• bioMérieux Česká republika

Optimalizace pracovního postupu

Optimální řešení vytvořené odborníky z oblasti mikrobiologie potravin

  • Vylepšená organizace laboratoře
  • Efektivní pracovní vytížení
  • Vyšší produktivita
 
Přidat do výběru

Potřebujete více informací?

Vzhledem ke stále náročnějšímu prostředí je třeba začít nahlížet na vlastní laboratoř z jiného úhlu.

Pracovníci bioMérieux Industry, kteří jsou odborníky na mikrobiologii potravin, přizpůsobili a začali využívat techniku LEAN s cílem vyřešit specifické potřeby a problémy jednotlivých laboratoří.

Optimalizace pracovního postupu prostřednictvím metodiky LEAN

LEAN je metodika výroby vyvinutá společností Toyota, která zahrnuje soubor zásad, postupů a metod pro navrhování a zlepšování procesů. Hlavním cílem metody LEAN je udržet kvalitu výroby s menším objemem práce a zkrácením doby od přijetí požadavku zákazníka po dodání finálního produktu. Základním nástrojem této metodiky je zmenšení nebo odstranění množství úkolů s nízkou přidanou hodnotou.

bioMérieux: váš partner pro změnu

Na základě spojení našich znalostí v oblasti mikrobiologie a poznatků vyplývajících z metodiky LEAN vám pomůžeme identifikovat příležitosti pro odstranění nadbytečných úkolů s cílem optimalizovat chod vaší organizace a zvýšit její efektivitu.

Jako váš partner budeme analyzovat možnosti vaší laboratoře a poskytneme vám individuální a efektivní řešení.

 

Řešení společnosti bioMérieux pro optimalizaci pracovního postupu vám umožní:

  • zvýšit produktivitu
  • zefektivnit procesy
  • optimalizovat náklady
  • zaměřit činnost laboratorních pracovníků na úkoly s vyšší přidanou hodnotou

 

 

 

 

4 kroky ke zvýšení produktivity laboratoře

Společně provedeme analýzu struktury a chodu vaší laboratoře a navrhneme individuální plán, jak optimalizovat vaše laboratorní postupy.

PŘEDBĚŽNÉ HODNOCENÍ

Identifikace vaší stávající situace a procesů v souladu se specifikacemi vaší laboratoře
Odhad potenciálního a teoretického zvýšení produktivity

 

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI LABORATOŘE

Vyhodnocení pracovní náplně, zdrojů a využití prostoru ve vaší laboratoři
Analýza překážek a rezerv v pracovních postupech laboratoře
Návrh možností na novou organizaci chodu vaší laboratoře a plánu individuálně přizpůsobeného na míru

 

KONTROLA IMPLEMENTACE

Realizace návrhu uspořádání laboratoře pro zvýšení efektivity
Dosažení očekávaného zvýšení produktivity

 

KONCEPCE KAIZEN

Zvýšení efektivity vaší laboratoře využitím průběžného zdokonalování nástrojů a dále zapojením zaměstnanců vaší laboratoře
Udržení a optimalizace vašich pracovních podmínek     

            

 
                        
 
 
 
 
 
 
 

Důkaz jak metodika LEAN pomáhá v mikrobiologické laboratoři

 

 

Graf: Diagram se znázorněním stávajícího pracovního postupu (PŘED) a nově implementovaného pracovního postupu (PO)

PŘED: Křížení pracovních postupů, množství přesunů a pohybů

PO: Dopředný postup a snížení únavy laboratorních pracovníků

 

Doporučení společnosti bioMérieux pro optimalizaci pracovního postupu vedou k novému optimálnímu uspořádání laboratoře s plynulým chodem, efektivnější pracovní náplní a zvýšenou produktivitou:  minimálně 30% zlepšení.

Případová studie hodnotící aplikaci metodiky Lean v oblasti mikrobiologie potravin

 

Metodika Lean k optimalizaci testování indikátorů kvality v potravinářské mikrobiologické laboratoři", předložená a akceptovaná na Evropském sympoziu IAFP, Polsko, 2012.

 

“Díky optimalizaci pracovního postupu se zvýšila účinnost naší laboratoře (41 %), flexibilita a umožňuje nám lépe řídit každodenní různorodou pracovní náplň. Doporučuji tento proces, protože nám umožňuje neustále zlepšovat naši výkonnost.“

Ana Martins, vedoucí laboratoře, ControlVetTM, Portugalsko

Stáhnout poster

Pioneering Diagnostics