bioMérieux – finančí výsledky za rok 2019

14 Leden, 2020

  • 2,675 miliónů € v prodeji za celý rok 2019, což představuje zvýšení o 10,5% a organický růst 7,2%
  • Silná dynamika prodeje ve čtvrtém čtvrtletí, s organickým růstem o 8,3%, který byl způsoben prodejem reagencií pro molekulární biologii, mikrobiologických přístrojů a silnou dynamikou v asijsko-pacifickém regionu
  • Přispívající provozní příjem před jednorázovými položkami se v souladu s ročními cíli zvýšil téměř o 7% na 389 milionů EUR
  • Organizační změna s cílem upevnit postavení bioMérieux na trhu diagnostiky in vitro
  • Finanční cíle pro rok 2020:
    • Organický růst tržeb od 5% do 7% při konstantních směnných kurzech a rozsahu konsolidace
    • Přispívající provozní příjem před jednorázovými položkami ve výši 395 až 415 milionů EUR v běžných směnných kurzech

Alexandre Mérieux, předseda představenstva a generální ředitel, uvedl: “BioMérieux v roce 2019 dosáhla výsledků v souladu s původními cíli, čímž posílila své postavení na trhu diagnostiky in vitro. Abychom nám umožnili ještě účinněji reagovat na zdravotní problémy a na měnící se potřeby našich zákazníků, rozhodli jsme se s představenstvem změnit organizaci kolem výkonného týmu. V současné atmosféře ekonomických a zdravotních nejistot bioMérieux na základě dostupných informací očekává, že bude i nadále bude plnit své závazky v roce 2020.”


 

Stahování
Pioneering Diagnostics