Seznam klinických diagnostických produktů A-Z

Pokud znáte název hledaného produktu, klikněte na první písmeno z jeho názvu v sloupci vlevo a najdete co hledáte!

Management pacientů na oddělení...

Management pacientů na oddělení...

Na odděleních urgentního příjmu má přesná diagnóza v minimálním čase zásadní význam pro zajištění co nejlepších výsledků léčby. Záleží na každé minutě: je zapotřebí identifikovat...

Monitorování povrchů: Řešení pro...

Monitorování povrchů: Řešení pro...

Řešení pro monitorování povrchů zdravotnických zařízeních

Monitorování vody: Řešení pro...

Monitorování vody: Řešení pro...

Řešení pro monitorování vody ve zdravotnických zařízeních

MYCOPLASMA IST 3

Jednoduchá a úplná diagnostika urogenitálních mykoplazmat

MYLA® – inteligentní...

MYLA® – inteligentní...

Využijte systém MYLA® ke zdokonalení péče o pacienty – inteligentní integrované IT řešení speciálně vyvinuté pro mikrobiologické laboratoře.

Management antimikrobiální...

Management antimikrobiální...

Mikroorganismy s rezistencí na antimikrobiální látky jsou dnes považovány za jednu z nejvážnějších globálních hrozeb pro lidské zdraví. Vedou k vysoké morbiditě a mortalitě a zároveň představují...

Pioneering Diagnostics