• bioMérieux Česká republika
  • bioMérieux Česká republika
  • bioMérieux Česká republika
  • bioMérieux Česká republika

BACT/ALERT® 3D

Plně automatizovaný systém mikrobiální detekce

  • Jednoduchý
  • Rychlý
  • Produktivní
Přidat do výběru

Potřebujete více informací?

BACT/ALERT® je jednoduchý automatizovaný rychlý systém mikrobiální detekce schopný detekovat bakteriální, kvasinkovou nebo plísňovou kontaminaci v široké škále živných půd vytvořených z potravin a nápojů.   
Základními vlastnostmi modulárního designu systému BACT/ALERT® jsou snadné používání, objektivní výsledky, reprodukovatelnost a dohledatelnost.

Potravinářské společnosti na celém světě důvěřují vyzkoušenému výkonu systému BACT/ALERT®, který jim umožňuje vypouštět výrobky na trh rychleji než tradiční metody
Kratší doba detekce umožňuje zkrátit cyklus výroby a rychleji vypustit výrobek na trh.
To nezkracuje pouze cestu výrobku na trh, ale také zeštíhluje výrobu díky její větší pružnosti.

Monitorování výrobního procesu v reálném čase přináší cenné využitelné informace pro rychlejší informovaná rozhodnutí. 

Zkrácená doba detekce vám také umožní provést nápravná opatření a elegantně vyřešit případy kontaminace.

Patentovaná kolorimetrická technologie systému BACT/ALERT® a průmyslově optimalizovaná řada kultivačních médií umožňují detekci široké škály mikroorganismů během 24 až 72 hodin.

 

Jednoduchá a rychlá mikrobiální detekce

Standardně se systém BACT/ALERT® skládá z jednoho řídicího modulu a jednoho inkubačního modulu s kapacitou pro simultánní inkubaci a detekci kontaminace ve 240 jednotlivých vzorcích. 
Modulární sestava vám umožňuje flexibilně přidávat až šest inkubačních modulů k jednomu řídicímu modulu, takže se systém může adaptovat na vaše potřeby a růst společně s vaší produktivitou.

Plně automatizovaný systém BACT/ALERT® 3D vám umožní získat konzistentní, přesné a objektivní výsledky při minimálním úsilí.

1. Zvolíte vhodnou BACT/ALERT® lahvičku s kultivačním médiem
2. Naočkujete lahvičku vzorkem
3. Vložíte lahvičku do systému BACT/ALERT®

 

Každá lahvička BACT/ALERT® obsahuje sterilní kultivační médium a je opatřena kolorimetrickým senzorem, který mění barvu od šedé po žlutou v přítomnosti CO2 produkovaného rostoucími mikroorganismy.

Jakmile jsou lahvičky vloženy do systému, kolorimetrické senzory jsou každých deset minut skenovány.  Jakmile je detekován růst, systém spustí jak zvukový, tak vizuální alarm a zaznamená data vzorků.

 

Proč zvolit právě BACT/ALERT® 3D?

Systém BACT/ALERT® oceníte v mnoha krocích organizace výroby potravin, od zvýšené produktivity v laboratoři po zkrácení karantény výrobků.

• Jednoduchý, standardizovaný tok práce
• Zkrácení doby manuální práce a snížení nákladů na práci
• Snížení nákladů na skladování
• Objektivní výsledky dokonce i u viskózních/zakalených vzorků
• Výkonná detekce bakterií, kvasinek a plísní
• Nedestruktivní metoda
• Systém BACT/ALERT® Dual-T nabízí dvě inkubační teploty (32,5 °C a 22,5 °C)
• Kompatibilní s potravinami a nápoji s nízkým i vysokým stupněm kyselosti

 

Specifikace BACT/ALERT®

 

Požadavky na elektrické napájení:

100/120 V (50–60 Hz)

220/240 V (50–60 Hz)

Spotřebovaná energie:

Při 115 V AC Řídicí jednotka: 72 W při běžném provozu; Inkubátor: 640 W při běžném provozu
Při 230 V AC: Řídicí jednotka: 72 W při běžném provozu; Inkubátor: 640 W při běžném provozu

Rozptýlené teplo:

Řídicí jednotka: 245 BTU/hod., 2840 max.

Inkubátor: 904 BTU/hod., 2840 max.

Rozměry řídicího modulu:

Šířka: 35,6 cm (14 in)

Výška: 91,4 cm (36 in)

Hloubka: 61,7 cm (24,3 in)

Hmotnost: 57,2 kg (126 lb)

Rozměry modulu inkubátoru:

Šířka: 49,6 cm (19,5 in)

Výška: 91,4 cm (36 in)

Hloubka: 61,7 cm (24,3 in)

Hmotnost bez náplně: 118,8 kg (262 lb)

Hmotnost s náplní: 133,8 kg (295 lb)

Rozměry nízkoteplotního modulu:

Šířka: 80,9 cm (31,9 in)

Výška: 184,6 cm (72,7 in)

Hloubka: 66,1 cm (26,0 in)

Hmotnost bez náplně: 293,5 kg (647 lb)

Hmotnost s náplní: 313,9 kg (692 lb)

Rozměry pojízdného pracovního vozíku:

Šířka: 99,1 cm (39 in)

Výška: 85,1 cm (33,5 in)

Hloubka: 63,5 cm (25 in)

Hmotnost: 100 kg (220 lb)

Teplota systému:

Provozní: 10–30 °C (50–86 °F)

Skladování: -17 až 57 °C (0–135 °F)

Rozsah vlhkosti vzduchu pro provozní a skladovací podmínky:

relativní vlhkost 10 % až 90 %, nekondenzující

Nadmořská výška pro provozní a skladovací podmínky:

2000 m (6562 ft)

 

Pioneering Diagnostics