Nadace Mérieux oslavuje  50. výročí založení

27 Září, 2017

Vážení, 

tento rok nadace Mérieux oslavuje 50. výročí založení.

Tato nezávislá rodinná nadace se věnuje boji proti infekčním chorobám v rozvojových zemích. Dnes má více jak 100 zaměstnanců a ročně věnuje přibližně 25 miliónů € na podporu klinické biologie ve  20 zemích. V terénu úzce spolupracuje s nadací Christophe a Rodolphe Mérieux, která je  primárním akcionářem Institutu Mérieux. Dividendy jsou vypláceny z financí nadace Institut Mérieux.

Činnosti těchto nadací jsou možné díky závazkům našich společností: závazek, který je podporován každým ze společnosti bioMérieux.

Na oslavu tohoto výročí nadace Mérieux uspořádala mezinárodní konferenci v Les Pensières Centru v Annecy 14.září 2017.

170 vědců, doktorů, biologů, humanitárních pracovníků a zástupců mezinárodních organizací pocházejících ze západní Afriky, Asie, Latinské Ameriky, Madagaskaru, Haiti a Blízkého východu se podělili o svoje zkušenosti s těmito třemi tématy:

·         Epidemiologická rizika v rozvojových zemích: diskuzi předsedal profesor Christian Bréchot, prezident Pasteurova Institutu.

·         Nová dynamika v budování zdravotních center: využití místních zdrojů: předsedal profesor Ogobara Doumbo, ředitel Výzkumného a školícího centra, Fakulty medicíny na  Universitě Bamako, Mali. 

·         Celosvětový zdravotní přístup: vytváří více ohrožené populace než zdravotní péče: předsedal Dr. Jean William Pape, zakladatel a ředitel GHESKIO Centra na Haiti a profesor Medicíny na Weill Cornell Medical College.

Diskuze byly velmi živé a podnětné. Alain Mérieux dodal: “Pasteurovův odkaz je relevantní více než kdy jindy. Abychom čelili rostoucím hrozbám infekčních onemocnění musíme pracovat v biologii bez hranic mezi zeměmi a náboženstvím, a bez omezení mezi humánní a veterinární medicínou.”

S radostí vám mohu prezentovat pár fotografií z této události a také dva rozhovory ve francouzštině od Alaina Mérieux. První je video rozhovor uložený na BFMTV news channel a druhý je psaný rozhovor ve French magazine L'Express.

Také vám doporučuji navštívit  Mérieux Foundation web stránky pro lepší pochopení nadačních priorit, zejména referenčních laboratořích vytvořených Rodolphe Mérieux a rozšíření její světové sítě, stějně tak jako její závazek k celosvětovému zdraví a péči o ohrožené populace.

 

Michel Baguenault

Merieux - fotografie

 

 

Pioneering Diagnostics