Management a diagnostika HIV

Management a diagnostika HIV

Navzdory pokroku v medicíně a diagnostice umírají každoročně miliony lidí na onemocnění související s HIV/AIDS – 2/3 z nich v subsaharské Africe. Pro omezení přenosu nemoci a lepší management HIV infekce, a tím i pro zlepšení prognózy a kvality života má zásadní význam dostupné, flexibilní a vysoce kvalitní testování. Společnost bioMérieux stojí od samého počátku v popředí boje proti HIV a usiluje o zajištění dostupnosti našich ve své třídě nejlepších řešení HIV pro všechny, a tím o zlepšení péče o pacienty po celém světě.

Přidat do výběru

Potřebujete více informací?

Skutečně globální výzva

Zátěž související s HIV (2011)*
 

 • 2,5 milionu nových infekcí
 • 1,7 milionu úmrtí spojených s AIDS
 • 2/3 úmrtí v subsaharské Africe
 • celosvětově 34 milionů lidí žijících s HIV


*UNAIDS, WHO 2011

Virus lidské imunodeficience (HIV) byl poprvé identifikován v 80. letech 20. století. Jedná se o lentivirus, jehož cílem jsou bílé krvinky nezbytně důležité pro lidský imunitní systém1 a který se stal výzvou globálních rozměrů. Virus HIV se přenáší tělními tekutinami – nejčastěji prostřednictvím nechráněného pohlavního styku. Pokud zůstane infekce virem HIV bez léčby, vede k syndromu získané imunodeficience (AIDS) a nakonec k úmrtí pacienta.

Pokrok v medicíně vedl k dramatickému zlepšení kvality života a prognózy pacientů nakažených virem HIV, ačkoli stále neexistuje účinná vakcína nebo možnost vyléčení. Správný management HIV spočívá ve včasné detekci a zahájení antiretrovirové léčby (ART), společně s průběžným screeningem pro zajištění optimální individuálně přizpůsobené terapie. Tyto možnosti však nejsou stejně dostupné pro všechny. Odborné organizace, jako jsou WHO a CDC, proto kladou strategický důraz na osvětu ohledně nákazy virem HIV, testy, screening a dostupnost léčby pro všechny, a to s cílem snížit počet nových případů infekce HIV a zlepšit kvalitu života pacientů s onemocněním AIDS po celém světě.

1. strategický směr strategie sektoru WHO pro globální zdraví ohledně HIV/AIDS, 2011-2015:
„Optimalizovat HIV prevenci, diagnostiku, léčbu a výsledky péče“

 

Řešení bioMérieux: Vysoce kvalitní, flexibilní a přístupná

 • Vysoká kvalita umožňuje, aby všechny HIV testy, platformy a služby přispívaly k lepšímu výslednému stavu pacientů
 • Dostupnost pro pacienty a rizikové populace kdekoliv na světě
 • Flexibilita umožňující vyhovět co nejširší škále potřeb a podmínek vyšetření

Společnost bioMérieux vyvinula jeden z prvních screeningových testů na HIV již v roce 1985, tj. nedlouho po objevení viru. Od té doby pokračujeme v inovacích a dnes máme k dispozici jednu z nejširších nabídek produktů pro diagnostiku a monitorování HIV. Naším cílem je poskytovat flexibilní, vysoce kvalitní řešení pro testování a screening HIV, která budou dostupná pro každého, ve všech systémech a podmínkách zdravotní péče.

Vysoká kvalita

Všechny HIV testy, platformy a služby v naší nabídce jsou navrženy jako vysoce kvalitní produkty, které přispívají ke zlepšení výsledného stavu pacientů.

 • Pro diagnostické testování nabízíme ultracitlivé kombinované testy využívající techniku ELISA 4. generace (enzymová imunoanalýza) a pokročilé testy 4. generace. Tyto testy detekují současně protilátky proti HIV a antigen HIV1 p24 a umožňují tak účinnou detekci dříve, než testy založené pouze na protilátkách.2 Naše testy VIDAS® HIV DUO ULTRA a VIDAS® HIV DUO Quick detekují HIV během primární infekce (do 1–3 týdnů), ještě před zahájením tvorby protilátek. Včasná diagnóza umožňuje rychlejší zahájení vhodné péče. Antiretrovirové léky (ART) udržují nízkou virovou nálož, snižují riziko přenosu3,4 a snižují pravděpodobnost rozvoje AIDS2.

