• bioMérieux Česká republika

VITEK® 2 Advanced Expert System

Automatizovaný nástroj pro validaci výsledků AST

Zajistěte si větší spolehlivost výsledků testování antimikrobiální citlivosti (AST) kontrolou každého jednotlivého výsledku při každém měření

  • Detekujte přesně typ rezistence, což umožní vhodnou antibiotickou léčbu
  • Účinnější a cílené využití času laborantů
  • Zvyšte konzistentnost výsledků AST
  • Snižte četnost výskytu lidských chyb
Přidat do výběru

Potřebujete více informací?

Řešení pro rychlejší cílenou terapii

Rychlá a spolehlivá identifikace patogenů a jejich antimikrobiální citlivosti je klíčovým nástrojem v našem arzenálu prostředků proti antimikrobiální rezistenci. Aby byl zajištěn skutečný přínos, musejí být výsledky testování antimikrobiální citlivosti (AST), které poskytuje mikrobiologická laboratoř, spolehlivé. Vítězná kombinace zahrnující karty VITEK® 2 AST* a systém Advanced Expert System™ umožňuje rychle získat spolehlivé relevantní výsledky AST a stanovit mechanismus rezistence, což pomůže klinickým lékařům zvolit vhodnou antibiotickou léčbu a zavést opatření proti šíření patogenů.

*Pro další informace o dostupných konfiguracích AST karet ve vaší oblasti kontaktujte místního zástupce společnosti bioMérieux.

Rychlá automatická a systematická validace každého výsledku AST

Advanced Expert System™ zajišťuje kvalitní výsledky testů citlivosti a snižuje pravděpodobnost lidské chyby díky rychlé, automatické a systematické validaci každého výsledku testu citlivosti. Každý výsledek minimální inhibiční koncentrace (MIC) je porovnán s databází více než 3 500 fenotypů a 30 000 hodnot MIC a zjišťuje se shoda s dříve popsanými divokými nebo rezistentními fenotypy.

Barevné indikátory shody umožňují snadnou a důslednou kontrolu výsledků:

  • Zelená: Označuje izoláty vyhovující očekávanému vzoru pro daný fenotyp. Výsledky lze rychle a spolehlivě propustit s minimálním nebo nulovým zásahem zaměstnanců laboratoře. Tyto výsledky mohou být rovněž automaticky odeslány do systému LIS, což umožní rychleji nasadit cílenou terapii.
  • Žlutá: Označuje hodnotu MIC, která neodpovídá očekávanému vzoru pro daný fenotyp. Antibiotikum je označeno pro další sledování.
  • Červená: Označuje typ MIC pro testovaný izolát, který nelze přiřadit k žádnému známému fenotypu. Izolát je pozastaven, aby mohlo být provedeno přehodnocení a předešlo se nahlášení nejasných výsledků. Červené indikátory mohou znamenat výskyt technické chyby nebo nový mechanismus rezistence.
  • Fialová: Označuje mikroorganismy, které nemají v databázi předdefinované fenotypy. Izolát je pozastaven, aby mohlo být provedeno přehodnocení.
  • Černá: Znamená, že pro testované mikroorganismy a antimikrobiální látky nejsou definovány žádné breakpointy.

Efektivní a cílené využití času zaměstnanců laboratoře

Je frustrující ironií moderní doby, že odvětví zdravotní péče čelí stále složitějším problémům, jako je např. mikrobiální rezistence nebo finanční tlak, který může snižovat dostupnost prostředků, včetně laboratorních pracovníků. Nedostatek zkušených mikrobiologů není ničím neobvyklým. Činnost laboratoří je náročná dokonce i při dostatečném počtu zaměstnanců, protože testování citlivosti i mechanismy rezistence se neustále mění – a laboratorní pracovníci musí maximálně využívat svých schopností a času. Advanced Expert System™ pomáhá efektivně využívat čas zaměstnanců laboratoře díky automatizované kontrole výsledků AST. Systém barevných indikátorů, které automaticky a spolehlivě oddělují konzistentní a nekonzistentní výsledky, umožňuje mikrobiologům soustředit své odborné znalosti tam, kde jsou nejvíce zapotřebí – tj. na nekonzistentní výsledky.

ADVANCED EXPERT SYSTEM™ JE CENNÝ NÁSTROJ, KTERÝ JE SOUČÁSTÍ KAŽDÉHO SYSTÉMU VITEK® 2

Pioneering Diagnostics