• bioMérieux Česká republika

BACT/ALERT® VIRTUO©

Automatizovaný přístroj pro hemokultivaci

Připravte se na nový rozměr v oblasti detekce u hemokultivací: BACT/ALERT® VIRTUO© je bezproblémová a efektivní technologie pro hemokultivaci v jednom automatizovaném systému.

 • Pohybem aktivované vkládání vzorků, které již nevyžaduje další akci
 • Pokročilá robotika poskytuje automatické vkládání a vykládání vzorků
 • Flexibilní a rozšířitelné přístroje se přizpůsobí jakékoliv laboratoři bez ohledu na její velikost
 • Systém VIRTUO© vám pomůže zlepšit pracovní postup zkrácením doby zpracování a zvýšením efektivity
Přidat do výběru

Potřebujete více informací?

BACT/ALERT® VIRTUO© zavádí novou dimenzi do oblasti detekce u hemokultivací. Jedná se o maximálně univerzální zařízení, které se vejde do každé laboratoře bez ohledu na její velikost, dokonce i mimo běžné mikrobiologické laboratoře. VIRTUO™ je nejnovějším příkladem vynalézavosti v oblasti automatizace, zkracuje dobu potřebnou ke zpracování a zvyšuje efektivitu laboratoře. Tyto výhody lze dále posílit prostřednictvím vysoce sofistikovaného softwaru MYLA®, který vám poskytne relevantní informace z různých přístrojů a z vašeho LIS, a to v čase a místě, kdy je skutečně potřebujete. BACT/ALERT® VIRTUO© tímto způsobem bezproblémově integruje pracovní postup hemokultivace s cílem zajistit efektivní a realizovatelné výsledky, které vám pomohou dosáhnout lepších výsledků u daného pacienta.

Maximální efektivita pracovního postupu

V dnešní době stojí laboratoře před náročnými výzvami: jako je např. zpracování větších objemů vzorků, potřeba zkrátit dobu odezvy nebo potřeba efektivně využívat lidské zdroje. Kliničtí pracovníci a pacienti spoléhají na to, že se s těmito výzvami vypořádáte. V tomto ohledu vám pomůže inteligentní automatizace systému BACT/ALERT® VIRTUO©, která maximálně zjednoduší vaše pracovní postupy.

 • Posunovací pás může pojmout až čtyřicet lahviček najednou
 • Práce se systémem je tak jednoduchá, že vkládání vzorků může provádět každý pracovník laboratoře
  • Automatizované, pohybem aktivované vkládání vzorků, které již nevyžaduje další akci
  • Intuitivní dotyková obrazovka zjednodušuje použití
  • Problémy s čárovým kódem jsou vyřešeny na hlavní obrazovce
 • Pokročilá robotika pro automatické vkládání a vykládání vzorků
  • Systém rozpozná, kdy jsou vzorky vloženy
  • Řešení problémů (např. upadnutí lahvičky)

   Smart scanning: rotates and photographs entire bottle.

 • Technologie inteligentního 360° snímání (360° Smart scanning technology)
  • Rozpoznává lahvičku a referenční štítek pacienta
  • Snímá a sleduje výšku hladiny krve ve všech lahvičkách
  • Jednoduché sledování a hlášení
 • Pozitivní lahvičky:
  • Díky upozorněním můžete vždy začít pracovat bez prodlevy
  • Můžete nastavit vykládání lahviček na vyžádání nebo automaticky
 • Negativní lahvičky:
  • Automaticky se vykládají do vyměnitelné nádoby na odpady
  • Likvidace je zcela bezpečná díky nerozbitným lahvičkám bioMérieux

Rozšiřitelnost umožňuje použití v každé laboratoři bez ohledu na velikost

Systém BACT/ALERT® VIRTUO© je univerzální a rozšiřitelný a proto je použitelný prakticky ve všech laboratořích bez ohledu na velikost – systémy můžete umístit dokonce i na jiné místo mimo rutinní mikrobiologickou laboratoř.

 • Kapacita 216 až 432 buněk

Zajistěte si lepší viditelnost vyšetření pomocí aplikace MYLA®

Systém BACT/ALERT® VIRTUO© se dodává se dvěma softwarovými balíčky:

1 - Základní samostatný balíček:

 • Snadné používání
 • Rutinní zprávy, např. pozitivní, negativní a negativní k danému datu

Buďte v obraze: informace k dispozici 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu2 - Plně integrovaný middleware MYLA®, který umožňuje připojení k jiným přístrojům bioMérieux a k vašemu LIS a vytvoření „řídící věže“ pro zajištění hladkého toku informací. Tímto způsobem dosáhnete zmírnění administrativní zátěže a optimalizace pracovních postupů, které vám umožní zvládat vyšší objem práce s využitím stávajících zdrojů a získat více času na odbornější práci.

 • Konsolidujte pacientské údaje pro snazší a účinnější hlášení
  • Celková vysledovatelnost pracovního postupu v rámci hemokultivace
  • Komplexní zpráva o objemech krve
  • Sledování indikátoru kvality
 • Zlepšuje klinickou relevanci na základě statistiky v reálném čase a hodnocení parametrů kvality
 • Sledování kontaminace se dále zlepšilo integrací výsledků z hmotnostní spektrometrie pomocí přístroje Vitek a výsledku ze systému Vitek 2

 

VIRTUO™má CE značku a systém je dostupný celosvětově ve vybraných zemích.