 Klikněte pro zvětšení

VIDAS®HIV DUO: rychlé testy 4. generace

Snadno použitelné testy VIDAS® HIV DUO nabízejí vynikající analytickou citlivost, nízký detekční limit HIV infekce a vysokou citlivost p24 Ag*.
 

*ZDROJE: Ly TD, et al. 2007 Jul;143(1):86-94. Epub 2007, Mar 28.
Miedouge M, et al. J Clin Virol. 2011 Jan;50(1):57-60. doi: 10.1016/j.jcv.2010.09.003.

 

Dostupnost a flexibilita

Dostupnost diagnostiky, léčby a monitorování HIV je považována za zásadní strategii v boji proti této nemoci po celém světě,3,4 a společnost bioMérieux navrhuje všechna řešení směrem k tomuto cíli. Nabízíme řešení, která jsou cenově dostupná, jednoduchá a flexibilní, a vyhovují tak různým laboratořím a laboratorním podmínkám po celém světě.

 

Protokoly na bázi metody suché krevní kapky (DBS) zlepšují dostupnost vyšetření


Metoda suché krevní kapky (DBS) je jednoduchá a cenově úsporná metoda pro odběr a přepravu vzorků, sestávajících z několika kapek plné krve absorbované na filtrační papír. Vzorky lze odebrat mimo laboratoř, dokonce i ve vzdálenějších oblastech a v jakémkoliv klimatu, a následně odeslat k vyšetření do centrální laboratoře.

 

 

Požadavek Řešení bioMérieux
Prevence/diagnóza
 
 
 
 
 
 
Monitorování
 eMAG
 
 
 
 

 

Zkušenosti a odhodlání

bioMérieux: partner v boji proti HIV

Jsem bytostně přesvědčen o tom, že řešení globálních potřeb v oblasti veřejného zdraví, a zejména řešení v souvislosti s AIDS, spočívá v interdisciplinárním přístupu zahrnujícím vědce a partnerství veřejného a soukromého sektoru a spojujícím průmyslové know-how s humanitárními cíli.”

-Alain Mérieux, zakladatel společnosti bioMérieux

Boj proti HIV/AIDS vyžaduje společný přístup na úrovni komunity, státu i celého světa. Ve společnosti bioMérieux jsme se zavázali, že budeme přispívat k tomuto přístupu prostřednictvím výzkumu, vývoje, vzdělání a společenské odpovědnosti.

Naše rozsáhlé zkušenosti v oblasti řešení epidemie HIV/AIDS a naše odborné znalosti v oboru mikrobiologie nám umožňují plnit potřeby pracovníků poskytujících první linii péče i potřeby orgánů činných v oblasti veřejného zdraví a nevládních organizací zabývajících se danou problematikou. Proto také vytváříme globální nabídku vysoce kvalitních produktů a služeb a zohledňujeme řadu aspektů významných pro optimální prevenci a péči. Naším cílem je flexibilní nabídka, protože věříme, že každý má právo na osvětu ohledně HIV, diagnostiku a kvalitní péči. Jsme si také vědomi, že HIV/AIDS jsou neoddělitelně spojeny s jinými nemocemi a že zvyšují náchylnost pacientů k těmto nemocem. Další produktové řady bioMérieux jsou mimo jiné určeny pro virové / bakteriální / mykotické infekce, hepatitidu, tuberkulózu a malárii.

V každodenním boji proti HIV/AIDS se můžete spolehnout na společnost bioMérieux jako na svého dlouhodobého partnera, který dodává vysoce kvalitní diagnostické a screeningové testy na podporu optimální péče po celém světě.

 

 

 1. Cunningham, A.; Donaghy, H.; Harman, A.; Kim, M.; Turville, S. (2010). "Manipulation of dendritic cell function by viruses". Current opinion in microbiology 13 (4): 524–529. doi:10.1016/j.mib.2010.06.002. PMID 20598938.
 2. Moyer, VA. Annals of Internal Medicine Clinical Guidelines: Screening for HIV: U.S. Preventive Services Task Force Recommendation Statement. April 30, 2013
 3. CDC. Proven Prevention Methods. June 2012.
 4. WHO Global health sector strategy on HIV/AIDS, 2011-2015
Klikněte pro zobrazení produktů pro toto řešení
Řešení obsahuje níže uvedené produkty. Klikněte na produkt pro zobrazení detailů
Pioneering Diagnostics