Obchodní bilance za první čtvrtletí roku  2020 

24 Březen, 2020

  • bioMérieux se plně mobilizovala proti COVID-19 epidemii
  • Organický růst více než 20% při konstantních směnných kurzech a rozsahu konsolidace během prvního čtvrtletí:
    • 769 miliónů € v prodeji
    • až 21,5 % nárůst
  • Výrazný nárůst prodeje u produktových řad molekulární biologie, vyvolaný mimořádnou poptávkou po respiračních testech
  • Negativní dopad se očekává ve zpomalení v rutinní laboratorní činnosti, ale doposud byly pozorovány pouze nízké účinky
  • Cíle pro rok 2020 byly staženy z důvodu nedostatečného zviditelnění všech důsledků celosvětové zdravotní krize 
Alexandre Mérieux,  generální ředitel, uvedl: „V této bezprecedentní zdravotní krizi hraje diagnostický průmysl in vitro klíčovou roli v boji proti epidemii COVID-19. Od ledna bioMérieux usilovně pracuje na vývoji diagnostických řešení SARS-CoV-2 pro zdravotnické pracovníky. Některá řešení jsou již laboratořím k dispozici, zatímco jiná je brzy završí. Naše týmy prokázaly neochvějný závazek vyvíjet, vyrábět a dodávat diagnostická řešení a podporovat naše zákazníky. Vzhledem k bezprecedentnímu a rychle se vyvíjejícímu charakteru krize jsme stáhli své cíle “.
 
 
Stahování
Pioneering Diagnostics