Technické specifikace

 • Přejímací oblast a interní přepravní trasa musí mít vhodnou velikostní a hmotnostní kapacitu pro dodaný přístroj.

DŮLEŽITÉ: Ponechejte kolem přístroje dostatečný prostor pro vyjmutí z přepravní bedny. Celkový prostor potřebný k vyjmutí přístroje z přepravní bedny je zhruba 200 in (5 metrů). Nájezdová rampa přepravní bedny je dlouhá 85 in (215,9 cm). Viz následující rozměry přístroje a přepravní bedny:

 

Velikost:

  Výška Šířka Hloubka Délka
  in cm in cm in cm in cm
Přístroj (se zavřenými dvířky) 77,2* 196,0 28,7 73,0 35,8 91,0    
Přístroj (s otevřenými dvířky) 77,2* 196,0 37,0 94,0 65,0 165,0    
Přepravní bedna 89,0 226,1 36,0 91,4 48,0 121,9    
Nájezdová rampa přepravní bedny   85,0 215,9

*Rozměry přístroje nezahrnují volitelnou věž s výstražným světlem.
 

Hmotnost přístroje:

  lb kg
Celková přepravní hmotnost 1084 491
Hmotnost přístroje (prázdného) 643 292
Hmotnost přístroje (s lahvičkami) 707 320
Hmotnost obalů přístroje 441 200
 

 

Věž s výstražným světlem

Přístroj BACT/ALERT® VIRTUO© s volitelnou věží s výstražným světlem

Přístroj BACT/ALERT® VIRTUO© s otevřenými dvířky (pohled shora

2.Požadavky na elektrické instalace

 • Náležitě uzemněná vyhrazená větev A/C okruhu s následujícími parametry:
  • 20 A @ 100 V AC, 120 V AC @ 50–60 Hz
  • 13 A @ 220 V AC, 230 V AC, 240 V AC @ 50–60 Hz

Poznámka: Tyto parametry okruhů jsou zapotřebí k pokrytí špičkového odběru proudu přístrojem na vyhrazeném okruhu.

 • Průměrná spotřeba energie (W): 1776
 • Výdej tepla do prostředí (BTU/H): 872 při nastavení přístroje na 37 °C a okolní teplotě 20 °C

Poznámky:

 • K napájení přístroje BACT/ALERT® VIRTUO© bude sloužit jedna větev okruhu.
 • Každý další přístroj BACT/ALERT® VIRTUO© bude vyžadovat vlastní vyhrazenou větev okruhu.
 • Pro dodávku elektrické energie do přístroje BACT/ALERT® VIRTUO© se nemají používat žádné prodlužovací kabely nebo vícenásobné zásuvky.
 • Elektrická zásuvka se střídavým napětím musí být ve vzdálenosti max. 8 ft (2,44 m) od každého instalovaného přístroje BacT / ALERT® VIRTUO ™.
 • Nedodržení výše uvedených požadavků na elektrické instalace může vést ke zrušení záruky na dané zařízení nebo ke zrušení servisní smlouvy, a tím i ke zpoplatnění servisu přístroje.
 • Pro zajištění správného provozu musí být podpůrný elektrický obvod udržován jako vyhrazený zdroj energie (tj. jako zdroj, který nebude sloužit k napájení velkých elektrických zařízení náročných na spotřebu, včetně a nikoliv výhradně centrifug, klimatizačních jednotek, vodních lázní, ledniček, mrazniček nebo jiných zařízení vyzařujících elektrický šum).
 • Doporučuje se, aby byl každý přístroj BACT/ALERT® VIRTUO© připojen na okruhy nouzového napájení. Přístroj BACT/ALERT® VIRTUO© nemůže protřepávat nebo ohřívat lahvičky ani provádět odečty během výpadku elektrické energie.

3.Požadavky na okolní prostředí

 • Teplotní rozmezí: 59 až 86 ºF (15 až 30 ºC), bez výrazných teplotních výkyvů
 • Relativní vlhkost vzduchu na pracovišti: 20 až 80 %, nekondenzující
 • Klimatizace v místnosti

 

4.Umístění přístroje BACT/ALERT® VIRTUO©

 • Samostatné ethernetové připojení k laboratornímu informačnímu systému (LIS) musí být ve vzdálenosti do 20 m od přístroje BACT/ALERT® VIRTUO©, pokud je přístroj připojen k LIS.
 • Přístroj BACT/ALERT® VIRTUO© by neměl být instalován pod vývody vzduchotechniky nebo v jejich blízkosti ani na přímém slunečním světle nebo pod jasným stropním osvětlením.
 • Zákazník musí doložit, že struktura podlahy, na kterou má být přístroj BACT/ALERT® VIRTUO© instalován, je schopna unést hmotnost všech instalovaných přístrojů BACT/ALERT® VIRTUO©, plně naložených kultivačními lahvičkami.
 • TK zajištění dostatečného přístupu služby musí být ponechán minimální volný prostor 12 in (30,5 cm) po levé straně přístroje BACT/ALERT® VIRTUO©.

5.Konfigurace ViLINK®

Pokyn pro připojení najdete v nejnovější dokumentaci k aplikaci ViLINK. Aby mohl být přístroj BACT/ALERT® VIRTUO© instalován, musí být připojen k serveru ViLINK.

 

VIRTUO™ má CE značku a systém je dostupný celosvětově ve vybraných zemích.

Pioneering Diagnostics