• bioMérieux Česká republika

VIDAS® Acute Coronary Syndrome panel

Přesná diagnóza infarktu myokardu

VIDAS® Troponin I Ultra, VIDAS® CK-MB a VIDAS® Myoglobin* jsou automatizované kvantitativní testy pro posouzení poškození myokardu.

 • Vysoká klinická senzitivita a specificita při diagnostice akutního infarktu myokardu a stratifikaci rizika (Troponin I Ultra)
 • 3 komplementární markery
 • Spolehlivá platforma pro statimové laboratoře
Přidat do výběru

Potřebujete více informací?

Panel VIDAS® Acute Coronary Syndrome (ACS) nabízí tři komplementární testy pro posouzení poškození myokardu.1, 2 V kombinaci s klinickým a elektrokardiografickým vyšetřením umožňuje včas a přesně vyhodnotit stav pacientů, což je předpokladem výběru optimální péče. Testy se provádí na přístrojích řady VIDAS® a jsou vhodné zejména pro statimová vyšetření.

Komplementární markery pro diagnostiku akutního infarktu myokardu (AMI)

Srdeční Troponin I (cTnI) je preferovaným biomarkerem srdeční nekrózy vzhledem ke své specificitě pro poškození myokardiální tkáně.2 Rychlý nárůst hladin cTnI (během 3 až 6 hodin po nástupu bolesti na hrudi) a skutečnost, že hladiny zůstávají zvýšené po dobu 4 až 7 dnů,5 propůjčují markeru cTnI vysokou diagnostickou hodnotu pro infarkt myokardu.

Pokud není k dispozici stanovení srdečního troponinu, doporučuje se pro diagnostiku infarktu myokardu stanovení koncentrace proteinu izoenzymu MB lidské kreatinkinázy (CK-MB).5 Po infarktu myokardu rovněž rychle stoupá hladina CK-MB. Vzhledem ke kratšímu poločasu lze tento parametr použít jako marker opakovaného infarktu myokardu.

Myoglobin je jedním z prvních markerů poškození myokardu, které se měří po nástupu infarktu myokardu. U pacientů, u nichž se provádí vyšetření do 6 hodin po nástupu příznaků, lze zvážit přidání tohoto parametru k srdečnímu troponinu, což umožňuje časné vyloučení infarktu myokardu.5

Časový profil markerů srdeční nekrózy po akutním infarktu myokardu
(upraveno podle [6]).

 

Klinická senzitivita a specificita testu VIDAS® Troponin I Ultra

 • Vysoká klinická senzitivita a specificita pro diagnostiku infarktu myokardu3 (viz tabulka níže)
 • Umožňuje významnou krátkodobou stratifikaci rizika pro včasné a optimální třídění (triáž) a léčbu pacientů3
 • Senzitivní test pro identifikaci pacientů s ACS a nepříznivými hodnotami klinických ukazatelů4

CKlinická účinnost testu VIDAS® Troponin I Ultra u pacientů se suspektními symptomy ACS*:

Klinické funkční charakteristiky (za použití mezní hodnoty odpovídající 99. percentilu: 0,01 µg/l)3
 

Klinické funkční charakteristiky (za použití mezní hodnoty odpovídající 10 % CV: 0,11 µg/l)7
 

Výhody produktů řady VIDAS®

 • Spolehlivé a snadno použitelné přístroje malých rozměrů s přímým přístupem. Přizpůsobené pro laboratoře provádějící statimová vyšetření.
 • Testy s jednorázovou dávkou kalibrované z výroby, které snižují potřebu dodatečných kontrol**.
 • Rychlé stanovení výsledku: Výsledky testu VIDAS Troponin I Ultra jsou k dispozici již za pouhých 20 minut; srovnatelná doba stanovení jako u testů VIDAS CK-MB a Myoglobin.
 • Reagencie lze použít ihned po vyjmutí z chladničky.
 • Na stejné platformě je k dispozici i test VIDAS NT-proBNP2.

* Please consult our local subsidiary or representatives for the availability of these products in your country.
** Depending on local guidelines.

