• bioMérieux Česká republika

VIDAS® Digoxin

Monitoring léčby k zajištění vhodné terapie

VIDAS® Digoxin je automatický test pro kvantitavní měření digoxinu v séru nebo plasmě metodou ELFA . Test je určen pro sledování léčby, aby byla zajištěna vhodná terapie.

  • Rychlý výsledek: jen 20 minut
  • Přesné měření účinnosti léku v úzkém terapeutickém rozmezí*
Přidat do výběru

Potřebujete více informací?

Digoxin je srdeční glykosid nejčastěji používaný při léčbě srdečního selhání a u některých srdečních poruch. Ačkoliv léčebné účinky digoxinu jsou omezeny jeho úzkým terapeutickým rozsahem, toxické účinky se obecně projevují při koncentracích v plasmě nebo séru nad 2 ng/mL (anorexia, nauzea, zvracení a arytmie).

Terapeutické okno digoxinu musí být pečlivě sledováno s ohledem na individuální citlivost a daný stav pacienta.

VIDAS® Digoxin pomáhá lékařům monitorovat hladinu digoxinu v séru pro optimalní terapeutické hodnoty.

 

 

* Bližší informace najde v příbalovém letáku

VIDAS® Digoxin
Referenční číslo 30 603
Testy/kit 60
Čas výsledku 20 min
Typ vzorku Sérum, Plasma (Li Hep., EDTA)
Objem vzorku 100 μL
Frekcence kalibrace 14 dní

 

 

* Bližší informace najde v příbalovém letáku

Pioneering Diagnostics