864-1873, 2016

Mid Europa prodává Alpha Medical

23 Únor, 2017

Mid Europa Partners ("Mid Europa") přední soukromý investor ve střední a jihovýchodní Evropě oznámil, že  uzavřel dohodu o prodeji společnosti Alpha Medical přednímu poskytovateli laboratorních služeb v České a Slovenské republice společnosti Unilabs. Tato transakce představuje největší transakci v oblasti zdravotnictví ve střední Evropě od roku 2008.  Pro více informací : http://www.mideuropa.com/media/news/2017/mid-europa-sells-alpha-medical/

Pioneering diagnostics