SVĚTOVÝ DEN MENINGITIDY 

03 Říjen, 2023

Dnes 5.10. je Světový den meningitidy
 
OBJEVTE ŘEŠENÍ BIOMÉRIEUX OD PREVENCE K DETEKCI
 
Meningitida je devastující onemocnění s vysokou úmrtností a vede k vážným dlouhodobým komplikacím. Meningitida zůstává hlavním globálním problémem veřejného zdraví. Epidemie meningitidy jsou pozorovány po celém světě.
 
Mnoho organismů může způsobit meningitidu, včetně bakterií, virů, hub a parazitů. Zvláště znepokojující je bakteriální meningitida. Přibližně 1 ze 6 lidí, kteří dostanou tento typ meningitidy, zemře a 1 z 5 má vážné komplikace1. Rozlišení virové meningitidy od bakteriální na základě klinické prezentace je náročné. Pacienti často vykazují podobné příznaky a bakteriální meningitida může být smrtelná za 24 až 48 hodin2.
 
bioMérieux nabízí řešení problémů meningitidy, které umožňuje včasnou prevenci a přesnou diagnózu
 

 

Pioneering Diagnostics