KMINE 2017

Společnost bioMérieux  CZ s.r.o. se bude účastnit kongresu klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie KMINE 2017, který se bude konat ve dnech 25. - 27.10.2017 v Praze v Konferenčním Centru City. 

Tento kongres je mezioborový a odbornými garanty akce jsou tři společnosti ČLS JEP: Společnost pro lékařskou mikrobiologii (SLM), Společnost infekčního lékařství (SIL) a Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii (SEM), jejichž společným zájmem je dobrá diagnostika, terapie a prevence infekčních onemocnění.
   
Základní témata KMINE 2017 jsou následující: přeshraniční hrozby infekčních onemocnění a možnosti jejich kontroly; nově se objevující infekční onemocnění; infekční onemocnění spojená se zdravotní péčí a možnosti jejich prevence; antiinfektiva a rezistence; infekční onemocnění preventabilní očkováním; HIV/AIDS, STD, virové hepatitidy; pokroky v rychlé mikrobiologické diagnostice; aktuality v oborech.

Odkaz na webové stránky kongresu KMINE 2017

Pioneering diagnostics