Testování nesterilních produktů

Kultivační média pro farmacii jsou dostupné pro kontrolu nesterilních produktů. Produkty společnosti bioMérieux umožňují detekovat a spočítat specifické mikroorganismy a celkovou žijící floru v závislosti na požadavcích evropského a amerického lékopisu. bioMérieux vybírá, kontroluje a kombinuje suroviny tak, aby zajistila plnou dohledatelnost od základních surovin až po finální produkt a k zajištění opakovatelnosti mezi různými šaržemi produktu.

Pioneering Diagnostics