Rychlé systémy v mikrobiologii

Objevte systémy rychlé mikrobiologie a uvolněte vaše produkty rychleji!

bioMérieux nabízí kompletní řešení pro rychlou detekci mikrobiálních agens. 

Díky své rychlosti, spolehlivosti a citlivosti jsou systémy Bact/ALERT® 3D a CHEMUNEX® široce využívány pro testování potravinářských vybavení po celém světě.

Rychlé výsledky v mikrobiologii mají díky kontrolním procesům na systémech BacT/ALERT® 3D a CHEMUNEX® přímý vliv na snížení karanténních opatření, dalších nákladů na skladování a přerušení produkce. 

Systémy Bact/ALERT® 3D a CHEMUNEX® mohou být snadno implementovány do jakékoliv laboratoře vykonávající přímé kvantitativní testování na přítomnost nebo nepřítomnost nežádoucích mikroorganismů a zvyšují spolehlivost testování pro různé typy vzorků. 

Tyto systémy také efektivizují laboratorní procesy minimalizací praktického času testování a eliminují falešně pozitivní výsledky, opakované analýzy a zdlouhavé fáze pre-inkubace vzorků. Již zde není dále potřeba testovat kontroly šarží nebo stanovovat „baseline“ za účelem kompenzace pozadí měřeného signálu. Zachování tohoto vysokého standardu může být dosaženo bez ztráty přesnosti a spolehlivosti získaných výsledků. 

 

Pioneering Diagnostics