Recepce

Kontakt na naši kancelář

bioMérieux CZ s.r.o.

 

Recepce

Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4

tel.  +420 261 109 650

fax + 420 261 109 652

mail: recepcecz@biomerieux.com

 

Kateřina Kusová

tel.  +420 261 109 650, +420 722 954 945

mail: katerina.kusova@biomerieux.com 

 

Finanční agenda, lidské zdroje a řízení kvality

Ing. Stanislava Trhoňová

mail: stanislava.trhonova@biomerieux.com

 

Pioneering Diagnostics