• bioMérieux Česká republika

Servis přístrojů

Hladký chod přístrojů je zásadní pro fungování vaší laboratoře. Je důležitý z hlediska kvalitní péče o pacienta

Společnost bioMérieux proto nabízí individuální řešení vaší přístrojové podpory:  

 • Počítejte s tím, že servis bude nutný
 • Maximalizujte dobu provozuschopnosti přístrojů
 • Dodávejte výsledky rychleji
 • Zajistěte odpovídající kvalitu
 • Udržujte nejmodernější technologie

Přístroje jsou pro vaši laboratoř největší investicí. Ve dne v noci se spoléháte, že vám usnadní poskytování  rychlých, spolehlivých výsledků klinickým lékařům, umožňující lepší péči o pacienty. Potřebujete navíc  maximálně prodloužit provozuschopnost přístrojů, abyste zvládli vysokou pracovní zátěž a zlepšili ROI. Jakmile vznikne problém, vše se zastaví. To je důvod, proč je péče o vaši investici tak zásadně důležitá. Vaši zaměstnanci, kliničtí lékaři a pacienti na vás spoléhají. Naštěstí je tu společnost bioMérieux, aby vám pomohla.

Preventivní údržba /PBTK/

Můžete si být jisti, že přístroje společnosti bioMérieux vždy fungují jako nové. Certifikovaní technici společnosti bioMérieux zajistí roky spolehlivýchbezproblémových výsledků testování. Naši technici používají specializované nástroje, osvědčené postupy a originální náhradní díly bioMérieux – vše v souladu s továrními specifikacemi.

Dodržování principů zajištění kvality  je stále důležitější součástí práce vedení laboratoře, která pomáhá zajistit vynikající péči o pacienty. Mezinárodní a místní regulační požadavky v rostoucí míře požadují program  zdokumentované preventivní údržby, který se řídí doporučeními výrobce. Programy preventivní údržby společnosti bioMérieux vám poskytují potřebnou dokumentaci k prokázání shody.

Kdo jiný než samotný výrobce – společnost bioMérieux – vám poskytne spolehlivou odbornou údržbu?

 • Automaticky plánovaná údržba
 • Specializované nástroje a testovací vybavení
 • Certifikovaní technici
 • Originální náhradní díly
 • Dokumentace k ověření kvality

 

Servisní smlouvy

Provozní spolehlivost, bezporuchovostproduktivita a provozuschopnost pro vás nejsou pouhými klišé – jsou to základní body vašeho provozu. Se zvýšenými nároky na testování a omezenými zdroji musejí laboratorní přístroje  pracovat maximálně efektivně 24 hodin denně 7 dní v týdnu, takže můžete nepřetržitě poskytovat spolehlivé výsledky potřebné k dosahování nejlepší péče o pacienty.

Ve společnosti bioMérieux vašim závazkům rozumíme a jsme tady proto, abychom vám pomohli se servisem, který potřebujetev tu pravou chvíli. Vyvinuli jsme řadu předplacených smluv o poskytování služeb upravených na míru nárokům laboratoří všech velikostí a složitostí. Smlouvy o poskytování služeb jsou jednoduchým a praktickým nástrojem, který zajišťuje, že nároky v rámci zásadně významné údržby jsou řešeny ekonomicky a bezproblémově.

Prozíravýindividuální přístup pro zajištění optimální doby provozuschopnosti přístrojů:

 • Preventivní údržba
 • Diagnostika, aplikační a servisní zásahy pomocí vzdáleného přístupu
 • Zásahy na místě
 • Certifikovaní technici
 • Originální díly bioMérieux

 

Některé mezinárodní a místní regulační normy (ISO 15189: 2007, CLIA...) vyžadují, abyste měli program zdokumentované preventivní údržby. S vaší individuální smlouvou o poskytování služeb vám zajistíme prokázání shody.

Speciální služby

Jedinou konstantou v životě je, že nic nezůstává navždy stejné. Pokud ve vaší laboratoři probíhají změny, servisní týmy společnosti bioMérieux stojí na vaší straně a usnadní vám hladký přechod. Příkladem může být třeba převoz přístrojů. Ať už přesouváte přístrojové vybavení z jedné místnosti do druhé, nebo z jednoho zařízení do jiného, technici společnosti bioMérieux mohou nadesignovat hladký proces od začátku do konce tak, že díky vytvořené záloze budete stále v provozu a  budete mít minimální prostoje. A co změny v rámci vašeho systému LIS? Speciálně vyškolení technici společnosti bioMérieux jsou připraveni ve spolupráci s poskytovatelem vašeho LIS nasadit nové rozhraní pro hladkýbezproblémový přechod. Jedná se jen o několik  zakázkových řešení služeb, které náš servisní tým společnosti bioMérieux poskytuje.

 • Přesuny a reinstalace přístrojů
 • Kooperace při připojení přístrojů na LIS
 • Konzultace pro účely auditu a nápravných řešení
 • Zakázkové služby podle vašeho měnícího se laboratorního prostředí

Záruka*

Ve společnosti bioMérieux jsme pyšní na kvalitu naší přístrojové techniky. A jsme odhodláni zajistit, abyste stejnou důvěru v přístroje bioMérieux měli i vy. To je také důvod, proč jsou všechny nové přístroje společnosti bioMérieux chráněny omezenou zárukou vztahující se na vady materiálu a zpracování.

Vaše záruka je platná po dobu jednoho roku od data instalace při používání v normálních provozních podmínkách a v souladu s doporučenou údržbou. Aby byla zajištěna kontinuita záruky, ponechte všechny vaše servisní nároky certifikovaným technikům společnosti bioMérieux. Začít by se mělo preventivní údržbou v intervalech předepsaných pro vaši přístrojovou techniku.

 • Omezená jednoletá záruka
 • Certifikovaní technici
 • Originální díly bioMérieux
 • Služby, kterým můžete důvěřovat

*Tento přehled záruky je zamýšlen jako obecný odkaz a nepředstavuje záruku. Podrobnosti o vaší konkrétní záruce naleznete v dokumentaci, která je dodávána spolu s vaším přístrojem bioMérieux.

 

 

Pioneering Diagnostics