• bioMérieux Česká republika

BIOFIRE® BCID2 Panel

BIOFIRE Hemokultivační identifikační Panel 2 (BCID2)

BIOFIRE® Hemokultivační idnetifikační (BCID2) panel 2  umožňuje rychlou a přesnou automatizovanou detekci patogenů a genů rezistence způsobující infekce krevního řečiště.

  • Jednoduchý: 2 minuty přípravy
  • Rychlý: Doba testu okolo 1 hodiny
  • Rozsáhlý: Současně testuje 43 cílů a identifikuje patogeny ve více než 9 z 10 pozitivních hemokultur. BCID2 detekuje 10 genů antimikrobiální rezistence a patogeny jako C.auris a S.maltophilia
  • Přesný: Průměrná pozitivní míra shody (nebo citlivost) u všech patogenů na panelu BCID2 je 99% a negativní míra shody (nebo specificita) je 99,8% 1

1Uvedené údaje jsou souhrnem potenciálních údajů z klinické studie.

Přidat do výběru

Potřebujete více informací?

Jednoduchá a komplexní identifikace patogenů z hemokultur

BIOFIRE® Blood Culture Identification 2  (BCID2) panel testuje komplexní seznam 33 patogenů a 10 genů antimikrobiální rezistence  spojených s infekcemi krevního řečiště. S pouhými 2 minutami přípravy, za přibližně 1 hodinu lze jediným testem identifikovat patogeny ve více než 9 z 10 pozitivních hemokultur. Panel BIOFIRE® BCID2 je určen pro multiplexní systémy BIOFIRE®, s certifikací FDA, CE-IVD a TGA, které integrují přípravu vzorků, amplifikaci, detekci a analýzu.

  • Jednoduchý: 2 minuty přípravy
  • Rychlý: Doba testu přibližně 1 hodinu
  • Komplexní: Současně testuje 43 cílů a identifikuje patogeny ve více než 9 z 10 pozitivních hemokultur. BCID2 detekuje 10 genů antimikrobiální rezistence a patogeny jako C.auris a S.maltophilia
  • Přesný: Průměrná pozitivní míra shody (nebo citlivost) napříč všemi patogeny na panelu BCID2 je 99% a negativní míra shody (nebo specificita) je 99,8% 2.

BIOFIRE® BCID2 je jedním z pěti panelů s označením FDA a CE pro použití v systémech BIOFIRE®. Celkově panely BIOFIRE® FILMARRAY® představují největší komerčně dostupné menu patogenů infekčních chorob. Další dostupné panely jsou:

2Uvedené charakteristiky jsou souhrnem potenciálních údajů z klinické studie.


43 cílů najednou

Cíle BIOFIRE® BCID2 Panelu:

Gram+  Bakterie Gram–  Bakterie

Enterococcus faecalis
Enterococcus faecium
Listeria monocytogenes
Staphylococcus
  Staphylococcus aureus
  Staphylococcus epidermidis
  Staphylococcus lugdunensis
Streptococcus
  Streptococcus agalactiae
  Streptococcus pyogenes
  Streptococcus pneumoniae

 

Acinetobacter calcoaceticus- baumannii complex
Bacteroides fragilis
Enterobacterales
  Enterobacter cloacae complex
  Escherichia coli
  Klebsiella aerogenes
  Klebsiella oxytoca
  Klebsiella pneumoniae group
  Proteus
  Salmonella
  Serratia marcescens
Haemophilus influenzae
Neisseria meningitidis
Pseudomonas aeruginosa
Stenotrophomonas maltophilia
 
Kvasinky Geny antibiotické rezistence

Candida albicans
Candida auris
Candida glabrata
Candida krusei
Candida parapsilosis
Candida tropicalis
Cryptococcus neoformans/gattii

 

Karbapenemázy
IMP
KPC
OXA-48-like
NDM
VIM


Colistin Resistance
mcr-1

ESBL
CTX-M

Methicillin Resistance
mecA/C
mecA/C and MREJ (MRSA)

Vancomycin Resistance
vanA/B

 

Boj proti sepsi: největší zdravotnická výzva dneška

Včasná identifikace a léčba sepse je nezbytná pro boj s jednou z hlavních příčin úmrtí pacientů v nemocnici3 [Sepsis Alliance 2018]. Pro septické pacienty nebo pacienty se septickým šokem doporučují mezinárodní směrnice pro řízení sepse a septického šoku empirickou širokospektrální terapii s jedním nebo více antimikrobiálními přípravky do 1 hodiny od rozpoznání choroby4. Odhaduje se však, že včasná empirická antibiotická terapie je nevhodná přibližně u 30% pacientů5. Navíc je podle pokynů3 nejlepší praxí v okamžiku identifikace patogenu omezení antimikrobiální terapie, aby se snížil výskyt antimikrobiálních rezistencí.

