• bioMérieux Česká republika

BIOFIRE® FILMARRAY® Pneumonia Panel plus

Panel BIOFIRE® FILMARRAY® Pneumonia plus umožňuje rychlé a přesné automatické testování 27 bakterií a virů, které způsobují pneumonii a další infekce dolních dýchacích cest (LRTI), jakož i 7 genetických markerů rezistence vůči antibiotikům.

 • Snadná příprava: 2 minuty na přípravu 
 • Jednoduchý: žádná přesná měření nebo pipetování 
 • Rychlý: doba testu okolo 1 hodiny
 • Komplexní: 34 cílů
Přidat do výběru

Potřebujete více informací?

Jednoduché, komplexní testování pro pneumonii a LRTI 

BIOFIRE® FILMARRAY® Pneumonia Panel plus testuje 18 bakterií (11 gram-negativních, 4 gram-positivní a 3 atypické), 7 antibiotických rezistenčích markerů a 9 virů, které způsobují pneumonii a jiné infekce dolních dýchacích cest. Nabízí celkovou sensitivitu aspecificitu pro bronchoalveolarní (BAL)-like vzorky 96,2% a 98,3%, a pro vzorky sputa sensitivita a specificita 96,3% a 97,2%.  BIOFIRE® Pneumonia panel plus běží na  BIOFIRE® FILMARRAY® Systému a je certifikovaným  US FDA, CE-IVD a TGA multiplexním PCR systémem. Systém integruje přípravu vzorku,extrakci a purifikace nukleových kyselin, amplifikaci, detekce a analýza do jednoho systému, který vyžaduje jen 2 minuty času přípravy celkový čas běhu je okolo jedné hodiny.

Nový panel doplňuje stávající BIOFIRE® FILMARRAY® Respirační Panel 2 plus, který tak poskytuje komplexní diagnostický nástroj pro pneumonii a jiné infekce dolních dýchacích cest. Rychlá a přesná identifikace může pomoci zajistit rychlejší a efektivnější antibiotickou nebo antivirovou terapie a tím zlepšit léčbu pacientů. 

 • Snadná příprava: 2 minuty
 • Jednoduchý: žádná přesná měření ani pipetování
 • Rychlý: doba testu okolo hodiny
 • Komplexní: 34 cílů 

 BIOFIRE® FILMARRAY® Pneumonia Panel plusBIOFIRE FILMARRAY Pneumonia Panel jsou jedni z pěti FDA a CE-označených panelů pro použití na BIOFIRE® FILMARRAY® multiplexním PCR systému. Celkem pět panelů   BIOFIRE® FILMARRAY® obsahují největší množstí infekčních patogenů. Další dostupné panely jsou:

 • BIOFIRE® FILMARRAY® Meningitida a Encefalitida panel (ME) 
 • BIOFIRE® FILMARRAY® Hemokultivační identifikační panel (BCID) 
 • BIOFIRE® FILMARRAY® Gastrointestinální panel (GI) 
 • BIOFIRE® FILMARRAY® Respirační panel (RP) 

34 cílů

BIOFIRE® FILMARRAY® Pneumonia Panel plus je komplexním souběžným testování pro 27 nejvíce známých patogenů způsobujících LRTI a 7 genů antibiotické rezistence.

Bakterie (semi kvantitativní) Geny antibiotické rezistence
Acinetobacter calcoaceticus-baumannii complex
Enterobacter cloacae
Escherichia coli
Haemophilus influenzae
Klebsiella aerogenes
Klebsiella oxytoca
Klebsiella pneumoniae group
Moraxella catarrhalis
Proteus spp.
Pseudomonas aeruginosa
Serratia marcescens
Staphylococcus aureus
Streptococcus agalactiae 
Streptococcus pneumoniae
Streptococcus pyogenes
ESBL
CTX-M
 
Carbapenemases
KPC 
NDM 
Oxa48-like
VIM 
IMP
 
Methicilin Resistance
mecA/mecC and MREJ

 

Atypické Bakterie (Kvalitativní) Viry
Legionella pneumophila
Mycoplasma pneumoniae
Chlamydia pneumoniae
Influenza A
Influenza B
Adenovirus
Coronavirus
Parainfluenza virus
Respiratory Syncytial virus
Human Rhinovirus/Enterovirus
Human Metapneumovirus
Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV)*
 
* MERS-CoV will only be available on the Pneumonia Panel plus

Pneumonie: celosvětově hlavní příčina úmrtnosti

„Infekce dolních dýchacích cest zůstaly nejsmrtelnější přenosnou nemocí, což v roce 2016 způsobilo celosvětově 3,0 milionů úmrtí v roce 2016“ 1

Infekce dolních dýchacích cest (LRTI) včetně pneumonie jsou na celém světě považovány za třetí hlavní příčinu úmrtí a nejsmrtelnější přenosné onemocnění.1 Závažnost pneumonie se může pohybovat od mírné až těžké - a je zvláště nebezpečná pro osoby, které jsou velmi mladé, starší osoby. mají komorbiditu, jako je astma nebo chronická obstrukční plicní choroba (CHOPN) nebo imunokompromitovaní. Řada patogenů způsobuje pneumonii, včetně virů, bakterií a hub. Streptococcus pneumoniae je nejčastější příčinou bakteriální pneumonie, následovaná Haemophilus influenzae typ b (Hib). Respirační syncytiální virus (RSV) a virus chřipky jsou první a druhou nejčastější příčinou virové pneumonie. 1,2

neumonie může být obtížně diagnostikována, protože typické příznaky - dušnost, slabost, vysoká horečka, kašel a únava - mohou také signalizovat jiné nemoci a symptomy nemusí být specifické pro patogeny. paprsky, demografické informace a identifikace potenciálních původců jsou důležité pro stanovení diagnózy pneumonie. Nevhodná antibiotická léčba pneumonie je běžná, částečně proto, že je často léčena empiricky bez určení příčiny .3,4 To přispívá k delším pobytům v nemocnici a vyšším nákladům, stejně jako k rozvoji antimikrobiální rezistence.

 

Zdroje:

 1. WHO Top 10 causes of death 2016: http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-...
 2. WHO Pneumonia fact sheet 2016: http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/pneumonia
 3. Fleming-Dutra, K.E. et. al. “Prevalence of Inappropriate Antibiotic Prescriptions Among US Ambulatory Care Visits, 2010-2011”. JAMA. 2016;315(17):1864-1873
 4. Biscevic-Tokic J., et. al. “Pneumonia as the Most Common Lower Respiratory Tract Infection”. Med Arch. 2013 Dec; 67(6): 442–445
 

Specifikace panelu

Manipulace se vzorky Parametry provedení
Typ vzorku: 
 Indukované a vykašlané Sputum; Endotracheální aspirát.
BAL a mini-BAL
Příprava vzorku: přibližně 2 minuty
 
Objem vzorku: 200 μL  Čas runu: okolo hodiny

  

 

 

 

Pioneering Diagnostics