Výkonnost laboratoře

Výkonnost laboratoře

Výzvy, kterým čelí mikrobiologické laboratoře ve stále konkurenčnějším prostředí, se každý den zvyšují. I při stále vyšší pracovní zátěži je třeba rychle dodávat přesné výsledky, zajistit dodržování předpisů, udržovat nízké náklady a co nejlépe využít kvalifikaci zaměstnanců. Jak víte, společnost bioMérieux pracuje průběžně na inovacích, aby vám mohla dodávat přístroje a reagencie, které vám pomůžou lépe plnit náročné požadavky. Díky našemu inovativnímu přístupu vám nabízíme jedinečnou partnerskou službu, která vám pomůže maximalizovat výkonnost laboratoře a plnit všechny výzvy současnosti – i budoucnosti.

Výzva: Udržte si náskok před konkurencí

Klikněte pro zvětšení

 

Systémy zdravotní péče dnes čelí nebývalým tlakům – jako jsou multirezistentní mikroorganismy (MDRO), stárnoucí populace a vyplývající zdravotní a ekonomické problémy.

Role mikrobiologických laboratoří při řešení těchto problémů je zcela zásadní. To znamená, že musíte pracovat stále intenzivněji a čelit stále většímu tlaku – jinými slovy, pracovat více s menšími prostředky.

 

 

 

Jak si při takovém tlaku udržujete konkurenceschopnost?Klikněte pro zvětšení

Příběh pacienta

Podívejte se na příběh pacienta, který nám připomíná proč se vaše laboratoř snaží o vyšší výkonnost...také nám ukazuje jak vytěžit maximum z vaší laboratoře pro dosažení nejlepších výsledků pacienta a konkurenční výhodu, kterou potřebujete. 

 

 

 

 

 

 

Řešení: maximalizujte výkonnost své laboratoře

maximize-lab-efficiency.jpg

Show in media library: 

Maximalizujte výkonnost laboratoře

Jak může vaše laboratoř pomoci změnit příběh pacienta k lepšímu?
Je zjevné, že existuje prostor pro zvýšení výkonnosti vaší laboratoře – je však třeba vědět, jak tento prostor využít.

 • Lépe využít stávajících zdrojů a zvýšit produktivitu až o 30 %
  • Optimalizovat pracovní postupy
  • Zajistit, aby kvalifikace zaměstnanců odpovídala jejich povinnostem
  • Omezit manuálně prováděné úkoly
 • Zvýšit kvalitu a snížit počet chyb až o 90 %
  • Omezit technologické překážky
  • Redukovat nebo eliminovat chyby
  • Zlepšit konzistentnost
  • Zajistit shodu
 • Snížit dobu odezvy až o 50 %
  • Rychleji poskytovat výsledky lékařům
  • Zlepšit klinickou relevanci informací
  • Zlepšit dostupnost informací

 

Důvěryhodný partner pro individuální řešení

Chtěli byste provést nějaké změny, ale...

 • Zavedení změn je časově náročné – a vy nemáte času nazbyt
 • Svoji vlastní laboratoř sice znáte lépe než kdokoli jiný, ale samotný pohled zevnitř omezuje váš potenciál
 • Nejste si jisti, jak vybírat a zavádět nové technologie, a dosáhnout tak největšího možného přínosu
 • Je důležité věnovat dostatečnou pozornost zaučení pracovníků laboratoře, protože změna návyků není snadná!
   

Partner, který rozumí vašim problémům, vám může pomoci tyto změny provést

Ve společnosti bioMérieux známe vaše problémy. Můžeme využít náš jedinečný pohled na problematiku a naše zkušenosti a v partnerské spolupráci s vámi vytvořit a implementovat individuální přístup pro maximalizaci výkonnosti vaší laboratoře.

Po zpracování strategické analýzy vaší laboratoře společně naplánujeme změny ve 3 hlavních oblastech: postupy, zaměstnanci a technologie. Společně vytvoříme a implementujeme řešení, která budou odpovídat vašim konkrétním potřebám.

 • Postupy
  Optimalizace laboratorních postupů a pracovních postupů vám umožní zvýšit kvalitu práce, poskytovat výsledky rychleji a zajistit shodu s předpisy.
   
 • Zaměstnanci
  Využijte lépe kvalifikaci pracovníků, motivujte pracovníky nabídkou příležitostí pro zvýšení jejich kompetencí.
   
 • Technologie
  Integrujte nejmodernější technologie, včetně kompletní automatizace mikrobiologické laboratoře Kompletní automatizace mikrobiologických laboratoří (Full Microbiology Laboratory Automation - FMLA®) a middlewaru Myla® middleware k propojení přístrojů a systému LIS. Díky tomuto propojení získáte přehled nad operacemi a zkrátíte čas potřebný na získání výsledků.

 

Závazek, partnerství

bioMérieux zná prostředí laboratoří

Máme více než 50 let zkušeností v oblasti mikrobiologických laboratoří a jsme dobře obeznámeni se všemi problémy a úkoly, které musí řešit laboratoře po celém světě.

Zní to jako vhodná investice času, energie a zdrojů? Je tomu tak. Partnerství se společností bioMérieux s cílem dosáhnout maximální výkonnosti laboratoře je jednou z nejlepších investic, jaké můžete učinit. Pokud jste připraveni zavázat se k tomuto partnerství, můžeme dosáhnout měřitelných úspor a zvýšení výkonnosti. Budete schopni vytěžit maximum ze svých zdrojů, což vám pomůže naplnit zásadní potřeby péče o pacienta a udržet si náskok před konkurencí, protože vytvoříte vhodné prostředí pro kontinuální zlepšování výkonnosti.

Pioneering Diagnostics