Získání rychlé identifikace organismů v krevním řečišti v kombinaci s místním antibiogramem umožňuje včasné přizpůsobení širokospektrální empirické antimikrobiální terapie na úzkou a cílenou léčbu pacientů6.

Panel BIOFIRE® BCID2 může pro rychlou a definitivní identifikaci patogenu přímo z pozitivních hemokultur nabídnout základní kombinaci rychlosti, přesnosti a komplexnosti.

Mezi potenciální přínosy rychlého a komplexního testování infekcí krevního řečiště mohou patřit vhodná antibiotická terapie, zkrácená délka pobytu v nemocnici7, snížené náklady a snížená nemocnost a úmrtnost pacientů.

 


1The stated performance is the aggregate of the prospective data from the clinical study.
2The stated performance is the aggregate of the prospective data from the clinical study.
3Sepsis Alliance: Sepsis Fact Sheet 2018. https://www.sepsis.org/wp-content/uploads/2017/05/Sepsis-Fact-Sheet-2018...
4Rhodes et al., Intensive Care Med. 2017 Mar;43(3):304-377
5Zhang D, et al. Critical Care Medicine 2015;43(10):2133-2140
6Banerjee R, et al. Clinical Infectious Diseases 2015;61:1071-80
7Ray et al. Pediatr Infect Dis J 2016;35:e134-138

Specifikace panelu

 

Zpracování vzorku                                        Provedení   

Typ vzorku: pozitivní hemokultura

Doba přípravy: přibližně 2 minuty

Objem vzorku: 200 μL

Čas testu: okolo 1 hodiny

 

 

Klinická senzitivita a specificita pro BIOFIRE®  Blood Culture Identification Panel 2

 

Patogen Senzitivita / Pozitivní procento shody (PPA) Specificita / Negativní procento shody (NPA)
   
Gram-pozitivní bakterie
Enterococcus faecalis 95.3% 99.8%
Enterococcus faecium 100% 99.8%
Listeria monocytogenes 100% 100%
Staphylococcus 99.8% 98.8%
Staphylococcus aureus 100% 99.9%
Staphylococcus epidermidis 96.5% 96.6%
Staphylococcus lugdunensis 100% 99.8%
Streptococcus 98.4% 99.8%
Streptococcus agalactiae (Group B) 100% 100%
Streptococcus pneumoniae 100% 100%
Streptococcus pyogenes (Group A) 96.7% 100%
   
Gram-negativní bakterie
Acinetobacter calcoaceticus-baumannii cp. 97.0% 99.9%
Bacteroides fragilis 100% 99.8%
Enterobacterales 99.8% 95.2%
Enterobacter cloacae complex 100% 100%
Escherichia coli 99.5% 99.9%
Klebsiella aerogenes 100% 100%
Klebsiella oxytoca 100% 100%
Klebsiella pneumoniae group 99.3% 100%
Proteus 100% 99.9%
Salmonella 100% 100%
Serratia marcescens 100% 100%
Haemophilus influenzae 97% 100%
Neisseria meningitidis 100% 100%
Pseudomonas aeruginosa 96.4% 99.9%
Stenotrophomonas maltophilia 88.5% 100%
   
Kvasinky
Candida albicans 100% 99.9%
Candida auris 100% 100%
Candida glabrata 100% 99.8%
Candida krusei 100% 100%
Candida parapsilosis 96.8% 99.9%
Candida tropicalis 100% 99.9%
Cryptococcus neoformans/gattii 100% 100%

 

Analytické charakteristiky pro detekci genů antimikrobiální rezistence lze nalézt v návodu k použití pro BioFire Blood Culture identification Panel 2.

 

Pioneering Diagnostics