• bioMérieux Česká republika

Konvenční kultivační média

Komplexní řada kultivačních médií

Svěřte svou důvěru společnosti bioMérieux, uznávanému leaderu s více než 50letými odbornými zkušenostmi v oblasti kultivačních médií.

 • K dispozici je více než 200 konvenčních kultivačních médií
 • Flexibilní a vhodné pro různé situace v laboratoři
 • Je zaručena kontrola kvality a kompatibilita s jinými přípravky bioMérieux
Přidat do výběru

Potřebujete více informací?

Kvalita na základě zkušeností

Dlouholeté zkušenosti společnosti BIOMERIEUX jakožto průkopníka a světového leadera v oblasti diagnostiky in vitro zaručují kvalitu. Naše společnost se zabývá výzkumem, vývojem a inovacemi a dodává laboratořím integrovaná řešení, od odběru vzorků až po tisk výsledků.

Klademe velký důraz na bezpečnost, odpovědnost k životnímu prostředí a dodržování platných předpisů.

 

 

Kultivační média bioMérieux Integrovaná řešení

 • Produkty a služby vyvinuté s ohledem na potřeby vaší mikrobiologické laboratoře
 • Široká škála produktů: více než 200 výrobků jen v samotné kategorii konvenčních kultivačních médií
 • Některá konvenční kultivační média jsou k dispozici v různých formátech (dvoudílný agar, dehydratované médium, médium ve zkumavce nebo lahvi)
 • Integrace se systémy Full Microbiology Laboratory Automation (FMLA®) pro kompletní automatizaci mikrobiologických laboratoří
 • Kvalita a bezpečnost zajištěna přísnými postupy kontroly kvality
   

Flexibilita, která umožňuje přizpůsobit se potřebám každé laboratoře

conventional-180x135.png

Show in media library: 
Každý mikrobiologická laboratoř na světě pracuje v jedinečném kontextu a rámci – například z hlediska země, velikosti laboratoře, prostředí, zdrojů a převažujícího typu testování. Usilujeme o to, abychom byli schopni flexibilně zabezpečit potřeby každé laboratoře prostřednictvím naší široké nabídky vysoce kvalitních a nákladově efektivních kultivačních médií. Získáte snadno čitelné a rychlé výsledky, bez ohledu na množství a typ mikroorganismů ve vzorku. S využitím osmi výrobních závodů po celém světě dodáváme celosvětově standardizované produkty a jsme schopni řešit i místní a specifické požadavky. Některé z našich médií lze dokonce uchovávat při pokojové teplotě pro zjednodušení každodenní rutiny. Naším cílem je zajistit vám dodání přesně takových médií, jaká potřebujete, a tehdy, kdy je potřebujete.

 

Kontrola kvality a sledovatelnost

Společnost bioMérieux zajišťuje kvalitní produkty s reprodukovatelnými výsledky a snadnou sledovatelností nejvyššího standardu. A co více, dbáme na to, abyste měli snadný přístup k doplňujícím informacím a mohli tak plnit své každodenní požadavky na kvalitu.

 • Garantovaná shoda s platnými směrnicemi pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro
 • Certifikáty o kontrole kvality jsou k dispozici pro každou šarži
 • Příručka k systému globálního managementu jakosti
 • Přísné úrovně bezpečnosti a zabezpečení
 • Zajištěny standardy sledovatelnosti
 • Zajištěna reprodukovatelnost charakteristik výrobků
 • Zřetelné označení souprav a uvedení funkčních charakteristik na příbalové informaci
 • Testování doby použitelnosti a teploty uchovávání
 • Prohlášení o zdravotní nezávadnosti výrobku
 • Prohlášení o teplotním šoku
 • Balení šetrné k životnímu prostředí
 • Online dokumentace: Technická knihovna
   

Osvědčení o kompatibilitě

Validovaný certifikát kompatibility je k dispozici pro všechna kultivační média a jednoznačně prokazuje kompatibilitu média s komplementárními přístroji a reagenciemi. Pomocí tohoto certifikátu můžete snadno zajistit kompatibilitu a snížit počet validací, které je třeba provést.

