• bioMérieux Česká republika

VITEK® 2 Compact

Kompaktní automatizovaný přístroj pro ID/AST

Kompaktní řešení pro rychlé, přesné a vysoce spolehlivé stanovení ID/AST

 • Prostorově úsporný, automatický a účinný
 • Pracuje se softwarem, který je kompatibilním se systémem VITEK® 2 PC LIS a je vyvíjen v souladu s potřebami v oblasti mikrobiologie
 • Zkracuje čas zpracování s cílem zlepšit tok práce a zrychlit hlášení
Přidat do výběru

Potřebujete více informací?

Vzhledem k dnešním globálním problémům ve zdravotnictví, jako je např. výskyt multirezistentních mikroorganismů (MDRO), musí být mikrobiologické laboratoře flexibilní a schopné reagovat na aktuální potřeby, aby mohly poskytovat správné informace ve správný čas. Přístroj VITEK® 2 Compact a software VITEK® 2 PC vám umožní zlepšit úspěšnost a výsledky1 léčby pacientů na základě spolehlivé mikrobiální identifikace (ID) a testování antimikrobiální citlivosti (AST). Přístroj také zvýší efektivitu chodu vaší laboratoře, včetně kratší doby zpracování a rychlého vykazování zpráv.2 To vše v nákladově efektivním a prostorově úsporném provedení.

1. Barenfanger et al, JCM, May 1999, Vol 37, No 5

2. Sanders et al, JCM, July 2001, Vol 39 , No 7

Pohodlné a automatizované

Přístroj VITEK 2® Compact používá úsporné ID/AST karty VITEK® 2 k přímému použití a poskytuje výsledky ID/AST již za 5 až 8 hodin.3

Bezpečnost je optimalizována díky minimalizaci požadavků na přípravu reagencií a omezenou manipulací v uzavřeném systému na jedno použití. Přístroj VITEK® 2 Compact je snadno použitelný:

 1. Po izolaci primárního mikroorganismu je další manipulace minimalizována na použití jednoduchého standardizovaného inokula.
 2. Vložte inokulum do kazety VITEK®2 ve stanici Smart Carrier Station™.
 3. Karta VITEK® 2 a vzorek jsou propojeny pomocí čárového kódu
 4. Po zavedení kazety provede přístroj všechny následné kroky pro inkubaci a odečet
 5. Přehledné výsledky:
 • Intuitivní rozhraní
 • Snadno přístupné výsledky s více filtry
 • Obousměrné propojení s vaším LIS
 • Automatická validace a přenos předběžných výsledků

„Vysoký výkon, krátká doba zpracování a rychlé výsledky“
Zdroj: Sanders et al, JCM, July 2001, Vol 39 , No 7

3. Rommler et al, Poster C-123, ASM Orlando, May 2006

Flexibilita pro vaši laboratoř

„Dostupnost systému VITEK 2® a technologie  Advanced Expert System mohou mít velmi pozitivní vliv na tok práce i na kvalitu informací opouštějících laboratoř pro všechny laboratoře, bez ohledu na velikost a typ personálního obsazení“
Blecker-Shelly et al, Continuing Education Topics & Issues, Aug 2008

Říká se, že dobré věci přicházejí v malých baleních. Systém VITEK® 2 Compact se přizpůsobí různým laboratorním podmínkám a potřebám – vždy však přináší výsledky, které vaší laboratoři umožní dodávat správné analýzy pro včasnou volbu vhodné terapeutické možnosti.

 • K dispozici jsou modely pro 15, 30 nebo 60 karet
 • Spolu s růstem laboratoře zvyšte kapacitu testování
 • Konsolidujte prostor a výsledky: lze připojit až čtyři přístroje k jednomu počítači VITEK 2® PC
 • Ušetřete čas a kroky díky virtuálnímu hlášení izolátů prostřednictvím systému VITEK 2® PC Remote Access

Větší flexibilita: Advanced Expert System a BIOART

Advanced Expert System může dále zvýšit spolehlivost vašich výsledků díky automatické validaci každého výsledku testu citlivosti, a pomoci tak lékařům zvolit vhodnou antibiotickou léčbu. Advanced Expert System™ pomocí barevně odlišených indikátorů signalizuje, že jsou výsledky připraveny, čímž vám uspoří čas a poskytne správný fenotypový profil mechanismu(ů) bakteriální rezistence pro každý testovaný izolát. Nástroj Advanced Reporting Tool (BIOART™) společnosti bioMérieux zdokonaluje vaše hlášení a umožňuje jejich individuální přizpůsobení a maximální efektivitu díky automatickému přenosu výsledků, výstrah upozorňujících na kritické výsledky a lepší standardizaci.

 

Hmotnost:

 • VITEK® 2 Compact 15/30/60 75 kg/165 lbs
 • Požadavky na elektrické napájení:
 • 110/120 VAC (50–60 Hz)
 • 220/240 VAC (50–60 Hz)

Rozptýlené teplo:

 • VITEK® 2 Compact: 1025 BTU/h (jmenovitá hodnota)

 

Požadavky na okolní prostředí:

 • Rozmezí provozní teploty prostředí: 15 °C až 30 °C (59 °F – 86 °F)
 • Funkční rozmezí vlhkosti: relativní vlhkost 20 % až 80 %, nekondenzující

Nadmořská výška:

 • max. 2000 metrů

Pro ověření dostupnosti výrobků kontaktujte místního zástupce společnosti bioMérieux.

Pioneering Diagnostics