Management pacientů na oddělení urgentního příjmu

Management pacientů na oddělení urgentního příjmu

Na odděleních urgentního příjmu má přesná diagnóza v minimálním čase zásadní význam pro zajištění co nejlepších výsledků léčby. Záleží na každé minutě: je zapotřebí identifikovat pacienty s vysokým rizikem život ohrožujícího stavu a rychle zahájit vhodnou léčbu. Zároveň je nezbytné snižovat náklady a optimalizovat řízení toku pacientů. Globální řešení firmy bioMérieux ve formě vysoce kvalitních a nákladově efektivních diagnostických testů vám umožní bezpečně, účinně a efektivně plnit potřeby pacientů a omezit náklady na odděleních urgentního příjmu.

Přidat do výběru

Potřebujete více informací?

Správné a účinné třídění pacientů (triáž)

S následující situací se může setkat každý lékař na oddělení urgentního příjmu (OUP): Na oddělení urgentního příjmu byl přijat 85letý muž s akutní dušností. Co je ale příčinou tohoto příznaku? Pracovníci jsou pod tlakem: potřebují zjistit příčinu, aby mohli pacientovi poskytnout správnou léčbu ve správný čas.
 

Řešení společnosti bioMérieux:

Účinné a rychlé třídění pacientů je na odděleních urgentního příjmu klíčovým faktorem.1 U každého jednotlivého případu, jako je například výše popsaná situace, musí být k dispozici algoritmus pro účinné třídění pacientů. Přednostně je třeba ošetřit pacienty s vysokým rizikem; rozhodnutí o propuštění je třeba provádět s ohledem na bezpečí pacientů; dále je třeba provedená vyšetření omezit na nezbytný počet z důvodu většího komfortu pacienta a kontroly nákladů; Je třeba zabránit přenosu infekce; a zejména je nutné co nejdříve zahájit vhodnou léčbu. Na odděleních urgentního příjmu se může vyskytnout řada problémů – v  konečném důsledku vše záleží na vaší schopnosti činit rychlá a správná rozhodnutí za pomoci správně zvolených testů. Společnost bioMérieux považuje vaše problémy za své vlastní výzvy a zavázala se stát po vašem boku a poskytovat vhodná globální řešení.

 

Když běží o čas…

Rychlejší dostupnost informací na odděleních urgentního příjmu, byť i o jedinou minutu, může podstatně zvýšit pravděpodobnost záchrany života. Globální řešení společnosti bioMérieux pro oddělení urgentního příjmu jsou navržena tak, aby zajišťovala rychlé a přesné výsledky:

 • Snadno použitelné řešení pro diagnostiku na odděleních urgentního příjmu VIDAS® Emergency Diagnostics Solution vám umožní získat výsledky všech testů během pouhých 20 minut a zajistí flexibilní provoz 24 hodin denně po 7 dnů v týdnu. Toto řešení zahrnuje markery srdeční nekrózy, srdečního selhání, žilní tromboembolie a těžkých bakteriálních infekcí.
   
 • Náš kombinovaný modul BacT/ALERT® 3D 120 zajišťuje přesnou detekci široké škály mikroorganismů v krvi, sterilních tělních tekutinách a trombocytů. Inteligentní pracovní postup umožňuje rychleji získat výsledky, zvyšuje bezpečnost a snižuje riziko chyb. Kompaktní modulární a flexibilní systém navíc zabírá pouze necelých 50 cm2 na pracovním stole.
   
 • A pokud na pracovišti nemáte žádnou laboratoř? V takovém případě lze získat rychlé výsledky pomocí laterálních průtokových testů
 • Ať už je pro vaše oddělení urgentního příjmu vhodné jakékoliv řešení, integrace řešení společnosti bioMérieux pro maximalizaci laboratorní účinnosti vám umožní zlepšit pracovní postup, inovovat automatizaci a účinně využívat IT řešení. Jejich prostřednictvím snadněji zajistíte, že se v případě potřeby dostanou správné informace do správných rukou.
 • Pomocí rychlého syndromatického testování na systémech FILMARRAY® lze z klinických vzorků během jediné hodiny identifikovat množství patogenů vč. rezistentních genů infekcí respiračních, krevního řečiště, gastrointestinálních a CNS.

