• bioMérieux Česká republika
 • bioMérieux Česká republika

PREVI® Color Gram

Barvicí automat PREVI® Color pro barvení dle Grama je důležitý přístroj na trhu, který přinese jistotu do vaší laboratoře!

 • Standardizace – všechny preparáty se barví stejným způsobem
 • Až 30 nosičů za 5 minut
 • Ekologicky šetrný systém
 • Individuálně přizpůsobitelné barvení podle zvyklostí a postupů vaší laboratoře
Přidat do výběru

Potřebujete více informací?

V dnešní době čelí mikrobiologické laboratoře rostoucím nárokům na personál, čas a pracovní postupy. Rostoucí nároky nesmí ovlivnit standardy kvality vaší laboratoře: tj. přesnost, dobu potřebnou k získání výsledků a zajištění plné sledovatelnosti pro účely akreditace. PREVI® Color Gram je automatizovaný systém navržený pro intuitivní tok práce, který zajistí spolehlivost vašich výsledků. Díky tomuto přístroji je Gramovo barvení snadné a bezpečné a zároveň zajišťuje přesné, standardizované výsledky během několika minut.
 

Přesné, standardizované barvení

PREVI® Color Gram je automatizovaný systém pro barvení podle Grama, který poskytuje přesné, standardizované výsledky pro všechny typy vzorků.

 • Standardizované barvení - inovativní rozprašovací tryska dávkuje vždy stejné množství reagencie
 • Bez křížové kontaminace - každé sklíčko se barví odděleně a vždy s čerstvou barvící reagencií
 • Lepší diferenciace mikroorganismů ve srovnání s manuálním barvením a barvením v lázni.
 • Plná dohledatelnost reagencií, uživatelů a údržby - řešení problémů a zajištění shody
 • Management uživatelů s cílem zajistit standardizaci procesu

Čisté a bezpečné barvení

Použití nebezpečných reagencií v procesu barvení podle Grama představuje bezpečnostní riziko, zejména v případě manuálního zpracování. Přístroj PREVI® Color Gram je navržen s ohledem na bezpečnost uživatele. A jeho inteligentní funkce čištění a likvidace jsou pohodlné a environmentálně odpovědné.

 • Bezpečnost pro uživatele
  • Uzavřené reagenční lahve k přímému použití
  • Integrovaná nádrž na odpadní reagencie, která brání, aby se uživatel dostal do kontaktu s odpadem
  • Nízká toxicita krystalové violeti
  • Snímače hladiny, které zabraňují přetečení odpadu
 • Čistý a pohodlný
  • Samostatný systém pro jímání odpadů (není zapotřebí umyvadlo)
  • Automatické čištění po vypnutí na déle než 3 hodiny
  • Méně problémů s údržbou
 • Šetrný k životnímu prostředí
  • Zásobník na odpad
  • Méně odpadu: ekonomicky používá pouze potřebné množství reagencií

 

Intuitivní tok práce

Vaše laboratoř neustále čelí výzvám ke zvýšení výkonnosti a snížení nákladů – proto musíte získat maximum ze svého času a toku práce. Manuální barvení podle Grama je pracovně i časově náročný postup. Automatizovaný a intuitivní pracovní postup barvení podle Grama na přístroji Previ® Color vám zjednoduší život.

 • Jednoduchý postup Load & Go (jen 2 kroky manipulace!)
 • Snadno ovladatelná, intuitivní dotyková obrazovka
 • Možnost individuální úpravy a programové protokoly pro přizpůsobení podle vašich potřeb
 • Rychlé výsledky (3-5 minut)
 • Plně automatizovaný proces od fixace po sušení preparátu
 • Zlepšený tok práce v laboratoři s možností zpracovat jednotlivá sklíčka nebo sady sklíček
 • Lze integrovat se systémem Plná automatizace mikrobiologické laboratoře
 • Pohodlný kompaktní systém, který se přizpůsobí vaší laboratoři
   

Volitelná funkce cytocentrifugy

Získejte navíc flexibilitu a funkci přeměnou vašeho přístroje PREVI® Color Gram na plně funkční cytocentrifugový systém s geniálním volitelným rotorem PREVI™ Rotor.

 • Ekonomické řešení (2 přístroje v 1!)
 • Bezpečný a spolehlivý se vzduchotěsným karuselem
  • Může být naložen / vyložen v boxu s laminárním prouděním
 • Flexibilní:
  • Zvolte jednoduché nebo dvojité komory (rozšíření z 8 na 16 nosičů)
  • Upravte rychlost, zrychlení a čas
  • Snadno použitelná programovatelná paměť
  • Snadné přepnutí mezi barvením a cytocentrifugou

 

PREVI® Color Gram
Kapacita karuselu 12 (PREVI® Color Gram 12)
30 (PREVI® Color Gram 30)
Rozměry Výška 25,5 cm x šířka 58,5 cm x hloubka 56 cm
Světlá výška (s otevřeným víkem) 58 cm
Hmotnost 15,5 kg
Vysoká propustnost - 12–120 sklíček/hod
(PREVI® Color Gram 12)
- 30–300 sklíček/hod
(PREVI® Color Gram 30)

 

PREVI® Rotor (volitelná aplikace)
Kapacita 8 komor a nosičů
Hmotnost 1,1 kg
Rozměry Průměr 22,6 cm x výška 6,2 cm
Rychlost Programovatelná 100 až 200 rpm
Tělní tekutiny Sputum, pleurální tekutina, synoviální/perikardiální tekutina, bronchiální laváž, mozkomíšní mok (CSF)

 

 

  Funkce Název výrobku Referenční číslo
Primární barvivo Krystalová violeť 29524
Fixační činidlo Jód 29523
Odbarvovací činidlo
a barvivo pro dobarvení
Aceton safranin
Safranin
Aceton fuchsin
Fuchsin
29519
29520
29521
29522

 

Pro ověření dostupnosti výrobků kontaktujte místního zástupce společnosti bioMérieux.

