• bioMérieux Česká republika

VITEK® MS příslušenství / reagencie

Příslušenství a reagencie pro systém mikrobiální detekce VITEK MS Plus

Reagencie stabilní na světle k přímému použití pro bezpečné a snadné použití s přístrojem pro mikrobiální identifikaci na bázi hmotnostní spektrometrie VITEK® MS.

 • Reagenční soupravy obsahují všechny reagencie potřebné pro testování I
 • Není zapotřebí další čas pro přípravu reagencií
 • Cílové nosiče jsou opatřeny čárovým kódem pro kompletní sledovatelnost vzorků
 • Bezpečná likvidace a časově nenáročné čištění
Přidat do výběru

Potřebujete více informací?

Mikrobiální identifikační systém VITEK® MS využívá inovativní technologii na bázi hmotnostní spektrometrie MALDI-TOF (Matrix Assisted Laser Desorption Ionization Time-of-Flight – matricí asistovaná laserová desorpce/ionizace s analyzátorem doby letu), která umožňuje spolehlivou a jednoznačnou identifikaci již během pouhých několika minut. Maximalizujte účinnost díky kvalitním reagenciím a příslušenství vyrobenému speciálně pro použití s tímto systémem.

Reagencie k přímému použití a kompletní reagenční soupravy

VITEK MS se dodává s roztokem světelně stabilní matrice k přímému použití (CHCA), čímž uspoří váš čas na přípravu reagencií. Kyselina mravenčí (FA) potřebná pro kvasinky a houbové mikroorganismy je  již přidána v malých lahvičkách k přímému použití na jednorázových cílových nosičích VITEK® MS

.

 • Optimalizace toku práce a celkové efektivity laboratoře.
 • Není zapotřebí další čas pro přípravu reagencií
 • Matrice CHCA a FA jsou uloženy přímo na cílový nosič

K dispozici jsou také kompletní reagenční soupravy, které obsahují reagencie a spotřební materiály určené pro systém VITEK® MS.

 • Soupravy obsahují: Jednorázové cílové nosiče VITEK® MS CHCA, VITEK® MS FA, VITEK® MS
 • Již brzy k dispozici: Souprava VITEK® MS Mycobacteria/Nocardia (IVD* a Reseacrh Use Only – RUO), souprava VITEK® MS Mould (IVD a RUO) a souprava VITEK® MS Blood Culture (RUO)

*Produkt ve vývoji, v současné době není k dispozici.

 

Jednorázové cílové nosiče

Každý jednorázový cílový nosič VITEK® MS je opatřen jedinečným čárovým kódem pro zajištění jednoznačné dohledatelnosti, flexibility a větší jistoty bez manuálního zadávání dat

.

 • Není zapotřebí žádné čištění: eliminuje možnost kontaminace, která by mohla vést k chybným výsledkům nebo k problémům s bezpečností
 • Každý nosič obsahuje tři oddíly po 16 (48 vzorcích), které zajišťují flexibilitu analýzy pro malý i velký objem vzorků.
 • Na přístroji lze současně analyzovat až 4 cílové nosiče (192 vzorků).

 

 

Pioneering Diagnostics