 

Vysoce kvalitní diagnostické testy mohou snížit náklady na zdravotní péči

Vzhledem ke kontrole nákladů na odděleních urgentního příjmu je třeba stanovit priority pro finanční prostředky určené na péči o pacienty. Vysoce kvalitní imunologické analýzy snižují počet vyšetření a umožňují přesněji rozhodovat o optimální péči o pacienta. Společnost bioMérieux přináší následující řešení:

 • VIDAS® D-Dimer ExclusionTM II vyhovuje požadavkům nejnovějších doporučení pro diagnostický management akutní žilní tromboembolie, která doporučují používat algoritmy kombinující posouzení klinické pravděpodobnosti s kvantitativním testem na D-dimery.2 Tento test omezuje počet potřebných zobrazovacích vyšetření, zajišťuje úsporu nákladů a chrání pacienta.3,4 Je prokázáno, že negativní výsledek testu VIDAS D-dimer bezpečně vylučuje plicní embolii (negativní prediktivní hodnota 99,9 %) u 40 % pacientů se suspektní diagnózou, u nichž není klinická pravděpodobnost vysoká.5
 • Zařazení prokalcitoninu (PCT) do diagnostických a léčebných algoritmů, např. pomocí testu VIDAS® B.R.A.H.M.S. PCT, umožňuje lépe identifikovat pacienty s klinicky významnou bakteriální infekcí. Tímto způsobem lze přesněji rozhodnout o antibiotické léčbě,6 což vede ke značným úsporám nákladů7 a představuje klíčovou součást boje proti antimikrobiální rezistenci.
 • Mikrobiální detekční systém BacT/ALERT® 3D nabízí kromě detekce biomarkerů spolehlivé výsledky hemokultivace. Je prokázáno, že tento snadno použitelný hemokultivační analyzátor zachytí až 97,5  % klinicky významných mikroorganismů během 72 hodin8, což může potenciálně vést k významnému snížení mortality pacientů se sepsí.9,10 BacT/ALERT® hemokultivační média se dodávají v trojvrstvých polykarbonátových lahvích odolných proti rozbití pro zvýšení bezpečnosti.
 • Použití testu NT-proBNP a stejně tak i testu VIDAS® NT-proBNP 2, při hodnocení a managementu pacientů s dušností na odděleních urgentního příjmu zvyšuje přesnost diagnózy srdečního selhání a současně snižuje přímé náklady na zdravotní péči tím, že zkracuje délku pobytu a počet diagnostických postupů.11,12
   

Buďte si jisti, že nabízíte lékařům nadstandardní služby

Má vaše laboratoř vše pod kontrolou a poskytuje zdravotnickým pracovníkům vysoce kvalitní výsledky na požádání 24 hodin denně, 7 dní v týdnu? Testy řady VIDAS® Emergency Diagnostics Solution pro stolní imunologické analyzátory jsou díky unikátnímu testovacímu panelu, flexibilitě a snadnosti použití přizpůsobeny především požadavkům použití na odděleních urgentního příjmu. Všechny klíčové testy pro diagnostiku neodkladných stavů lze provádět na jediném přístroji, který umožňuje zpracování vzorků pro statimové vyšetření odděleně od rutinních postupů. Díky rychlému dodání výsledku získáte čas, tolik potřebný ve složitých klinických situacích na urgentním příjmu, a dosáhnete přesnosti, díky které může lékař  s klidným svědomím rozhodnout o dalším postupu. Kromě panelu pro oddělení urgentního příjmu zahrnuje nabídka VIDAS® také testy na hCG, estradiol, markery infekčních onemocnění (např. HIV, hepatitida), infekci C. difficile a řadu dalších testů.

Komplexní řešení pro management sepse, můžete získat díky kombinaci detekce biomarkeru prokalcitoninu (PCT) na analyzátoru VIDAS® a detekce bakterií na analyzátoru BacT/ALERT® 3D. Díky tomu je možné lékařům rychle dodat jednoznačné a přesné informace pro včasný záchyt bakteriální sepse, která zlepší výsledek léčby pacientů.
 

