• bioMérieux Česká republika

MYLA® – inteligentní integrované IT řešení speciálně vyvinuté pro mikrobiologické laboratoře

Využijte systém MYLA® ke zdokonalení péče o pacienty – inteligentní integrované IT řešení speciálně vyvinuté pro mikrobiologické laboratoře.

 • Rozšířená konektivita přístrojů a IT systémů vám umožní připojit všechny přístroje k systému LIS
 • Optimalizace řízení pracovního toku v mikrobiologické laboratoři
 • Všechny potřebné informace jsou na dosah ruky
 • Poskytujte správné informace správným lidem ve správný čas
Přidat do výběru

Potřebujete více informací?

V dnešním konkurenčním prostředí musí vaše laboratoř čelit stále větším problémům a výzvám: vyšší pracovní zátěž, přísnější opatření v oblasti shody a dodržování předpisů, tlak na udržení kvality a rychlé dodání výsledků při zachování nízkých nákladů. Jinými slovy, je třeba vykonat více práce s menšími zdroji. V tomto ohledu je nezbytné optimalizovat integraci IT řešení a společnost bioMérieux vám pro tento účel nabízí systém MYLA® – inovativní integrované softwarové řešení navržené speciálně pro mikrobiologické laboratoře.

Jaký má systém MYLA® dopad na péči o pacienta? Příkladem můžou být nozokomiální infekce. Nozokomiální infekce dnes pro systémy zdravotní péče představují významný problém se značným dopadem na péči o pacienta a celkovou finanční zátěž.  Podle zprávy WHO z roku 2011 činí odhadované roční náklady na nozokomiální infekce v Evropě zhruba 7 miliard eur (€).  V případě potenciální epidemie má zásadní význam rychlé a kvalifikované rozhodnutí. Začlenění IT do mikrobiologické laboratoře umožňuje laborantům rychleji odeslat klíčové informace klinickým lékařům. Díky kompletnímu a efektivnímu informačnímu toku mohou nemocnice a pracovníci v oblasti veřejného zdraví zahájit koordinované a účinné akce, které sníží morbiditu a mortalitu pacientů a udrží nízké náklady.

*Report on the burden of endemic health care-associated infection worldwide (Zpráva o celosvětové zátěži endemických nozokomiálních infekcí). 2011. http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241501507_eng.pdf

 

Získejte lepší konektivitu: převeďte data na informace

Systém MYLA® představuje ucelené softwarové řešení umožňující spravovat více přístrojů a více systémů LIS prostřednictvím jednotného rozhraní. Správné informace jsou snadno dostupné a jsou směrovány rychle a bezpečně k těm, kdo je potřebují.  Systém vám umožní udržovat optimální chod laboratoře a dodávat úplné a spolehlivé informace lékařům, které jim pomůžou při rozhodování o péči o pacienty.

 • Sběr, konsolidace a přenos výsledků v reálném čase zkrátí dobu do získání výsledků a umožní jejich rychlé odeslání
 • Monitorování sítě prostřednictvím stavových upozornění a alarmů v reálném čase pro všechny připojené systémy
  • Lepší zabezpečení dat
  • Optimalizace doby provozu přístroje
 • Jediný propojovací bod mezi systémem LIS a přístroji bioMérieux a volitelně i dalšími staršími laboratorními systémy
 • Webová technologie nabízí jednoduché a bezpečné rozhraní a souběžný přístup více uživatelů
   

Efektivnější pracovní tok: úspora času a lepší využití prostředků

Systém MYLA® šetří čas díky centralizaci administrativních operací a zefektivnění toku informací, a tím umožňuje pracovníkům mikrobiologických laboratoří, aby se soustředili na činnosti, při kterých nejlépe využijí svých odborných znalostí. Lékař se rychleji dostane k výsledkům testů, které mají kritický význam pro lepší péči o pacienty. Hlavní panely (přístrojové desky) „kontrolní věže“ systému MYLA® vám pomohou získat komplexní přehled a lepší kontrolu nad průběhem mikrobiologických vyšetření, a tím zefektivní váš pracovní tok.

 • Nedílná část služeb v rámci Kompletní automatizace mikrobiologických laboratoří (Full Microbiology Laboratory Automation – FMLA®)
 • Přehled všech připojených přístrojů v reálném čase, kdykoliv a kdekoliv
 • Uživatelsky přívětivé aktivní hlavní panely poskytují přehledy o pracovní zátěži v reálném čase a seznamy úkolů, které „je třeba udělat“
 • Simultánní vzdálený přístup do systémů VITEK® 2 a VITEK MS pro rychlé hlášení výsledků identifikace (ID) a antimikrobiální citlivosti (AST)
 • Kontinuální vzdálená hlášení o pozitivních hemokulturách a jiných zásadních událostech
 • Hlášení o významných problémech v pracovním toku a prodlevách v jednotlivých krocích zpracování testu
 • Indikátory postupu a kvality se zobrazují v reálném čase
 • Průvodce pro rozhodování o zpracování testu

 

Řízení informací: převeďte dostupnost informací na vyšší úroveň

Uspořte čas potřebný na hlášení informací díky automatizované, inteligentní konsolidaci informací a vykazujte použitelný a komplexní přehled výsledků, který může rychle ovlivnit léčbu pacienta.

 • Informace na dosah ruky: kdekoliv a kdykoliv, včetně mobilních zařízení
  • Grafické znázornění pracovního toku daného vzorku lze vždy zobrazit
  • Vzdálená upozornění na zásadní události a automatické zobrazení trendů bakteriální rezistence
  • Neustále přístupné konsolidované informace o pacientovi umožní lépe rozhodnout o péči o pacienta
 • Monitorování a sledování zásadních postupů testování:
  • Kontaminace hemokultury
  • Multirezistentní mikroorganismus
 • Statistika a hlášení trendů:
  • Intuitivní výběr informací
  • Plánované zprávy, které POSUNOU správné informace ke správným lidem ve správný čas

 

 

Pioneering Diagnostics