• bioMérieux Česká republika

Služby pro organizaci laboratoře

Pozvedněte svou výkonnost na vyšší úroveň se službami společnosti bioMérieux pro organizaci laboratoře

 • Využíváte svou laboratoř maximálně efektivně?
 • Potřebujete plán pro optimalizaci laboratorních pracovních postupů a výkonnosti?
 • Myslíte si, že je možné výrazně zvýšit efektivitu práce a kvalitu výsledků s použitím zdrojů, které již máte k dispozici?
Přidat do výběru

Potřebujete více informací?

Využijte svou laboratoř maximálně efektivně

IV dnešním prostředí, které vyvíjí tlak na omezování nákladů na zdravotní péči v kombinaci s rostoucími nároky lékařů, je nutné najít způsoby, jak udělat více práce za méně prostředků.

Jak na tyto výzvy zareagujete vy? Na jaké úrovni budete jednat?

Společnost bioMérieux, jako váš partner, vám může snadno poskytnout pohled na vaši laboratoř z jiného úhlu. Naše služby pro organizaci laboratoře kombinují metody řízení (LEAN Six Sigma, Kaizen, 5S, …)  s odbornými znalostmi mikrobiologie , což vám umožní následující:

Optimalizovat zdroje:  

 • Zvýšit návratnost investic

 • Zvýšit výrobní kapacitu

 • Zvýšit ziskovost laboratoře

 • Eliminovat zbytečné procesy

Zvládat rostoucí pracovní zátěž:

 • Zefektivní procesy

 • Zvýšit produktivitu

 • Alokovat zdroje v souladu se změnami pracovního zatížení – i nečekanými

 • Rozvíjet vnitřní schopnosti za účelem identifikace příležitostí ke zlepšení

 

Podrobné pracovní postupy = spokojenost klinického lékaře:

 • Zkrátit dobu zpracování

 • Zajistit co nejkvalitnějších výsledky

 • Snížit počet chyb nebo eliminovat chyby

Zlepšit řízení lidských zdrojů:

 • Snížit stres – zvýšit spokojenost a odpovědnost zaměstnanců

 • Snížit zátěž a eliminovat nepatřičné pohyby

 • Zvýšit laboratorní bezpečnost a snížit počet nehod

Plán právě pro vás: 5 kroků k optimalizaci pracovních postupů

  Diagnostika: kompletní analýza výkonů laboratoře

 • Analýza doby nutné k realizaci, překážek a chyb

 • Zásoby a kontrola nákladů osvědčených postupů

 • Vyhodnocení využití personálu a prostor
   

  Akční plán - Vypracování plánu šetření na míru pro vaši laboratoř, který se zaměřuje na:

 • pracovní zátěž

 • zdroje

 • organizaci

 • produktivitu a dobu zpracování

  Implementujte svůj plán

 • Cílové zisky vypočteny v 1. kroku

 • Alokace zdrojů

 • Realizace zefektivnění plochy a podoby pracoviště

 • Správa pro každodenní zlepšování

  Partnerství - Indikátory investic

 

  Nepřetržité zdokonalování

 • Intenzivní trénink vedení

 • Vytvoření povědomí zaměstnanců laboratoře o principech šetření

 • Aplikace nástrojů pro správu typu Lean a Kaizen

 • Prozkoumejte další možnosti rozvoje laboratoře 

Využíváte svou laboratoř maximálně efektivně?

PŘED službami pro organizaci laboratoře

Problémy s dobou nutnou k realizaci často způsobují neadekvátní vytížení/kapacitu.


Graf č. 1: Případná rizika z prodlení při zpracování vzorků na konci odpoledne
kvůli předchozím vrcholům aktivity dříve během dne.

 

PO službách pro organizaci laboratoře

Využíváme naše odborné znalosti k tomu, abychom vás navedli k efektivnějšímu pracovnímu vytížení, rychlejšímu získání výsledků a ke zvýšení produktivity.
 


Graf č. 2: Vyrovnání aktivity a zefektivnění pracovní zátěže zkrátí
dobu zpracování a zajistí nepřetržitou správu vzorků.

 

Věřili nám…

 

Méně znamená více: Laboratoř zlepšuje rychlost a efektivitu bez dalšího personálu

Mikrobiologická laboratoř Holy Spirit Health System v Pensylvánii, USA, se potýkala se stejnými personálními problémy, jakým dennodenně čelí mnoho mikrobiologických laboratoří – stárnoucí pracovní síla a nedostatek kvalifikovaných zdrojů, které by tuto sílu nahradily. Laboratoř potřebovala řešení pro navýšení produktivity, orientaci zaměstnanců na úkoly s vysokou přidanou hodnotou a zkrácení doby potřebné k získání výsledků.

Přečtěte si případovou studii

 

Velká centralizovaná laboratoř zavádí výrazné zkrácení doby zpracování s použitím technik zlepšování procesů

Stejně jako všechny ostatní laboratoře se centralizovaná laboratoř systému Florida Hospital System potýká s významnými problémy, včetně neustálého tlaku na více práce za méně prostředků, zkracování doby zpracování (TAT) a příspěvku ke zkrácení doby pobytu v nemocnici. Kromě výše uvedeného tato laboratoř dostává série vzorků z geograficky rozsáhlé a lidnaté oblasti. Veškeré plotny jsou připravovány lokálně v každé nemocnici, opatřeny číslem šarže a poté hromadně přepravovány do Orlanda. Bylo nutné najít takové techniky, které by zlepšily proces a zkrátily dobu zpracování.

Přečtěte si případovou studii

 

Referenční laboratoř s vysokými objemy zavádí principy šetření LEAN s cílem uspokojit rostoucí poptávku po rychlejší době zpracování

Sunrise Medical Laboratory v Hicksville, New York, je velká referenční laboratoř, která zabezpečuje mikrobiologické testování pro mnoho soukromých lékařů, domů s pečovatelskou službou a některé oblastní nemocnice. Laboratoř Sunrise stála před problémem, jak uspokojit stále rostoucí poptávku klientů po kratší  době zpracování (TAT) bez zvýšení nákladů či zhoršení kvality. Klienti ze skupiny lékařů byli zvláště znepokojeni dobou zpracování o víkendu – což znamená, že personál Sunrise na začátku každého týdne běžně čelil obrovské pracovní zátěži. Nelze-li najmout další zaměstnance, hledá vedení laboratoře inovativní metody a procesy ke zlepšení  účinnosti  a optimalizaci pracovních postupů.

Přečtěte si případovou studii

Pioneering Diagnostics