Recepce

Kontakt na naši kancelář

bioMérieux CZ s.r.o.

IČ: 27391981, DIČ: CZ27391981

se sídlem Hvězdova 1716/2b, PSČ 14078, Praha 4,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 110836

 

Recepce

Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4

tel.  +420 261 109 650

fax + 420 261 109 652

mail: recepcecz@biomerieux.com

 

René Zeynalova

tel.  +420 261 109 650, +420 725 973 953

mail: rene.zeynalova@biomerieux.com 

 

Finanční agenda, lidské zdroje a řízení kvality

Ing. Stanislava Trhoňová

mail: stanislava.trhonova@biomerieux.com

 

Pioneering Diagnostics