Všechny výrobky:Řízení výkonnosti
 • bioMérieux Česká republika

Řešení výkonnosti od společnosti bioMérieux

Udržujte svůj náskok před konkurencí s Performance Solutions™ od společnosti bioMérieux pro zvýšení výkonnosti laboratoře na všech úrovních.

 • Optimalizujte laboratorní postupy a poskytujte rychlejší výsledky
 • Zlepšete kvalitu a zajistěte soulad s regulačními požadavky
 • Motivujte zaměstnance a zajistěte nezbytnou kvalifikaci
 • Maximalizujte dobu provozuschopnosti přístrojů a výkonnost
 • Integrujte správná IT řešení, abyste si usnadnili život
Přidat do výběru

Potřebujete více informací?

V současném stále více konkurenčním prostředí se vy i vaše laboratoř potýkáte s vyšší pracovní zátěží. Navíc se objevují stále přísnější opatření pro dosažení shody a tlak na snižování nákladů při zachování kvality a rychlého získání výsledků. Ke splnění těchto úkolů je třeba optimalizovat laboratorní procesy a použití přístrojů a integrovat IT. Stejný zásadní význam má motivování zaměstnanců a podpora maximalizace jejich dovedností a kompetencí. Dlouholetá tradice inovací od společnosti bioMérieux vám přinesla přístroje a činidla, které pomáhají lépe splnit vaše nároky. Nyní jsme šli ještě o krok dále a nabízíme vám řadu řešení bioMérieux Performance Solutions™, která zvýší výkonnost vaší laboratoře na každé úrovni, a zajistí vám tak náskok před konkurencí.
 

Služby pro optimalizaci pracovního postupu

Stojíte před problémem maximálně využít laboratorní zdroje, které již máte k dispozici. Potřebujete zajistit optimální účinnost pracovních postupů a vysokou kvalitu výsledků. Společnost bioMérieux takovým výzvám rozumí a nabízí vám pohled odborníka. Společně vytvoříme plán pro optimalizaci laboratorních pracovních postupů a výkonnosti:

 • zefektivnění procesů

 • zvýšení produktivity a zkrácení doby do získání výsledků

 • snížení nákladů

 • přerozdělení zaměstnanců na úkoly s vyšší přidanou hodnotou

Školení a vzdělávání

Lidské zdroje jsou v laboratoři, podobně jako kdekoli jinde, tím nejcennějším zdrojem. Laboratorní personál má stále velmi specifické potřeby z hlediska výcviku. Možnosti dalšího vzdělávání významné pro jejich odborné znalosti a zájmy jsou rozhodující z hlediska motivace a udržení zaměstnanců. Takový výcvik je velmi důležitý také proto, aby zaměstnanci drželi krok s rychle se měnícími, sofistikovanými technologiemi a neustále se měnícím právním prostředím. Proto jsme navrhli úplnou škálu školicích programů, včetně
e-learningu, vhodných pro všechny úrovně a pozice.

Naše programy vám pomohou:

 • podpořit motivaci, morálku a odhodlání zaměstnanců
 • zlepšit efektivitu zaměstnanců a výkonnost na pracovišti
 • zplnomocnit zaměstnance k větší roli v celkové výkonnosti laboratoře a neustálém zlepšování

 

Služby pro zajištění kvality a shody

Dodržování předpisů, řízení jakosti a bezpečnosti laboratoře je nezbytné pro zajištění kvalitních laboratorních služeb a tím dosažení lepších zdravotních výstupů. Ale jak časově náročné a složité jsou vaše nástroje validace a monitorování procesů? Můžeme vám pomoci:

Monitorování prostředí

Pomůžeme vám navrhnout komplexní monitorovací program pro životní prostředí přizpůsobený specifickým potřebám vaší laboratoře:

 • Integrované bezdrátové monitorování v reálném čase pomocí aplikace Labguard®

 • Dodržování bude snadné

 • Ušetřete čas, ušetřete peníze

Validační služby

Naši odborníci nabízejí úplné personalizované validační služby:

 • Zohledněte bezprostřední cíle validace
 • Zajistěte proces, který se snadno udržuje
 • Integrujte dlouhodobé validační mechanismy
   

Řešení myQC

Ke splnění požadavků norem ISO a CAP nabízí Performance Solutions společnosti bioMérieux úplnou škálu 

služeb pro imunoanalýzu.

