O společnosti

V roce 2013, bioMérieux oslavila zásadní událost, naše 50. výročí. Náš rozvoj během těchto let byl řízen průkopnickým duchem a nepolevujícím úsilím ke zlepšení veřejného zdraví po celém světě. Dnes, ve vice než 150ti zemích světa, prostřednictvím 41 dceřiných společností a široké sítě distributorů, poskytuje bioMérieux diagnostická řešení, která zlepšují zdraví pacientů a zajišťují bezpečnost spotřebitelů.

Vyvýjíme testy, které přinášejí vysokou medicínskou hodnotu pro klinické rozhodování v oblasti infekčních chorob, kardiovaskulálrních příhod a vybraných nádorových onemocnění. V průmyslových aplikacích můžeme přispět k prevenci rizik kontaminace pomocí zemědělsko-potravinářských, farmaceutických a kosmetických produktů.

Dále přinášíme pokrok do laboratoří; zvýšením automatizace a zlepšováním správy dat přispíváme k posílení výkonnosti zdravotnických zařízení, zvyšujeme produktivitu laboratoří a snižujeme náklady na zdravotní péči.

bioMérieux je nadále rozhodnuta mít průkopnickou roli v inovacích, designování diagnostiky budoucnosti a řešení závažných výzev týkajících se ochrany veřejného zdraví po celém světě.

Pioneering Diagnostics