• bioMérieux Česká republika

VITEK® ŘEŠENÍ

Kompletní automatická ID/AST platforma

Jediná kompletní integrovaná platforma pro mikrobiální indentifikaci a testování antibiotické citlivosti navrhnutá k posunu v mikrobiologii.

 • Poskytuje rychlé a přesné stanovení ID/AST
 • Zlepšuje tok práce a zvyšuje efektivitu provozu 
 • Poskytuje lékařům výsledky v minimálním čase a tím umožňuje rychlejší stanovení diagnózy 
Přidat do výběru

Potřebujete více informací?

Skutečně kompletní ID/AST řešení

Včasná a správná antibiotická léčba je základem pro zlepšení péče o pacienta a snížení nákladů na zdravotnickou péči v kontextu neustále se vyvíjející bakteriální rezistence. VITEK® Řešení nabízí skutečně kompletní automatickou platformu pro mikrobiální identifikaci a stanovení antibakteriální citlivosti (ID/AST). 

VITEK® MS a VITEK® 2 jsou navrženy mikrobiology pro mikrobiology, poskytují flexibilitu, kterou potřebujete k optimalizování laboratorní práce. MYLA® software umožnuje dohlížet na celý proces v reálném čase pro všechny přístroje.

VITEK® Řešení Vám umožní přinést výsledky s vynikající rychlostí a přesností – ať už pro rutinní diagnózů, neobvyklé nebo rezistentní organismy a nebo pro kritické klinické situace. Kombinací řešení bylo prokázáno, že lékaři získali výsledky o 14 až 20 hodin dříve1,2,3 a tím se podstatně usnadňuje klinické rozhodování pro optimální léčbu. Dochází také k šetření nákladů na zdravotní péči: VITEK® MS ID šetří náklady o 50% v porovnání s tradičními metodami ID a reportuje AST ve stejný den, s pomocí VITEK® 2 můžete snížit nemocniční náklady až o 40%3,5. VITEK® Řešení posouvá mikrobiologii kupředu.

VITEK® MS: ID během několika minut

VITEK® MS automatický systém, který využívá hmotnostní spektrometrii k mikrobiální identifikaci, zajištuje přesnou identifikaci na úrovni druhu, rodu nebo čeledi během pouhých několika minut 1,2,3,4.

 •  Unikátní patentovaný algoritmus přístore Advanced Spectra Classifier, poskytuje lepší diskriminaci a to i pro blízce příbuzné druhy
 • Robustní výsledky s IVD-CE a US-FDA bakteriální a kvasinkovou databází, která zodpovídá za rozmanitost v rámci stejného druhu
 • IVD CE databáze je světově první, která zahrnuje mykobakterie, Nocardia a plísně
 • Zvýšení produktivity, bezpečnosti a výkonosti reagencií a příslušenství určené speciálně pro mikrobiologickou identifikaci 
 • ID výsledky jsou automaticky přeneseny z VITEK® 2 prostřednictvím MYLA® softwaru, který zajištuje dostupnost z většiny přístrojů
 • VITEK® 2: Protože čas je důležitý u stanovení AST

VITEK® 2 mikrobiální testovací systém pro ID/AST  kombinuje inovativní, automatickou platformu s rozsáhlou databází  klinicky významných organismů. ID výsledky automaticky přicházejí z VITEK® MS prostřednictvím MYLA® softwaru, a tak mohou být  okamžitě spojeny s AST. Systém využívá ready-to-use AST karty, které činí nastevení testu jednoduchým a může tak nabídnout výsledky za pouhých 5 hodin8. To také napomáhá ke zlepšení celkovému laboratornímu procesu: méně opakovaných úloh, zvýšení bezpečnosti, zlepšení standardizace a rychlé zpracování výsledků a jejich report.

VITEK® 2 Advanced Expert System™ automaticky zkontroluje každý výsledek a označí ty, které potřebují  mikrobiologickou expertizu. Ostatní – většina výsledků - jsou rychle a automaticky reportovány ke klinickým lékařům a poskytuje jim důležité informace pro zahájení vhodné antibiotické léčby a zároveň šetří čas mikrobiologům 3,6.

