• bioMérieux Česká republika

Karty VITEK® 2 AST

Karty pro testování antimikrobiální citlivosti

Získejte rychlé a přesné výsledky testů pro detekci citlivosti a rezistence klinicky významných bakterií a kvasinek pomocí samostatných jednorázových vyšetřovacích karet pro použití s přístroji řady
VITEK® 2.

 • Rychlý průkaz rezistence, který pomáhá při stanovení přesné diagnózy a rychlé účinné léčby
 • Předem aplikované čárové kódy pro maximální sledovatelnost
 • Uzavřený systém: bezpečné jednorázové karty určené k přímému použití
 • Méně biologicky nebezpečného odpadu

U pacientů, kteří se dostaví s onemocněním způsobeným infekčními mikroorganismy, je ke stanovení nejlepších možností léčby zapotřebí více než druhová identifikace, protože u řady mikroorganismů se vyvíjí rezistence vůči antimikrobiálním látkám. Stanovení antimikrobiální citlivosti (AST) a rezistence jsou rovněž důležité pro optimální rozhodnutí o léčbě pacienta. Karty VITEK®2 AST jsou navrženy pro automatické přístroje VITEK®2 a umožňují získat rychlé a přesné výsledky antimikrobiální citlivosti (AST).

Osvědčená přesnost, rychlé výsledky

Flexibilní karty VITEK® 2 AST jsou určeny k přímému použití na inovativních automatizovaných přístrojích řady VITEK® 2. Umožňují stanovení antimikrobiální citlivosti a průkaz rezistence u klinicky významných grampozitivních koků, gram-negativních bacilů a kvasinek. Jedná se o systém s prokázanou rychlostí, spolehlivostí a přesností. Výsledky AST jsou k dispozici již za 4 hodiny u bakterií a za 13 hodin u kvasinek. Technologie VITEK® 2 Advanced Expert System dále umožňuje validaci každého výsledku stanovení citlivosti s přesným fenotypovým profilem mechanismu bakteriální rezistence u každého testovaného izolátu pomocí barevných indikátorů.

 • Inokulace jednoduché, standardizované suspenze organismů ve fyziologickém roztoku
 • Uzavřený spotřební materiál pro optimální bezpečnost uživatele
 • Minimální množství nebezpečného odpadu snižuje náklady na likvidaci
 • Předem aplikované čárové kódy pro maximální sledovatelnost
 • Vysoká úroveň automatizace zkracuje dobu zpracování

Rozšiřující se řada výrobků

Společnost bioMérieux si je vědoma významu kvalitních diagnostických nástrojů pro identifikaci infekčních mikroorganismů a neustále rostoucích potřeb v oblasti mikrobiologie, a proto se orientuje na vysoce kvalitní a rozšiřující se nabídku. Řada karet VITEK® 2 AST zahrnuje velký počet testů pro stanovení antimikrobiální citlivosti a rezistence (ESBL, cefoxitin screen, high level aminoglycoside resistance, inducible clinidamycin resistance, atd.), a umožňuje rozpoznání fenotypu pomocí technologie Advanced Expert System.

Karty VITEK® 2 AST nabízeny pro nejrůznější organismy:

 • Enterobacteriaceae
 • Nefermentující organismy
 • Stafylokoky
 • Enterokoky
 • Streptokoky (včetně S. pneumoniae, S. viridans a beta-hemolytických streptokoků)
 • Kvasinky

Společnost bioMérieux průběžně investuje do testů VITEK® 2 AST, například prostřednictvím následujících kroků:

 • Průběžné aktualizace podle CLSI a EUCAST
 • Vývoj nových antimikrobiálních látek (v roce 2014 ceftarolin)
 • Přepracování stávajících antimikrobiálních látek pro lepší detekci rezistence (imipenem a meropenem pro lepší detekci karbapenemové rezistence)
 • Rozšiřování nabídky (v roce 2014 rozšířena nabídka antimikrobiálních látek pro vyšetření Streptococcus sp.)
 • Doplnění nových fenotypů do databáze AES

Velikost karty VITEK® 2

10 cm x 6 cm x 0,5 cm, 16 g

Pro ověření dostupnosti karet VITEK 2 AST ve vaší zemi kontaktujte místního zástupce společnosti bioMérieux.

 

Pioneering Diagnostics