XXIII. slovensko-český kongres o infekčných chorobách

Společnost bioMérieux CZ s.r.o. se zúčastní XXIII. slovensko-českého kongresu o infekčných chorobách

Témata kongresu: 

Lekárska sekcia

  • Komplexný manažment pacienta s multirezistentnou infekciou
  • Vírusové infekcie
  • Infekcie u imunokompromitovaných pacientov
  • Varia

Sekcia zdravotných sestier

  • Novinky v ošetrovateľskom procese v infektológii
  • Varia
Pioneering Diagnostics