• bioMérieux Česká republika

Vysoce citlivá metoda stanovení VIDAS® High sensitive Troponin I

Diagnóza za pouhé 2 hodiny

Vysoce citlivá metoda stanovení troponinu I VIDAS® je užitečnou pomůckou pro optimalizaci řešení akutních koronárních syndromů (Acute Coronary Syndromes, ACS).

 • V souladu s aktuálními odbornými pokyny: celková přesnost (koeficient variace, CV) činí 99. percentil < 10 %
 • Dvouhodinový algoritmus pro spolehlivé vyloučení či potvrzení akutního infarktu myokardu je součástí příbalového letáku
 • Vysoká úroveň výkonu pro diagnostiku a stratifikaci rizika
Přidat do výběru

Potřebujete více informací?

Víte, že? Každý rok na celém světě umírá 16 milionů lidí na kardiovaskulární onemocnění, konkrétně na srdeční infarkt nebo mozkovou mrtvici (1). Bolest na hrudi je jedním z 10 nejčastějších důvodů návštěvy pohotovosti, přičemž představuje asi 5 % všech návštěv na pohotovosti (2). Očekávaná prevalence akutního infarktu myokardu (IM) u pacientů s bolestí na hrudi na pohotovosti se pohybuje mezi 5 a 10 % u IM s elevací ST úseku (STEMI) a 15 a 20 % u IM bez elevace ST úseku (NSTEMI)(3).

Naše vysoce citlivá metoda stanovení troponinu I VIDAS® pomáhá stanovit diagnózu IM za pouhé 2 hodiny, a tím zlepšit výsledky pacienta a optimalizovat péči o pacienta na pohotovosti.

Výhody vysoce citlivé metody stanovení troponinů

Nová generace vysoce citlivé metody stanovení troponinu umožňuje časnější detekci akutního IM a zkracuje časové okno pro měření v časové posloupnosti na 3 hodiny.

Srdeční troponin (cTn) je kontinuální proměnnou, přičemž poskytuje přesné výsledky měření pod hranicí 99. percentilu i přesná měření malých absolutních změn během 1 nebo 2 hodin. To umožnilo vývoj algoritmů pro spolehlivé vyloučení nebo potvrzení akutního infarktu myokardu během 2 hodin(4).

 


 

Z toho důvodu jsou testy cTn s vysokou citlivostí důležitou pomůckou pro lékaře k optimalizaci zvládání ACS:

 • Diagnóza
  • Nutný nástroj, kromě klinického hodnocení a elektrokardiogramu (EKG), pro stanovení definitivní diagnózy akutního IM.
  • Sériové měření pro rozlišení mezi akutním a chronickým poškozením kardiomyocytů.
 • Stratifikace rizik
  • Doplňkový nástroj ke stratifikaci rizik, který je vodítkem při terapeutickém rozhodování.

 

Poskytuje vysoký výkon

Naše vysoce citlivá metoda stanovení troponinu I VIDAS® je pomůckou pro stanovení diagnózy infarktu myokardu. Také napomáhá při stratifikaci rizik u pacientů se symptomy naznačujícími ACS s ohledem na relativní riziko mortality z jakékoli příčiny a závažných nežádoucích srdečních příhod (major adverse cardiac events, MACE), mezi které patří IM a revaskularizace, po 30 dnech.

99. percentil u předpokládané zdravé populace, což je doporučená limitní hodnota pro diagnózu IM, je definován jako 19 ng/l.

CV se při 99. percentilu rovná 7 %.

Urychluje rozdělení pacientů podle naléhavosti

Použití validovaného 2hodinového algoritmu zaručuje vysokou diagnostickou přesnost:


Klikněte pro zvětšení  


 

* Údaje z validační studie u 592 pacientů
** Rozdíly v koncentraci cTn
*** Negativní prediktivní hodnota
**** Pozitivní prediktivní hodnota

 • Algoritmus založený na hodnotách při přijetí a absolutních změnách během prvních 2 hodin.

 • Stanovuje diagnózu – bezpečné vyloučení a přesné potvrzení akutního IM (NSTEMI) u naprosté většiny (70 %) pacientů s podezřením na bolest na hrudi.

 • Zkracuje čas potřebný k rozdělení pacientů s bolestí na hrudi na pohotovosti (eliminuje nutnost prodlouženého monitorování s častým odběrem vzorků krve v časové posloupnosti).

Kompletní a uživatelsky přívětivé řešení pro pohotovostní péči

Vysoce citlivá metoda stanovení troponinu I VIDAS® probíhá na sérii přístrojů VIDAS®. Jsou snadno použitelné, spolehlivé a zajišťují rychlé výsledky, navíc jsou dobře přizpůsobeny krizovým situacím.

K dispozici na stejné platformě:

 • VIDAS® NT-proBNP2
 • VIDAS® D-Dimer Exclusion IITM
 • VIDAS® B.R.A.H.M.S PCT

 

 

Použitá literatura:

1.     Lozano R, et al. Lancet.2012;380:2095-128.

2.     Bandstein N, et al. J Am Coll Cardiol. 2014;63:2569-78.

3.     Mueller C, et al. Eur Heart J. 2015 Aug 29. pii: ehv409.

4.     Roffi M, et al. Eur Heart J. 2015 Aug 29. pii: ehv320

  Technické údaje o vysoce citlivé metodě stanovení troponinu I VIDAS®

  Referenční číslo 415 386
  Testy/souprava 60
  Doba do stanovení výsledku 20 minut
  Typ vzorku Sérum, plazma (Li Hep)
  Objem vzorku 200 uL
  Kalibrační stabilita 28 dnů

   

   

   

  Související publikace

  Chenevier-Gobeaux C, et al. High-sensitivity cardiac troponin assays: Answers to frequently asked questions. Arch Cardiovasc Dis. 2015;108:132-49.

  Jarolim. High sensitivity cardiac troponin assays in the clinical laboratories. Clin Chem Lab Med-2015;53:635-52.

  Thygesen K, et al. How to use high-sensitivity cardiac troponins in acute cardiac care. Eur Heart J. 2012;33:2252-7.

  Mezinárodní doporučení

  Roffi M, Patrono C, Collet JP, et al. 2015 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation: Task Force for the Management of Acute Coronary Syndromes in Patients Presenting without Persistent STSegment Elevation of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J. 2015 Aug 29. pii: ehv320.

  Thygesen K, Alpert JS, Jaffe AS, et al. Writing Group on behalf of the Joint ESC/ACCF/AHA/WHF Task Force for the Universal Definition of Myocardial Infarction. Third Universal Definition of Myocardial Infarction. J Am Coll Cardiol. 2012;60:1581-98.

  Thygesen K, Mair J, Katus H, et al. Study Group on Biomarkers in Cardiology of the ESC Working Group on Acute Cardiac Care. Recommendations for the use of cardiac troponin measurement in acute cardiac care. Eur Heart J. 2010;31:2197-204.

  Užitečné odkazy

  Evropská kardiologická společnost

  Americká kardiologická společnost

  National Academy of Clinical Biochemistry (NACB)

   

   

  Pioneering Diagnostics