• bioMérieux Česká republika

VIDAS® C. difficile panel

Rychlá identifikace nákazy C. difficile

VIDAS® C. difficile panel zahrnuje dva komplementární testy používané jako pomůcka při diagnostice infekcí C. difficile.

 • Automatizace a snadné použití pro rychlé výsledky
 • Zjednodušení diagnostického kroku
 • Flexibilní řešení přizpůsobené malým nebo velkým objemům
 • Pomůže vám vyloučit pacienty s negativním nálezem za pouhých 50 minut (VIDAS® GDH)
Přidat do výběru

Potřebujete více informací?

VIDAS® C. difficile GDH je kvalitativní test, který detekuje antigen C. difficile, glutamátdehydrogenázu (GDH), ve vzorcích stolice při screeningu pacientů se suspektní infekcí C. difficile. Používá se ve spojení s testem VIDAS® C. difficile Toxin A & B jako součást dvoustupňového algoritmu. Oba testy jsou založeny na technice ELFA (enzymový fluorescenční test).

VIDAS® C. difficile panel poskytne rychle potřebné informace, které vám pomohou identifikovat a dostat pod kontrolu šíření infekce.¹ To umožní snížit morbiditu a mortalitu pacientů i ekonomickou a zdravotní zátěž vyplývající z infekcí C. difficile pro nemocnice a zdravotnické systémy.²

Strategie vyšetření

 

Podle nových doporučení* je třeba vzorky s pozitivními výsledky testu na GDH vyšetřit na toxiny A & B C. difficile, a potvrdit tak přítomnost infekce C. difficile.

* Viz ZÁLOŽKA ZDROJE

Spolehlivost

VIDAS® C. difficile panel vám pomůže zlepšit management pacientů:

 • VIDAS® C. difficile GDH: vysoká negativní prediktivní hodnota (NPV)*, která vám umožní s jistotou vyloučit negativní výsledky
 
 
VIDAS® GDH Performance vs. kultivační médium CCFA
VIDAS® GDH Performance vs. chromID C. difficile
NPV 99,1 % [98,5–99,5] % 98,3 % [97,5–98,9] %
Senzitivita 95,8 % [92,8–97,7] % 92,9 % [89,6–95,3] %
Specificita 90,0 % [88,4–91,4] % 91,8 % [90,3–93,1] %

 

 • VIDAS® C. difficile Toxin A & B: vysoká specificita* minimum falešně pozitivních diagnóz

* Podrobné informace o funkčních charakteristikách jsou uvedeny v příbalovém letáku

 

Přínos daného řešení

 • Automatizace a snadné použití: Imunoanalyzátory řady VIDAS® je uznávaná po celém světě pro flexibilitu, snadné použití a bezproblémové začlenění do toku práce v laboratořích
 • Krátká doba do stanovení výsledku: pouze 50 minut pro VIDAS® C. difficile GDH a 75 minut pro VIDAS® C. difficile Toxin A & B
 • Odpovídá novým doporučením*
 • Nákladově efektivní:
  • Méně zbytečných testů, a tedy lepší kontrola nákladů
  • Jednotestový formát přizpůsobený pro malé nebo velké objemy vyšetření při sporadickém nebo epidemickém výskytu
 • Sledování epidemiologických trendů: uchovávání záznamů o všech zpracovaných vzorcích

* Viz ZDROJE

 

Globální nabídka bioMérieux pro C. difficile

bioMérieux nabízí první kompletní řešení pro C. difficile na trhu:

 

Metoda

Název výrobku

Referenční číslo

Screening

VIDAS® GDH

ref. č.  30125

Detekce toxinu

VIDAS® C. difficile Toxin A&B

ref. č.  30118

Kultivace

chromID® C. difficile agar
Clostridium difficile agar

ref. č.  43871
ref. č. 43431

Identifikace

VITEK® 2 ANC card
API® 20A
rapid ID 32 A

ref. č. 21347
ref. č. 20300
ref. č. 32300

Testování citlivosti

ATB™ ANA2
ATB™ ANAEROBIE
Etest®

ref. č. 142691
ref. č. 140011

Typizace kmenů

DiversiLab® C. difficile

ref. č. 270609

Dohled (surveillance):

VIGIguard™

 

 Další informace o globálním řešení firmy bioMérieux pro C. difficile

 

 

Literatura

(1) Lukas Fenner, Andreas F. Widmer, Gisela Goy, Sonja Rudin, Reno Frei. J Clin Microbiol. 2008 January; 46(1): 328–330. Published online 2007 November 21. doi: 10.1128/JCM.01503-07.

(2) Siegel JD, Rhinehart E, Jackson M, Chiarello L, and the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee, 2007 Guideline for Isolation Precautions: Preventing Transmission of Infectious Agents in Healthcare Settings.