Rozšířená flexibilita, optimalizovaný pracovní proces

VITEK® MS a VITEK® 2 společně poskytují řešení pro kompletní a bezproblémovou intergraci pro jednodenní výsledky   ID/AST. Ale flexibilita zde zdaleka nekončí. MYLA® připojení Vám umožní sledovat zpracování vzorků, data jsou získána v reálném čase, můžete monitorovat laboratoř z jediné přístrojové desky a reportuje rychle výsledky. VITEK® Řešení se mohou přizpůsobit jakékoliv velikosti nebo typu laboratoře díky různým velikostem (120-karet nebo 60-karet verze pro VITEK® 2) a schopnosti připojit více přístrojů VITEK® MS a VITEK® 2 s obsluhou z jediného PC. Bez ohledu na nastavení jaké si vyberete, získáte výhody v podobě optimalizovaných pracovních procesů a provozní efektivitě:

 • Vysoký výkon
 • Snížení prakticky až o 50% méně kroků7,8
 • Menší manipulace s reagenciemi
 • Čárové kódy na reagenciích a jednorázové automatické propojení ID s AST výsledky pro každý izolát
 • Méně ručního zadávání dat s automatickým přenosem ID výsledků pro interpretaci AST výsledků
 • Rychlý a jenoduchý přehled a podávání zpráv – výsledky dostupné kdekoliv a kdykoliv prostřednictvím MYLA® softwaru s mnoha funkcemi přizpůsobenými pro správu dat v reálném čase a včetně s připojením k vašemu stávajícímu LIS
 • Vytvořte a sledujte epidemiologické výsledky s přizpůsobeným a fexibilním řešením kdekoliv a kdykoliv prostřednictvím MYLA® softwaru

Jistota s kompletní sledovatelností

VITEK® Řešení zajištuje kompletní sledovatelnost, která přispívá k celkové efektivitě laboratoře a jistotě.

 • Předem aplikované čárové kódy na reagenciích a jednorázové automatické propojení ID s AST výsledky pro každý izolát
 • Pacient a informace o vzorku jsou spojeny prostřednictvým závěrečných zpráv
 • Výsledky a systémové informace jsou snadno dostupné na dálku
 • Paralelní příprava vzorků několika mikrobiolgy na různých místech nebo stolech 

Zdroje:

 

1) Kaleta and Wolk, Clin Lab News ; May 2012

2) Barenfanger et al. JCM 1999 37 (5) 1415

3) Galar et al. EJMID 2012 31 (9) 2445

4) Eigner et al. JCM August 2005 43 (8) 3829

5) Mitchel et al. JCM 2015 53 (8) 2473

6) Ayats J., et. al. ASM 2007

7) Heller-Ono A. bioMerieux® White Paper, 2008

8) Römmler W., et al. ASM 2006; Poster C-123.

VITEK® MS Technická Data

Laser

 • 337 nm dusíkový laser, pevné zaostření
 • Maximální frekvence pulsů - 50 Hz (50 laserových pulsů za sekundu)
 • Téměr normální (osový) dopad laserového paprsku na vzorek
 • Výkon a zacílení laseru pod softwarovou kontrolou

Analyzátor

 • Linearní letová trubice s délkou driftové zóny 1.2 m
 • Podtlak udržován dvěma turbomolekulárními vývěvami (nominalní 250 l/s) s rotační podložkou
 • Zaslepení paprsku pro odklon nežádoucích signálů vysoké intenzity, např.iontů matrice 

Rozměry

 • Velikost (š v d) - 0.7 m x 1.92 m x 0.85 m, minimální vzdálenost zadní části ode zdi je100 mm
 • Hmotnost - 330 kg bez datového systému

Požadavky pro Instalaci

 • Elektrické připojení
  • 200 VAC, 50/60 Hz, 1000 VA jednofázové NEBO
  • 230 VAC, 50/60 Hz, 1000 VA jednofázové
  • Pro spolehlivý provoz je zapotřebí "čisté", stabilní a kontinuální  připojení
  • Teplota - okolního prostředí 18° až 26° C
 • Relativní vlhkost - méně než 70% nekondenzující
 • Bez vibrací, stabilní, na úrovni podlahy, minimálně 330 kg čtyřbodová opora

Rozsah  množství hmoty

1 to 500 kDa

Také k dispozici: VITEK® MS Plus pro kompletní pokrytí poskytující přístup do IVD a RUO databázi

VITEK® 2 Technická Data

Hmotnost:

 • VITEK® 2 (kapacita 60 karet): 110 kg/240 lbs
 • VITEK® 2 XL (kapacita120 karet): 145 kg/320 lbs

Požadavky na elektrické napájení:

 • 110/120 VAC (50-60 Hz)
 • 220/240 VAC (50-60 Hz)

Rozptýlené  teplo:

 • VITEK® 2: 512 BTU/Hr. (jmenovitá hodnota)
 • VITEK® 2 XL: 632 BTU/Hr/ (jmenovitá hodnota)

Požadavky na okolní prostředí:

 • Rozmezí provozní teploty prostředí: 20°C až 30°C (68°F-86°F)
 • Rozsah provozní vlhkosti: 20% až 80% relativní vlhkosti, nekondenzující

Nadmořská výška:

 • max. 2000 meteů

Pro ověření dostupnosti produktu kontaktujte místního zástupce společnosti bioMérieux.

Pioneering Diagnostics