Pacienti a zákazníci

Naše angažovanost v oblasti veřejného zdraví navazuje na tradici jména Mérieux.

Jsem bytostně přesvědčen o tom, že řešení globálních potřeb v oblasti veřejného zdraví, a zejména řešení v souvislosti s AIDS, se nachází v interdisciplinárním přístupu zahrnujícím vědce a partnerství veřejného a soukromého sektoru a spojujícím průmyslové know-how s humanitárními cíli.

Alain Mérieux, zakladatel společnosti bioMérieux

 

Rodina Mérieux a později i společnost bioMérieux mají dlouhou tradici v boji proti nemocem již od samého počátku, kdy Marcel Mérieux pracoval po boku Louise Pasteura. V současné době vyvíjí rodina Mérieux činnost v oblasti průmyslové biologie a poskytuje služby v zájmu veřejného zdraví po celém světě.

Nemoci neznají hranice, a společnost bioMérieux se proto zavázala, že zpřístupní diagnostiku lidem na celém světě, bez ohledu na místní systémy zdravotní péče.

Problematika bezpečnosti potravin je rovněž významným problémem veřejného zdraví po celém světě.

Společnost bioMérieux usiluje nejen o to, aby dodávala vysoce kvalitní řešení pro bezpečnost potravin a potravinářský průmysl, ale zároveň působí jako partner v oblasti veřejného zdraví a šiřitel osvěty s cílem zpřístupnit dodávky bezpečných a výživných potravin po celém světě.

 

Více informací na webové stránce společnosti bioMérieux

Pioneering Diagnostics