Kvalita a bezpečnosti potravin v bioMérieux

Standardními úkony v potravinářských laboratořích jsou sběr a příprava vzorků, inokulace, příprava kultur, inkubace, počítání kolonií indikátorů kvality, detekce patogenů a rozhodování. Proces růstu však vytváří tlak na laboratoř (mít rychleji výsledky, schopnost zpracovávat větší objem práce, ...), to vyžaduje nový přístup k maximalizaci efektivity práce.

S více než 50 letými zkušenostmi spolupráce s mikrobiologickými laboratořemi jsme tam byli a to během celé doby nárůstu překážek, kterým musely laboratoře po celém světě čelit. Nyní Vám bioMérieux Industry navrhuje kompletní řešení, které Vám pomůže optimalizovat Vaší laboratoř po celý proces vzorek - rozhodnutí, a které Vám pomůže zrychlit procesy a zvýšit efetivitu a přesnost Vaší laboratoře.

Ultra-rychlé mikrobiální testování potravinářských produktů
Příprava kultivačních médií pro potravinářství
Automatizovaná detekce potravinových patogenů pomocí VIDAS systému
Pioneering Diagnostics