 

 

Reference:

 1. Hamm CW, Bassand JP, Agewall S, et al. ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation. Eur Heart J 2011;32: 2999-3054.
 2. Thygesen K, Alpert JS, Jaffe AS, et al., the Writing Group on behalf of the Joint ESC/ACCF/AHA/WHF Task Force for the Universal Definition of Myocardial Infarction. Third universal definition of myocardial infarction. Eur Heart J. 2012;33:2551-2567
 3. Apple FS, Smith SW, Pearce LA, et al. Use of the bioMérieux VIDAS® troponin I ultra assay for the diagnosis of myocardial infarction and detection of adverse events in patients presenting with symptoms of acute coronary syndrome. Clin Chem Acta 2008;390:72-75.
 4. Venge, P and Lindahl, B. Cardiac Troponin Assay Classification by Both Clinical and Analytical Performance Characteristics: A Study in Outcome Prediction. Clin Chem 2013;59:976-81.
 5. Morrow, DA, Cannon CP, Jesse JL, et al. National Academy of Clinical Biochemistry Laboratory Medicine Practice Guidelines: Clinical characteristics and utilization of biochemical markers in acute coronary syndromes. Circulation. 2007; 115: 356-75.
 6. Wu AH, Apple FS, Gibler WB et al. National Academy of Clinical Biochemistry Standards of Laboratory Practice: recommendations for the use of cardiac markers in coronary artery diseases. Clin. Chem. 1999; 45: 1104-1121.
 7.  Package insert, VIDAS Troponin I Ultra (TNIU), CE-mark. August 2010.
  VIDAS® Troponin I Ultra VIDAS® CK-MB VIDAS® Myoglobin
Referenční číslo 30448 30421 30446
Velikost soupravy 60 testů 30 testů 30 testů
Typ vzorku Sérum, plazma (heparin) Sérum, plazma (heparin, EDTA) Sérum, plazma (heparin)
Velikost vzorku 200 µl 250 µl 150 µl
Četnost kalibrací / kontrol 28 dnů 14 dnů 14 dnů
Doba do stanovení výsledku 20 minut 30 minut 17 minut

 

Pro ověření dostupnosti výrobků ve vaší zemi kontaktujte místního zástupce společnosti bioMérieux.

SOUVISEJÍCÍ PUBLIKACE

Troponin I Ultra

 1. Apple FS, Smith SW, Pearce LA, et al. Use of the bioMérieux VIDAS® troponin I ultra assay for the diagnosis of myocardial infarction and detection of adverse events in patients presenting with symptoms of acute coronary syndrome. Clin Chem Acta 2008;390:72-75.
 2. Venge, P and Lindahl, B. Cardiac Troponin Assay Classification by Both Clinical and Analytical Performance Characteristics: A Study in Outcome Prediction. Clin Chem 2013;59:976-81.

CK-MB

 1. Poirey S, Polge A, Bertinchant JP et al. CK-MB mass test in ischemic myocardial injury. Comparison of two tests: BioMerieux VIDAS and Sanofi Access immunoassays. J Clin Lab Anal 2000;14:43-47.

Myoglobin

 1. Le Moigne F, Beauvieux MC, Derache P and Darmon YM. Determination of myoglobin : comparative evaluation of the new automated VIDAS assay with two other immunoassays. Clin Biochem 2002;35: 255-262.

DOPORUČENÉ POSTUPY

 1. Thygesen K, Alpert JS, Jaffe AS, et al., the Writing Group on behalf of the Joint ESC/ACCF/AHA/WHF Task Force for the Universal Definition of Myocardial Infarction. Third universal definition of myocardial infraction.Eur Heart J.2012;33:2551-2567.
 2. Hamm CW, Bassand JP, Agewall S, et al. ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation. Eur Heart J 2011;32: 2999-3054.
 3. Thygesen K, Mair J, Katus H, et al. Study Group on Biomarkers in Cardiology of the ESC Working Group on Acute Cardiac Care. Recommendations for the use of cardiac troponin measurement in acute cardiac care. Eur Heart J. 2010;31:2197-204.
 4. Jneid H, Anderson JL, Wright RS, et al. 2012 ACCF/AHA focused update of the guideline for the management of patients with unstable angina/non-ST-elevation myocardial infarction. J Am Coll Cardiol. 2012;60:645-681
 5. Morrow DA, Cannon, CP, Jesse, RL, et al. National Academy of Clinical Biochemistry Laboratory Medicine Practice Guidelines: Clinical characteristics and utilization of biochemical markers in acute coronary syndromes. Circulation. 2007; 115: e356-75.

UŽITEČNÉ ODKAZY

 

Pioneering Diagnostics