  VIDAS® C. difficile
GDH
VIDAS® C. difficile
Toxin A & B
Referenční číslo 30125 30118
Testy/souprava 60 60
Doba do stanovení výsledku 50 minut 75 minut
Typ vzorku Vzorek stolice Vzorek stolice
Objem vzorku stolice
Objem vzorku po předběžném zpracování
200 µl
300 µl
200 µl
300 µl
Četnost kalibrací 28 dnů 14 dnů

 

Více technických informací na www.myvidas.com.

 

Související publikace

ECCMID 2014

J. Van Broeck, E. Ngyuvula Mantu, K. Soumillion, M. Delmée . Evaluation of the impact of freezing on positive Clostridium difficile stools using VIDAS® GDH & VIDAS® CD toxins A/B, Liaison GDH, Liaison toxins A&B and C. DIF QUIK CHEK Complete®

Stáhnout poster

 

ECCMID 2013 Abstract R2753

L. De Cooman, S. Drieghe, I. Leroux-Roels, G.Glaeys. J. Boelens. Evaluation of the VIDAS® Gultamase Dehydrogenase Test (bioMérieux) for algorithm-based Clostridium difficile testing.

Stáhnout abstrakt

 

ECCMID 2013 Poster P187

C.Eckert, O. Said, C. Rambaud, N. Poccardi, B. Burghoffer, V. Lalande, F. Barbut. Comparison of the VIDAS® C. difficile GDH and the GDH component of the C. diff Quik Chek Complete for detection of Clostridium difficile in stools.

Stáhnout poster

 

ECCMID 2013 Poster 1872

D. Achleiter, A. Wutscher, M. Hell. Evaluation of the new VIDAS GDH (ELFA) Test and VIDAS Clostridium difficile Toxin A&B Test compared to a 3-Step Toxin B-PCR based-algorithm at a University Hospital.

Stáhnout poster

 

ECCMID 2012 P2266

Davies, K. A., Bosomworth, C. E., Carricajo, A., Adam, T. and Wilcox, M.H. Comparison of VIDAS® GDH automated immunoassay with Cepheid GeneXpert® C. difficile PCR assay and an in-house PCR assay for GluD, for the detection of C. difficile in faecal samples.

Stáhnout poster

 

Doporučení

Nové doporučené postupy s algoritmem pro vyšetření na C. difficile doporučují použít dvoustupňový protokol, který zahrnuje stanovení GDH pomocí enzymové imunoanalýzy (EIA) v prvním kroku a následně potvrzení pozitivních výsledků pomocí citlivého stanovení toxinu technikou EIA. Kultivační test následně stanoví senzitivitu výsledků podobně jako dosavadní „zlatý standard“, který spočíval v kultivaci a testu na toxin.


 

Význam rychlého testu na C. Difficile

Zde je jen několik důvodů, proč je důležité mít k dispozici rychlý test na C. difficile:

 • Clostridium difficile je příčinou zhruba 15 až 25 % případů průjmů souvisejících s léčbou antibiotiky1
 • Prevalence: 13,1/1000 pacientů v USA2
 • Celková incidence je na vzestupu: V německém Sasku se incidence CDI zvýšila z 1,7 až 3,8 případů na 100 000 osob v roce 2002 na 14,8 případů na 100 000 osob v roce 20063 a je nyní vyšší než incidence MRSA
 • Nákazou C. difficile a souvisejícím závažným onemocněním jsou ohroženi zejména starší lidéimunokompromitovaní pacienti1
 • Na vzestupu jsou hypervirulentní kmeny1
 • Výskyt závažných epidemií, morbidita a mortalita rostou alarmující rychlostí (mortalita v USA: 6–15 %)4
 • Ekonomická zátěž: 3,2 miliardy USD v USA a 3 miliardy EUR v Evropě5

 

1. Bartlett JG. Clinical practice. Antibiotic-associated diarrhea. N Engl J Med 2002;346:334-349
http://www.cdc.gov/HAI/organisms/cdiff/Cdiff_faqs_HCP.html#a1

2. Jarvis WR. et al.: National point prevalence of Clostridium difficile in US health care facility inpatients. AJIC 2009 37:263-270

3. Rupnik M. et al.: Clostridium difficile infection: new developments in epidemiology and pathogenesis. Nature reviews microbiology. 2009;7:10.1038/nrmicro2164.

4. Bartlett JG. et al. Clinical recognition and diagnosis of Clostridium difficile infection. Clin Infect Dis. 2008; 46:S12-18.

5. Barbut F. et al. A European survey of diagnostic methods and testing protocols for Clostridium difficile. ESCMID study group report. Clin Microbiol Infect. 2003;9:989-996

 

Pioneering Diagnostics