Efektivita organizace

Jak zajistit nejlepší péči pro všechny pacienty ve zdravotnickém zařízení? Jak pomoci lékařům dojít k nejlepšímu klinickému rozhodnutí a rychle zahájit léčbu? Jak využít nejnovější technologie? Jakým způsobem maximalizovat kompetence zaměstnanců? Ve společnosti bioMérieux poskytujeme celou řadu služeb, které vaší zdravotnické organizaci umožní dosáhnout maximální efektivity.

Organizační efektivita je nejúčinnějším způsobem, jak mohou řídící pracovníci ve zdravotnictví zajistit kvalitní péči pro stále narůstající počet pacientů – někdy dokonce i přes škrty ve zdrojích, počtu zaměstnanců a rozpočtu. Díky padesátiletým zkušenostem ze spolupráce s diagnostickými laboratořemi můžeme ve společnosti bioMérieux využít naše know-how ke zvýšení efektivity vaší laboratoře a celého zdravotnického zařízení.

bioMérieux – optimalizace efektivity od laboratoře až po lůžko pacienta

Díky zajištění optimální efektivity každého kroku na cestě od diagnostické laboratoře k lůžku pacienta budete schopni poskytovat kvalitní péči všem pacientům. Rychlé dodání spolehlivých diagnostických výsledků lékařům znamená, že bude rychleji nasazena vhodná terapie.

Jak zajistit, aby vaše laboratoř fungovala co nejefektivněji

Odborníci ze společnosti bioMérieux vám pomohou přehodnotit stávající laboratorní praxi pomocí nástroje Hodnocení výkonnosti laboratoře. Společně budeme hledat způsoby, jak co nejlépe využít vaše stávající vybavení a dovednosti zaměstnanců s cílem co nejlépe využít čas a tok práce. Výsledná efektivita ovlivňuje péči o pacienta prostřednictvím rychlého dodání spolehlivých výsledků.

Komplexní automatizace mikrobiologických laboratoří (Full Microbiology Laboratory Automation - FMLA®) a IT řešení

Pro další zvýšení efektivity vám společnost bioMérieux přináší komplexní řešení pro automatizaci mikrobiologických laboratoří, které nese název Full Microbiology Lab Automation – FMLA®. Nahlížíme na laboratoř jako na jeden celek,  a zajišťujeme bezproblémový chod přístrojů ve vzájemné součinnosti, což umožňuje optimální tok práce a maximální produktivitu. Zároveň můžete zlepšit správu informací a komunikaci mezi laboratořemi a poskytovateli péče pomocí našeho inovativního integrovaného softwarového řešení Myla®.
 

Efektivní třídění a propouštění pacientů

Díky efektivnímu třídění pacientů, proaktivnímu plánování výkonů a aktivně plánovanému propouštění z nemocnice můžete zkrátit délku hospitalizace pacientů a zvýšit kapacitu svého systému z hlediska volných lůžek a času zaměstnanců. Koncepce Continuous Improvement Events společnosti bioMérieux vám umožní mapovat postup, a identifikovat tak překážky a hlavní příčiny opožděného propouštění v celém průběhu poskytované zdravotní péče.

Podpora zvyšování kvalifikace zaměstnanců

Kontinuální vzdělávání a školení mají zásadní význam pro zajištění schopností a spokojenosti zaměstnanců. Pokud zaměstnance podpoříte při rozvoji jejich dovedností a dáte jim pocítit, že jsou jejich schopnosti náležitě využívány, budou spokojenější a výkonnější. Společnost bioMérieux nabízí kompletní řadu školicích kurzů, vhodnou pro všechny úrovně a pozice.

LEAN lab Assessment od firmy BioMérieux

Přibližně 60–70 % rozhodnutí lékaře je založeno na diagnostice in vitro.1 Proto má podpora zaměstnanců laboratoře zaměřená na maximalizaci jejich dovedností velký vliv na efektivitu celé organizace. Naši konzultanti vám pomohou zvýšit produktivitu vaší laboratoře až o 30 %  prostřednictvím nástroje LEAN Lab Assessment, který zaměstnancům umožňuje řídit vlastní osobnostní rozvoj. Náš externí pohled, který vychází ze zkušeností, umožňuje jasněji identifikovat neefektivní pracovní postupy a slouží jako vodítko pro pozitivní změnu a zvýšení motivace.
 

Zkušenost s použitím LEAN analýzy v reálném životě

Před použitím systému LEAN Laboratory Assessment měla mikrobiologická laboratoř při centru CNMC 11 zaměstnanců na plný úvazek plus jednoho nadřízeného – a stejně je tomu i dnes. Díky zvýšení efektivity práce se však výrazně zlepšila produktivita našich zaměstnanců. Analýza LEAN Laboratory Assessment ukázala, že naše mikrobiologická laboratoř má výrazné výkyvy v aktivitě, které bylo třeba vyrovnat.

Post-LEAN Staffing: Minimizing the Extreme Peaks and Valleys - Personální zajištění po analýze LEAN: minimalizace výkyvů aktivity

 

 

1) The Lewin Group, Inc. The Value of Diagnostics Innovation, Adoption and Diffusion into Healthcare (July 2005)

Pioneering Diagnostics