Rozšíření použití produktu VIDAS® D-Dimer Exclusion II™

09 Červen, 2017

Společnost bioMérieux, světový lídr na poli in vitro diagnostiky, vám s potěšením informuje o rozšíření využívání produktu VIDAS® D-Dimer Exclusion II™.

VIDAS® D-Dimer Exclusion II™ byl původně vyvinut k použití v kombinaci s hodnocením před testové pravděpodobnosti k vyloučení hluboké žilní trombózy (DVT) a plicní embolie (PE) u ambulantních pacientů s podezřením na DVT nebo PE.

Rozšíření využití D-Dimeru se týká použití pro zjištění doby trvání antikoagulace u nevyprovokované žilní tromboembolie (VTE).

Lékařům v současnosti chybí pokyny pro optimální délku podávání perorální antikoagulační léčby u pacientů s nevyprovokovanou VTE. Jednoduché klinické pravidlo  nazvané HERDOO2 bylo odvozeno ze studie REVERSE I(1) a validováno ve studii REVERSE II(2). Na základě klinických a demografických prediktorů pravidla HERDOO2 mohou lékaři určit, zda pokračovat v podávání antikoagulancií dlouhodobě nebo krátkodobě u žen po první nevyprovokované VTE.

 

HERDOO2 rozhodovací klinické pravidlo

•      Post-trombotické příznaky:                                                                                 

        Hyperpigmentace, edém nebo zarudnutí  končetiny                        1bod

•      D-dimer ³ 250 µg/L (validováno jen s VIDAS DDEX II)                     1bod

•      Obesita (body mass index  ³  30 kg/m²)                                            1bod   

•      Vyšší věk (věk ³ 65 roky)                                                                   1bod

 

INTERPRETACE                                                                              Celkové body

Nízké riziko ® zvažte přerušení léčby OAT                                         0 nebo 1

Vysoké riziko ® zvažte pokračování léčby OAT                                   ≥ 2

 

 

Použití metody VIDAS® D-Dimer Exclusion II™ v této nové indikaci vedlo ke změně prahové hodnoty: cut-off pro použití HERDOO2 pravidla byla nastavena na 250 mg/L. Platí pouze pro VIDAS® D-Dimer Exclusion II™.

Rozšířené indikace pro použití jsou následující:

,,VIDAS® D-Dimer Exclusion II™ je indikován při použití klinického rozhodovacího pravidla HERDOO2 k posouzení rizika opakování VTE u žen s první nevyprovokovanou VTE. Stanovení rizik podle tohoto pravidla je pomůckou  při podávání  perorální antikoagulační léčby.,,

Další informace budou doplněny do příbalového letáku u VIDAS® D-Dimer Exclusion II™. Zaměřují se na použití cut-off hodnoty závislé na věku pro vyloučení PE (validováno ve studii ADJUST-PE(3)). Cílem této na věku závislé cut-off hodnoty je zvýšení prospěšnosti D-Dimeru k bezpečnému vyloučení PE. Umožnuje vyloučení PE u mnohem většího počtu  pacientů s rizikem PE, zejména u starších pacientů za současného zachování vysoké spolehlivosti testu.

D-dimer cut-off dle věku

příklad : pro 75 letého pacienta ® cut-off bude 750 µg/L.

 

Další informace naleznete v příbalovém letáku VIDAS® D-Dimer Exclusion II™.

1. Rodger MA, Kahn SR, Wells PS, et al. Identifying unprovoked thromboembolism patients at low risk for recurrence who can discontinue anticoagulant therapy. CMAJ. 2008;179:417-26.

2. Rodger MA, Le Gal G, Anderson DR, Schmidt J, Pernod G, Kahn SR, Righini M, Mismetti P, Kearon C, Meyer G, Elias A, Ramsay T, Ortel TL, Huisman MV, Kovacs MJ; REVERSE II Study Investigators. Validating the HERDOO2 rule to guide treatment duration for women with unprovoked venous thrombosis: multinational prospective cohort management study. BMJ. 2017;356:j1065.

3. Righini M, et al. Age-adjusted D-dimer cutoff levels to rule out pulmonary embolism: the ADJUST-PE study. JAMA. 2014;311:1117-24.

Pioneering Diagnostics