Mutace SARS-COV-2 a jejich detekce 

13 Duben, 2021

Zjistěte, jak jsou na přístrojích řady VIDAS®, Filmarray ® a soupravě R-GENE® detekovány nové mutantní varianty. Celá řada literární zdrojů již tuto problematiku podrobně popisuje.

 

Informace k reaktivitě respiračního panelu BioFire® FilmArray® RP2.1, RP2.1plus a RP2.1-EZ na nové mutace viru zde: sars-cov2_biofire

 

Informace k reaktivitě testu SARS‑COV‑2 R‑GENE® (ref. 423720) zdeargene_sars-cov-2

 

Informace k reaktivitě testu VIDAS® SARS-CoV-2 IgM a VIDAS® SARS-CoV-2 IgG na britskou a jihoafrickou variantu zde:vidas_igg_and_igm_sars-cov-2

 

 

Pioneering Diagnostics