ECCMID 2009 Poster 889

Performance of the PREVI® Color Gram automated staining system. H. de Montclos, I. Verdier. Laboratory of Microbiology, CH de Bourg-en-Bresse, Francie

 

ECCMID 2011 Poster

Efficiency of an automated Gram-staining system for bacteriological diagnostics. Johannes K.-M. Knobloch. Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene, Lübeck, Germany

 

ASM 2011 Poster 2140

Comparison of PREVI® Color Gram Automated Gram Stain to Manual Gram Stain. D. J. Mayne and J. D. McVay. Sacred Heart Hospital, Pensacola, FL

 

Reference od uživatelů systému PREVI Color

Zjistit více

 

FMLA případová studie

Stáhnout

 

Reference od zákazníků

Jedním z časově nejnáročnějších procesů v rutinní mikrobiologii je barvení podle Grama.
Naše laboratoř v minulosti používala klasickou manuální metodu barvení podle Grama se všemi jejími nevýhodami, které znáte, jako jsou vysoké nároky na laboratorní práci, preferované zpracování v dávkách, nepořádek a znečištění atd.
V naší laboratoři jsme se proto rozhodli, že tento postup zlepšíme zavedením systému PREVI® Color Gram.
Zavedení systému PREVI® Color Gram v naší organizaci přineslo očekávané zlepšení, např. zlepšení kvality a čistší postup (uzavřený systém) u Gramova barvení bez zabarvených stolů a podlah.
PREVI® Color Gram je uživatelsky přátelský systém, snadno použitelný pro každého zaměstnance v naší organizaci. Barvení jednoho preparátu nebo velkých dávek preparátů již nepředstavuje žádný problém.

Kvalitu Gramova barvení při použití systému PREVI® Color nejvíce oceňují naši zaměstnanci. Dospěli jsme k závěru, že barvení pomocí systému PREVI® Color je výrazně čistší a rychlejší než manuální barvení. Systém jednoznačně zkracuje dobu do získání výsledku.

Zavedení systému PREVI® Color Gram do naší laboratoře přineslo očekávané zlepšení.Dr. M. van Rijn, lékařský mikrobiolog, a Paul Rombouts, manažer laboratoře, se členy týmu laboratoře, IKAZIA Hospital, Rotterdam, Nizozemsko

 

 

Systém PREVI® Color Gram zlepšil kvalitu barvení v naší laboratoři a zajistil nám více standardizovanou metodu. Přínos pozorujeme na úrovni toku práce, naše práce je méně přerušována a probíhá rychleji. Přístroj je navíc k dispozici 24 hodin denně.
Systém PREVI® Color Gram je obzvláště užitečný při barvení preparátů z našich lahviček BacT/ALERT®, protože můžeme jednoznačně a snadno odlišit grampozitivní buňky od buněk gramnegativních. Zaznamenali jsme jednoznačné zlepšení ve srovnání s naší předchozí manuální metodou. V současné době se musíme uchýlit k manuálnímu barvení jen zcela výjimečně.

Wiga Sokol (vlevo), Stine Jorn Christensen (vpravo), Mikrobiologické oddělení, Skejby, Dánsko

 


 

 


Poprvé jsme se začali zajímat o výrobek PREVI® Color Gram vzhledem z důvodu technologie použité v přístroji a následná demonstrace v naší laboratoři nás přesvědčila k zakoupení systému.

Od zavedení přístroje PREVI® Color Gram dokážeme rychleji provádět barvení podle Grama. Barvení podle Grama je nyní čistší, již nemáme žádné problémy se zkříženou kontaminací a potřebujeme menší objemy reagencií.
 
Kvalita barvení vzorků BacT/ALERT znamená, že máme méně problémů s krystalizací a můžeme lépe pozorovat bakterie.


D. Allemeerseh, Cliniques de L’Europe, Brusel, Belgie

 

 

 

Jedním z cílů naší laboratoře bylo „ZEŠTÍHLENÍ“ našich struktur a systém PREVI® Color Gram pomohl k „zeštíhlení“ a lepší standardizaci našeho mikrobiologického oddělení.

Barvení podle Grama jsme vždy prováděli manuálně, což je špinavá, pracná, časově náročná technika, která postrádá standardizaci v průběhu jednotlivých směn.

Od doby, kdy jsme nainstalovali systém PREVI® Color Gram, jsme dosáhli standardizace Gramova barvení u stěrů, a máme proto jasnější a čistší sklíčka. Kromě mikrobiologů našli v tomto přístroji zalíbení i ostatní pracovníci z různých směn, protože jim poskytuje větší jistotu při vyhodnocování a interpretaci výsledku Gramova barvení. To je velmi důležité, protože tito pracovníci často hodnotí nátěry barvené podle Grama a nátěry z pozitivních hemokultur v rámci „STATIMOVÝCH“ vyšetření během noci, a proto je naprosto nezbytné, aby byly preparáty obarveny správně a poskytovaly přesné výsledky pro pracovníky mimo mikrobiologické oddělení.

Tento přístroj je snadno použitelný, uživatelsky příjemný a šetří čas, zejména při barvení větších dávek sklíček. Jedná se o zcela zásadní zlepšení kvality, které zkracuje dobu do získání výsledku, poskytuje jasnější preparáty a zajišťuje standardizaci mezi různými pracovními směnami. Díky tomu mohlo dojít k „ZEŠTÍHLENÍ“ našeho mikrobiologického oddělení.

 Joanne Scuderi, Jupiter Medical Center, Jupiter, Florida, USA

Pioneering Diagnostics