DNA diagnostika 2019

Dovolte, abychom Vás pozvali přednásku od společnosti bioMérieux na 23. celostátní konferenci DNA diagnostiky.

Konference si klade za cíl být přehlídkou širokého spektra molekulárně genetických diagnostických postupů, nových trendů v diagnostice genetických chorob a moderních technologií užívaných při analýzách genetického materiálu.

Pioneering Diagnostics