Optimalizace pracovních procesů

Potřebujete si udržet náskok před konkurencí? Chcete svoji laboratoř využívat co nejefektivněji – ale nevíte, kde začít? Společnost bioMérieux vám může nabídnout řadu služeb pro optimalizaci pracovního postupu, které posunou efektivitu vaší laboratoře na zcela novou úroveň.

Oblast zdravotní péče je v dnešní době pod značným tlakem, například v důsledku stárnutí populace nebo nových problémů, jako je antimikrobiální rezistence. Na úrovni laboratoře mohou tyto tlaky vést ke zvýšení pracovní zátěže a  k požadavkům na rychlejší dodání výsledků, to vše při zachování stávající kvality. V některých případech mohou tyto požadavky kolidovat se snižováním výdajů, počtu zaměstnanců a rozpočtu. Společnost bioMérieux díky 50letým zkušenostem ze spolupráce s mikrobiologickými laboratořemi dobře rozumí tlakům, kterým musíte čelit, a může vám nabídnout inovativní řešení pro optimalizaci vašich pracovních postupů.

bioMérieux – individualizovaná řešení pro optimalizaci pracovního postupu

Optimalizace pracovních postupů začíná rekapitulací současného stavu, včetně lidských a technologických zdrojů. Svoji laboratoř znáte jistě lépe než kdokoli jiný, nicméně odborný pohled z vnějšku vám pomůže vidět ji z jiné perspektivy.Společnost bioMérieux vám pomůže najít individuální řešení a realizovat potřebné změny pro optimalizaci pracovních postupů.

 

V podstatě jsme věděli, co je třeba udělat, ale abych tak řekl, potřebovali jsme na začátku kopanec a pak i určité vedení, které by nás udrželo v nabraném kurzu. Když přišli konzultanti z firmy bioMérieux a řekli nám, čeho bychom mohli dosáhnout, skutečně nám to pomohlo posunout se vpřed a mnohem rychleji dosáhnout požadovaných výsledků.

Patrick J. O’Sullivan MS, MT (ASCP)SBB, Laboratory Operations Director, The Florida Hospital System

Strategické vyhodnocení

Odborníci firmy bioMérieux, ve spolupráci s vámi, provedou vyhodnocení pracovních postupů. Společně posoudíme vaši výkonnost ze tří základních úhlů: postupy, lidé a technologie. Získáte jednoznačnou představu o tom, kde využíváte zdrojů nejlepším možným způsobem a kde je prostor pro optimalizaci.

Implementace zdokonalených postupů

Realizace změn často není jednoduchou záležitostí. Naše firma však již pomáhala se zaváděním strategických změn pro optimalizaci pracovních postupů v mnoha laboratořích. Společně budeme řešit následující oblasti:

  • Zvyšování produktivity a průtok vstupů a výstupů v pracovním procesu
  • Racionalizace postupů umožňujících zvládnout zvyšující se nároky
  • Zkrácení doby odezvy a zajištění kvalitních standardizovaných výsledků ke spokojenosti klientů
  • Omezení nebo eliminace chyb
  • Nasměřování kvalifikace pracovníků na nejvhodnější činnosti
  • Omezení přesunů a zvyšování bezpečnosti
  • Snižování stresu a zvyšování spokojenosti zaměstnanců

Automatizace a IT: inovace pro úsporu času zaměstnanců, zlepšení standardizace
a zkrácení doby do získání výsledků

 

Automatizace

Pro další zvýšení efektivity vám společnost bioMérieux přináší komplexní řešení pro automatizaci mikrobiologických laboratoří, které nese název Full Microbiology Lab Automation – FMLA®. Bereme laboratoř jako jeden celek, proto naše přístroje bezproblémově spolupracují a mohou být nakonfigurovány tak, aby co nejlépe vyhovovaly vašim potřebám. Zaměstnanci laboratoře uspoří čas a mohou využít svoji kvalifikaci tam, kde je nejvíce zapotřebí. Zároveň se zlepší standardizace a zkrátí čas do získání výsledků. Níže jsou uvedeny příklady našich inovativních automatizovaných přístrojů:

Informační technologie

Využijte integrované softwarové řešení Myla®od firmy bioMérieux k uzavření kruhu efektivního pracovního postupu. Jednotné rozhraní umožňuje řídit více nástrojů a více systémů LIS, zvýšit sledovatelnost údajů a výsledků a zajistit včasné a bezpečné doručení výsledků.

Podpořte zvyšování kvalifikace svých pracovníků

Pokračující vzdělávání a odborná příprava mají zásadní význam pro zvýšení kvalifikace zaměstnanců, efektivity jejich práce a spokojenosti v zaměstnání, protože poznají, že je jejich kvalifikace správně využita. Společnost bioMérieux nabízí kompletní řadu školicích kurzů, vhodnou pro všechny úrovně a pozice.

Hodnocení výkonnosti laboratoří od firmy BioMérieux

Konzultanti společnosti bioMérieux vám můžou pomoci zvýšit produktivitu vaší laboratoře až o 30 % posoudit výkonnost laboratoře a následně zavést opatření pro kontinuální zdokonalování (např. Kaizen), které umožní zaměstnancům převzít kontrolu nad vlastním rozvojem v rámci laboratoře. Pomůžeme vám identifikovat neefektivní pracovní postupy a poradíme vám se zaváděním pozitivních změn a zvyšováním motivace. Implementace systému LEAN Lab zkracuje dobu odezvy a vede k rychlejším výsledkům a spolehlivějšímu klinickému rozhodování.

Implementace systému LEAN Lab zkracuje dobu odezvy a vede k rychlejším výsledkům a spolehlivějšímu klinickému rozhodování.  

Stáhnout

Pioneering Diagnostics