Naše historie

Rodina Mérieux: pohybuje se ve službách medicíny a veřejného zdraví již více než sto let.

Naše historie

Angažovanost společnosti bioMérieux v oblasti veřejného zdraví a odborná erudice v oblasti biologie mají své kořeny v jedinečné rodinné historii. V roce 1897 Marcel Mérieux, student Louise Pasteura, založil analytickou laboratoř v Lyonu, ze které se později stal Institut Mérieux. Tím začíná mimořádný příběh v oblasti biologie a průmyslu.

V roce 1937 převzal vedení laboratoře jeho syn Dr. Charles Mérieux. Ten ve 40. letech 20. století zavedl techniku ​​vyvinutou profesorem Frenkelem z Nizozemska – kultivaci in vitro – která vedla k revoluci ve výrobě vakcín a k výrobě reagencií pro diagnostické testy in vitro.

V roce 1963 Alain Mérieux, vnuk Marcela Mérieux, založil diagnostickou společnost bioMérieux. Dnes je tato společnost součástí Institutu Mérieux, jejíž firmy v oblasti diagnostiky, imunoterapie, bezpečnosti potravin a výživy společně usilují o řešení nových problémů a výzev ve veřejném zdraví a podílejí se na vývoji medicíny zítřka.

Pioneering Diagnostics