 • Kontrola kvality (QC) Materiál (lahvičky)
  • Webová aplikace pro sdílení QC mezi laboratořemi stejných úrovní
 • Nové služby určené pro akreditaci a analýzu QC

 

Servis přístrojů

Přístrojové vybavení je hlavní investicí vaší laboratoře a péče o ně je zcela zásadní. Potřebujete maximálně prodloužit provozuschopnost přístrojů, abyste zvládli vysokou pracovní zátěž a zlepšili ROI. Vaši zaměstnanci, kliničtí lékaři a pacienti na vás spoléhají, že vše poběží, jak má. Naštěstí je tu společnost bioMérieux, která vám pomůže s individuálním řešením přístrojové podpory:   

 • Předpokládejte nutnost servisu
 • Maximalizujte dobu provozuschopnosti přístrojů
 • Dodávejte výsledky rychleji
 • Zajistěte shodu kvality
 • Udržujte nejmodernější technologie

 

IT řešení

 

V současné době jsou řešení v oblasti informačních technologií nezbytná pro zajištění služeb s přidanou hodnotou ve vaší laboratoři. Je třeba, abyste zabezpečili zásadně významné sdílení informací mezi laboratořemi a mezi laboratoří a klinickými lékaři s cílem poskytnout v konečném důsledku vše, co je nutné k lepšímu rozhodování v péči o pacienta. Náš výběr řešení – MYLA® VILINK™ – pomůže utvářet výkon vaší laboratoře a zjednodušit každodenní život.

Jakožto poskytovatel řešení jsme při jejich vytváření mysleli na vaše nároky a na to, jak vám pomoci:

 • Zlepšit připojení interních laboratorních informačních systémů
 • V rostoucí míře zabezpečovat dohledatelnost výsledků a údajů
 • Převést data na využitelné informace
 • Zkrátit vzdálenost mezi vámi a společností bioMérieux 

Proč zvolit řešení výkonnosti bioMérieux Performance Solutions?

Vítězná kombinace vědy a průmyslu

Naše zkušenosti v klinických a průmyslových aplikacích jsou uznávány po celém světě. My sami jakožto instituce musíme: dodržovat přísné předpisy, zefektivňovat procesy, zvyšovat produktivitu, udržovat náskok před technologickými změnami, školit a stimulovat naše týmy… A navíc, toto vše děláme již 50 let!

Místně dostupné, mezinárodní vize

Nabízíme mezinárodní vize v kombinaci s místními potřebami s cílem zajistit pro vaši laboratoř dlouhodobá obchodní řešení specifická pro danou zemi.

Uznávané odborné znalosti v oblasti služeb zákazníkům

Naše odborná střediska zajišťují nejnovější znalosti, které potřebujete, na celosvětové úrovni. S naší rozsáhlou sítí místních poboček a distributorů můžeme poslat inženýry systémů a specialisty na aplikace do vaší laboratoře, ať jste kdekoliv.
Zákaznický servis společnosti bioMérieux je celosvětově uznávaný pro svou vysokou profesionalitu a kvalitu, přičemž má společný cíl: maximalizovat dobu provozuschopnosti přístrojů a produktivitu a současně podporovat laboratorní profesionály při dosahování jejich cílů.

Posílení našeho závazku

Společnost bioMérieux je odhodlána pomáhat laboratorním profesionálům orientovat se ve stále se měnícím prostředí a zůstat v čele technologického pokroku.

Jako vámi zvolený partner si klademe za cíl zajistit laboratořím interně odborné znalosti ke zvýšení efektivity a produktivity při současném dodržování právních požadavků, a to s využitím naší expertizy na poli průmyslu a vědy.

Pioneering Diagnostics