Eko-design

Společnost bioMérieux usiluje o minimalizaci dopadu svých výrobků na životní prostředí zaváděním různých opatření od samého počátku životního cyklu výrobku, tj. počínaje fází návrhu.

 • Společnost bioMérieux uznává, že dopad výrobku na životní prostředí po celou dobu jeho životního cyklu je z větší části určován již ve fázi návrhu. S ohledem na tuto skutečnost společnost ustavila pracovní skupinu „ekodesign“, která vytváří doporučení pro formální začlenění environmentálních aspektů životního cyklu výrobku do procesu vývoje.
 • Společnost uplatňuje přístup „ekodesign“ již při aktuálně probíhajícím vývoji produktů. Jako příklad lze uvést navrhování nových produktů řady VIDAS® 3, které bere v úvahu:
  • volbu komponent s nízkou spotřebou energie,
  • definování kontrolních procesů ke snížení energetických nároků,
  • volbu ekologicky šetrnějších materiálů pro plášť přístroje a balení,
  • snížení počtu papírových výtisků prostřednictvím:
   • formátů pro zhuštěný tisk
   • optimalizace tiskových dat,
   • uživatelsky přívětivého softwaru, který usnadňuje přístup k informacím na obrazovce.
Pioneering Diagnostics