 • Kompatibilita je jednoznačně a snadno ověřitelná
 • Snadnější splnění požadavků na akreditaci
 • Certifikáty kompatibility jsou k dispozici v naší Technické knihovně

 

 

 

Konvenční kultivační média – Technické specifikace a referenční čísla
Granada Agar http://www.biomerieux-culturemedia.com/product/55-granada-agar
Dvoufázová půda Granada http://www.biomerieux-culturemedia.com/product/58-granada-biphasic-broth
Columbia ANC agar + 5 % ovčí krve http://www.biomerieux-culturemedia.com/product/32-columbia-cna-agar-+-5-...
Columbia + 5% ovčí krve http://www.biomerieux-culturemedia.com/product/30-columbia-agar-+-5-perc...
Columbia + 5% koňské krve http://www.biomerieux-culturemedia.com/product/29-columbia-agar-+-5-perc...
Granada agar / Columbia CNA + 5 % ovčí krve http://www.biomerieux-culturemedia.com/product/25-granada-agar---columbi...
Čokoládový agar PolyViteX™ http://www.biomerieux-culturemedia.com/product/27-chocolate-agar-polyvitex
Čokoládový agar PolyViteX VCAT3 http://www.biomerieux-culturemedia.com/product/50-chocolate-agar-polyvit...
Čokoládový agar 2 pro Haemophilus http://www.biomerieux-culturemedia.com/product/37-haemophilus-chocolate-...
BLSE agar http://www.biomerieux-culturemedia.com/product/22-blse-agar
Legionella GVPC agar http://www.biomerieux-culturemedia.com/product/62-legionella-gvpc-agar
Sabouraud Gentamicin Chloramphenicol 2 http://www.biomerieux-culturemedia.com/product/46-sabouraud-gentamicin-c...
Campylosel Agar http://www.biomerieux-culturemedia.com/product/19-campylosel-agar
BCSA agar http://www.biomerieux-culturemedia.com/product/18-bcsa-agar
Cetrimide agar http://www.biomerieux-culturemedia.com/product/26-cetrimide-agar
D-Coccosel agar (DCO) http://www.biomerieux-culturemedia.com/product/33-d-coccosel-agar
Gardnerella agar http://www.biomerieux-culturemedia.com/product/36-gardnerella-agar
Yersinia CIN agar http://www.biomerieux-culturemedia.com/product/51-yersinia-cin-agar
Clostridium difficile agar http://www.biomerieux-culturemedia.com/product/53-clostridium-difficile-...
Pylori agar http://www.biomerieux-culturemedia.com/product/61-pylori-agar
Schaedler agar + 5 % ovčí krve http://www.biomerieux-culturemedia.com/product/47-schaedler-agar-+5-perc...
BCP agar http://www.biomerieux-culturemedia.com/product/17-bcp-agar
Agar s eosinem a methylenovou modří http://www.biomerieux-culturemedia.com/product/35-eosin-methylene-blue-agar
MacConkeyův agar http://www.biomerieux-culturemedia.com/product/39-mac-conkey-agar
Drigalski agar http://www.biomerieux-culturemedia.com/product/34-drigalski-agar
SS agar http://www.biomerieux-culturemedia.com/product/48-ss-agar
Hektoen agar http://www.biomerieux-culturemedia.com/product/38-hektoen-agar
CLED agar http://www.biomerieux-culturemedia.com/product/28-cled-agar
Trypcase Soy Agar + 5 % ovčí krve http://www.biomerieux-culturemedia.com/product/49-trypcase-soy-agar-+-5-...
Slaný manitolový agar 2 http://www.biomerieux-culturemedia.com/product/40-mannitol-salt-2-agar

Kontaktujte místního obchodního zástupce kvůli kterémukoliv zde neuvedenému médiu a kvůli dostupnosti konkrétního produktu.

Pioneering Diagnostics