Snižování nákladů

Lze pod tlakem vykonat více práce s menším objemem prostředků? Potřebujete udržet motivaci svých zaměstnanců navzdory finančním omezením? Zvažujete investice do nové automatizované technologie, ale nejste si jisti, zda vyřeší vaše problémy?

Jako zdravotničtí pracovníci, kteří se potýkají s problematikou stárnoucí populace a nových zdravotních hrozeb, musíte řešit podobné ekonomické problémy každý den. Společnost bioMérieux vaše problémy zná a může vám poskytnout širokou škálu řešení, která vám pomohou snížit náklady na zdravotní péči.

Zdravotnická zařízení jsou dnes pod neustálým tlakem, aby zvyšovala svou výkonnost i přes ztenčující se zdroje, menší počet zaměstnanců a krácení rozpočtů. Při svém rozhodování lékaři spoléhají z 60 až 70 % na diagnostiku in vitro,1 a optimalizace laboratorních procesů je proto logickým krokem, jak ovlivnit finanční výsledky prostřednictvím malých cílených investic.

Společnost bioMérieux vám pomůže ušetřit prostřednictvím zefektivnění laboratorních postupů, lidské práce a technologií.
 

bioMérieux – pomůžeme vám vykonat více práce s menším objemem prostředků

Společnost bioMérieux vám pomůže omezit náklady bez vysokých investic, a to pomocí nástroje Lab Performance Assessment, který analyzuje stávající postupy. Na základě našich zkušeností z padesátileté spolupráce s různými laboratořemi vám pomůžeme vytvořit praktičtější tok práce a co nejlépe využít vaše stávající zařízení, a dosáhnout tak maximální efektivity při zachování nízkých nákladů.
 

Udržení motivace zaměstnanců

Zdravotnická zařízení spoléhají na vysoce kvalifikované odborníky. Proto abyste dosáhli maximální účinnosti, musíte mít jistotu, že budou schopnosti vašeho týmu efektivně využívány. Vaši zaměstnanci budou spokojenější, motivovanější a efektivnější při vykonávání své práce, pokud absolvují školení a další vzdělávání, které udrží jejich informovanost o nejnovějších poznatcích a technologiích na vysoké úrovni.

Pomohli jsme již stovkám laboratoří díky naší kompletní řadě školicích kurzů, kterou lze přizpůsobit pro všechny úrovně a pozice.

 

LEAN lab Assessment od firmy BioMérieux

Naši konzultanti pomohou zvýšit produktivitu vaší laboratoře až o 30 %, a to prostřednictvím lepšího využití dovedností vašich zaměstnanců a prostředků, díky našim jedinečným zkušenostem a orientaci v problémech, s nimiž se laboratoře potýkají. Koncept LEAN Lab Assessment společnosti bioMérieux umožní vašim zaměstnancům řídit vlastní osobnostní rozvoj a rozšíří jejich dovednosti s dlouhotrvajícím dopadem.

Náš externí pohled, který vychází ze zkušeností, umožňuje jasněji identifikovat neefektivní pracovní postupy a slouží jako vodítko pro pozitivní změnu a zvýšení motivace. Implementace systému LEAN Lab zkracuje dobu odezvy a vede k rychlejším výsledkům a spolehlivějšímu klinickému rozhodování.

 

Zkušenost s použitím LEAN analýzy v reálném životě

Před použitím systému LEAN Laboratory Assessment měla mikrobiologická laboratoř při centru CNMC 11 zaměstnanců na plný úvazek plus jednoho nadřízeného – a stejně je tomu i dnes. Díky zvýšení efektivity práce se však výrazně zlepšila produktivita našich zaměstnanců. Analýza LEAN Laboratory Assessment ukázala, že naše mikrobiologická laboratoř má výrazné výkyvy v aktivitě, které bylo třeba vyrovnat.

Post-LEAN Staffing: Minimizing the Extreme Peaks and Valleys - Personální zajištění po analýze LEAN: minimalizace výkyvů aktivity

 

Týmová spolupráce, automatizace a IT pro úsporu času a peněz

Full Microbiology Laboratory Automation (FMLA®) – Komplexní automatizace mikrobiologických laboratoří

Koncepce Full Microbiology Lab Automation (FMLA®) je komplexní řešení společnosti bioMérieux pro automatizaci a optimalizaci práce mikrobiologických laboratoří. Nahlížíme na laboratoř jako na jeden celek a zajišťujeme bezproblémový chod přístrojů ve vzájemné součinnosti, což umožňuje dosáhnout maximální produktivity a rychleji dodat standardizované a spolehlivé výsledky. Investice do automatizace uvolňují ruce kvalifikovaným pracovníkům a umožňují jejich využití pro náročnější úkoly.

 

Využití systému Myla®, IT řešení pro lepší komunikaci

Rychlé, bezproblémové sdílení informací mezi laboratořemi a zdravotnickými zařízeními umožňuje provádět klinická rozhodnutí včas na základě komplexních informací. Pro dosažení tohoto cíle vám společnost bioMérieux nabízí inovativní, integrované softwarové řešení Myla®. Prostřednictvím jednotného rozhraní můžete spravovat více přístrojů a systémů LIS.

Systém Myla® nabízí lepší dohledatelnost údajů a výsledků a umožňuje - rychle a bezpečně - dodávat kompletní a spolehlivé informace, což lékařům umožní lépe rozhodnout o péči o pacienty a zkrátit hospitalizaci. Úspory nákladů přesahují rámec laboratoře. Například v případě vzplanutí infekce spojené se zdravotní péčí (HAI) umožňuje integrace IT zahájit koordinované a účinné akce, které povedou k rychlejší eliminaci infekce a ke snížení celkových ekonomických nákladů a výdajů na péči o pacienty.

 

1) The Lewin Group, Inc. The Value of Diagnostics Innovation, Adoption and Diffusion into Healthcare (July 2005)

Pioneering Diagnostics