Závazek v oblasti ochrany životního prostředí

Naši zaměstnanci na všech našich pracovištích a v dceřiných společnostech po celém světě společně usilují o naplnění environmentálních cílů společnosti bioMérieux.

Posláním společnosti bioMérieux je zlepšovat zdraví lidí po celém světě. Prosazováním našeho přístupu k ochraně životního prostředí a začleněním našich zásad společenské odpovědnosti do každodenního života účinněji přispějeme k realizaci našeho poslání.

Alexandre Mérieux, Deputy CEO a Corporate Vice-President Microbiology Unit and Manufacturing and Supply Operations

Pioneering Diagnostics