• bioMérieux Česká republika

VIDAS® vWF

Automatizovaná diagnóza deficitů von Willebrandova faktoru

VIDAS® vWF je rychlý test na bázi ELFA pro kvantitativní stanovení von Willebrandova faktoru. Vyšetření se provádí na automatizovaných imunoanalyzátorech řady VIDAS®.

 • Jednorázový test přizpůsobený na malé objemy
 • Nákladově efektivní řešení

 

Přidat do výběru

Potřebujete více informací?

VIDAS® vWF je automatizovaný test, který měří koncentraci vWF v lidské plazmě, a tím umožňuje rychlou diagnózu středně těžkých až těžkých kvantitativních deficitů vWF (typy 1 a 3).1,2

VIDAS® vWF je díky svému formátu jednorázového testu nákladově efektivní stanovení, které snadno provedete v laboratoři nebo přímo v ordinaci zdravotnického zařízení.

Výhody testu

 • Rychlé výsledky: 35 minut
 • Nákladově efektivní řešení pro méně časté testování:
  • Formát jednorázového testu
  • Soupravy obsahují všechny reagencie potřebné k provedení testu (včetně kalibrátorů a kontrol)
  • Pouze 30 testů na soupravu
  • Dlouhá doba použitelnosti: 12 měsíců
 • Snadno použitelný: Testovací proužky k přímému použití. Stačí jen založit do přístroje (provedení Load and go).

Reference:

1. Schneppenheim R. et al. von Willebrand disease in childhood. Semin Thromb Hemost. 1995;21:261-75.

2. Sadler JE. A revised classification of von Willebrand disease. Thromb. Haemost 1994,71,520-525.

 

 

Technické specifikace pro VIDAS® vWF
Referenční číslo 30 436
Testy/souprava 30
Doba do stanovení výsledku 35 minut
Typ vzorku Citrátová plazma
Velikost vzorku 100 µl
Četnost kalibrací 14 dnů

 

Pro ověření dostupnosti výrobků ve vaší zemi kontaktujte místního zástupce společnosti bioMérieux.

 

Pioneering Diagnostics