• bioMérieux Česká republika

Kvalita a shoda

Jsme vaším partnerem v oblasti posuzování rizik a dodržování kvality pro lepší zdraví pacientů

 • Komplexní, individuálně přizpůsobené monitorování prostředí pomocí systému Labguard®
 • Odborná validovaná řešení přímo pro vás
 • Kompletní řada pro monitorování kontroly kvality u imunoanalýz (myQC pro přístroj VIDAS)

V rámci naší činnosti se pokoušíme neustále zlepšovat péči o pacienty a zároveň řešíme stále vyšší pracovní nároky a potřebu snižovat náklady. Podmínky právního prostředí se navíc stále zpřísňují.  Zajištění managementu kvality a shody nebylo nikdy důležitější.  Spolupráce se společností bioMérieux v oblasti managementu kvality a shody vám dodá jistotu, že je vše pod kontrolou. Buďte připraveni na budoucnost.

 

 

Monitorování prostředí

Monitorování prostředí je důležitou, ale časově náročnou a čím dál složitější součástí shody s právními předpisy, kvality a laboratorní bezpečnosti.  Proto ve spolupráci s vámi můžeme vytvořit monitorovací program, přizpůsobený specifickým potřebám vaší laboratoře, včetně integrovaného a bezdrátového systému pro monitorování teploty a dalších parametrů v reálném čase.


 

 • Monitorování prostředí v reálném čase: Labguard® je inovativní a vysoce kvalitní bezdrátový systém pro monitorování teploty a fyzikálních parametrů v reálném čase. Tento centralizovaný „kokpitový“ kontrolní systém je nejlepším řešením pro zabezpečení vzorků a monitorování skladovacích a přepravních podmínek. Systém poskytuje informace potřebné pro rychlou realizaci nápravných opatření – dříve než dojde k narušení integrity vzorků nebo funkčních charakteristik výrobků v důsledku nevyhovujících skladovacích nebo přepravních podmínek.
  • Hardware, software a služby
  • Široký výběr sond, převodníků, datových záznamníků atd
  • Efektivní, hladký provoz
 • Unikátní služby: Společnost bioMérieux garantuje dlouhodobou podporu kvality a školení poskytovaná našimi specializovanými týmy pro systém Labguard®. Děláme vše pro to, aby se systém Labguard® vyvíjel s vašimi narůstajícími potřebami.
 • Splňuje akreditační standardy, zlepšuje každodenní provoz: Systém Labguard® vám zajistí shodu s požadavky pro laboratorní akreditaci podle normy EN15189. Zajistěte si klid – díky  vědomí, že vám systém Labguard® pomůže prokázat kvalitu vašich postupů a zjednodušit vaše audity a akreditace.

 

Důvěryhodné zkušenosti a odborné znalosti

Labguard® je celosvětové řešení navazující na více než 15 let zkušeností. Naše servisní laboratoř (metrologie, kalibrace pro teplotu) je akreditovaná podle ISO 17025.

 

Řešení pro validaci

Součástí požadavků na akreditaci je laboratorní validace, která představuje stále komplexnější a časově náročnější proces.  Nabízíme vám personalizované validační služby krok za krokem, které vás provedou validačním bludištěm, ušetří vám drahocenný čas a zároveň vám umožní rychlou a správnou validaci přístrojů bioMérieux.  V kontextu vaší laboratoře vám můžeme pomoci s následujícími položkami:

 • Validační dokumenty: Poskytneme vám dokumenty pro provedení vašeho validačního procesu a zajistíme udržitelný tok dokumentů. Tímto způsobem vám umožníme posuzovat systémy, validovat reagencie před rutinním použitím a ověřovat metody za podmínek uživatele.
 • Validační nástroje: Náš specializovaný software sleduje účinnost validace vašeho systému s cílem automatizovat výpočty a usnadnit celý validační proces. Závěr a validace budou vycházet ze schválení zákazníka.
 • Školení vašich techniků ve validaci systémů: Zahájení procesu validace proběhne pod dohledem odborného specialisty z firmy bioMérieux. Školení je přizpůsobeno vašim požadavkům a zahrnuje ukázky správného používání přístrojů, uživatelských manuálů, softwaru pro validaci metod a odpovědi na vaše naléhavé otázky týkající se shody a kvality.

 

Postup analýzy rizika

Společnost bioMérieux vypracovala doporučení (guidelines) pro implementaci přístupu analýzy rizik a pro splnění vašich potřeb a požadavků podle normy ISO 15189.

 

Monitorování kontroly kvality

bioMérieux Performance Solutions nabízí komplexní řadu služeb – řešení myQC (vnitřní kontrola kvality (IQC)) – pro imunoanalýzy (přístroj VIDAS®), která vám umožní dosáhnout shody s požadavky norem ISO a CAP.  IQC zajistí rychle a s vysokou úspěšností kvalitu výsledků díky časné detekci posunu a vyhodnotí odchylky ve výsledcích analytické účinnosti na základě přímého srovnání výsledků.

 • Materiály (lahvičky) pro kontrolu kvality (QC): 3 typy IQC pro přístroje řady VIDAS®.
  • QC ROUTINE + pro hlavní imunochemické parametry (VIDAS® Thyroid, VIDAS® Tumor Markers, VIDAS® Fertility,…)
  • QC CARDIAC s parametry kritické péče (VIDAS DDimer II, VIDAS® NT Pro BNP, VIDAS® Troponin I, VIDAS® Myoglobin)
  • QC SPECIALTY pro VIDAS® B.R.A.H.M.S PCT
 • Webová aplikace pro sdílení QC mezi laboratořemi stejných úrovní: bude brzy k dispozici a umožní zákazníkům používajícím přístroje VIDAS® (VIDAS®, mini VIDAS® a VIDAS® 3) porovnat interní kvalitu s jinými laboratořemi po celém světě.  Lze připojit k přístrojům prostřednictvím softwaru VILINK.
 • Nové služby určené pro akreditaci a analýzu QC: kromě naší základní následné podpory pro zákazníky můžete v případě potřeby využít nových specializovaných služeb po telefonu a přímo na pracovišti.
   

myQC pro VIDAS®

Umožňuje zákazníkům lokálně monitorovat účinnost přístrojů Vidas a zajišťuje přístup ke srovnáním s jinými laboratořemi stejné úrovně v rámci nejširšího systému imunoanalýz z klinických laboratoří po celém světě.

 

Pioneering Diagnostics