Partner poskytující globální řešení pro oddělení urgentního příjmu

Společnost bioMérieux zná prostředí laboratoří

Máme více než 50 let zkušeností v oblasti mikrobiologie,
proto jsme dobře obeznámeni s problémy a úkoly, které musíte řešit, jako je např. plnění potřeb oddělení urgentního příjmu.

Pracovníci na odděleních urgentního příjmu jsou vystaveni vysokému tlaku. Hlavní roli hraje rychlost, neméně důležitá je ale i přesnost, protože pouze přesná diagnóza umožňuje včas zahájit vhodnou léčbu. Nepřesná nebo neurčitá diagnóza má nepříznivý dopad nejen na úrovni jednotlivých pacientů: Například čas strávený prováděním zbytečných testů znamená, že budou čekat i ostatní pacienti. Nadbytečné náklady pak ovlivňují celý systém zdravotní péče.

Ve společnosti bioMérieux jsme dobře obeznámeni s těmito problémy a s rolí, kterou v tomto kontextu hraje špičková diagnostika. Proto jsme schopni řešit problémy komplexně a vyvíjíme globální řešení. Jsme partnerem, kterému můžete důvěřovat, protože máme a vždy jsme měli stejnou motivaci: ochranu a zlepšování zdraví lidí po celém světě.

 

Literatura:

 1. Wiler JL, et. al. Optimizing emergency department front-end operations. Ann Emerg Med. 2010;55:142-160.e1

 2. Huisman MV, Klok FA. Diagnostic management of acute deep vein thrombosis and pulmonary embolism. J Thromb Haemost. 2013;11:412-22.

 3. Righini M, et. al. Influence of age on the cost-effectiveness of diagnostic strategies for suspected pulmonary embolism. J Thromb Haemost. 2007;5:1869-77.

 4. Wiener RS, et. al. When a test is too good: how CT pulmonary angiograms find pulmonary emboli that do not need to be found. BMJ. 2013;347:f3368.

 5. Carrier M, et. al. VIDAS D-dimer in combination with clinical pre-test probability to rule out pulmonary embolism. A systematic review of management outcome studies. Thromb Haemost. 2009;101:886-92.

 6. Schuetz P, et. al. Procalcitonin algorithms for antibiotic therapy decisions: a systematic review of randomized controlled trials and recommendations for clinical algorithms. Arch Intern Med. 2011;171:1322-31.

 7. Wilke MH, et. al. The use of a standardized PCT-algorithm reduces costs in intensive care in septic patients - a DRG-based simulation model. Eur J Med Res. 2011;16:543-8.

 8. Bourbeau PP., Foltzer M. Routine incubation of BacT/ALERT FA and FN blood culture bottles for more than 3 days may not be necessary. J Clin Microbiol. 2005;43:2506-2509

 9. Barenfanger, J; et. al. Decreased Mortality Associated With Prompt Gram Staining of Blood Cultures. Am J Clin Pathol 2008;130:870-876.

 10. Doern GV, Vautour R, Gaudet M, et al. Clinical impact of rapid in vitro susceptibility testing and bacterial identification. J Clin Microbiol. 1994;32:1757-1762.

 11. Moe GW, et. al. Canadian Multicenter Improved Management of Patients With Congestive Heart Failure (IMPROVE-CHF) Study Investigators. N-terminal pro-B-type natriuretic peptide testing improves the management of patients with suspected acute heart failure: primary results of the Canadian prospective randomized multicenter IMPROVE-CHF study. Circulation. 2007;115:3103-10.

 12. Rutten JH, et. al. N-terminal pro-brain natriuretic peptide testing in the emergency department: beneficial effects on hospitalization, costs, and outcome. Am Heart J. 2008;156:71-7

Klikněte pro zobrazení produktů pro toto řešení
Řešení obsahuje níže uvedené produkty. Klikněte na produkt pro zobrazení detailů
Pioneering Diagnostics