• bioMérieux Česká republika

ETEST®

Reagenční proužky k přímému použití pro vyšetření antimikrobiální citlivosti (AST) určené ke stanovení minimální inhibiční koncentrace (MIC) pomocí kalibrované stupnice

Lékaři často potřebují více informací, než mohou získat z primárního vyšetření AST. Reagenční proužky ETEST® k přímému použití určené ke stanovení MIC pomocí gradientové stupnice jsou uznávány po celém světě pro osvědčenou účinnost.

 • Stanovte MIC růstově náročných, pomalu rostoucích nebo nutričně deficitních mikroorganismů
 • Potvrďte nebo detekujte nespolehlivé výsledky nebo nové mechanismy rezistence
 • Otestujte nové nebo běžně nepoužívané antimikrobiální látky
 • Dolaďte antimikrobiální léčbu
Přidat do výběru

Potřebujete více informací?

Testovací proužky ETEST® – původní gradientové proužky pro stanovení MIC – jsou mnohými uživateli považovány za zlatý standard ve své kategorii. Těší se vynikající pověsti jako spolehlivý nástroj pro stanovení minimální inhibiční koncentrace (MIC) antibiotik, antimykotik a antituberkulotik pomocí gradientové stupnice. ETEST® je předem definovaný, stabilní gradient 15 koncentrací antibiotik na umělohmotném proužku (stripu).  Jedná se o jednoduchý, nákladově efektivní nástroj, který umožňuje získat přesnější výsledky, než nabízejí automatické a Kirby-Bauerovy testy citlivosti k antimikrobiálním látkám (AST). ETEST® zahrnuje širokou škálu více než 100 antimikrobiálních látek, které jsou k dispozici v následujících kategoriích: antibiotika, antimykotika a detekce antimikrobiální rezistence (ARD).
 

Důvěryhodný lídr

ETEST® jako první gradientový proužek svého druhu pro stanovení MIC se i nadále těší značným úspěchům. Vzhledem k dobře zdokumentované účinnosti upevnil svou pozici důvěryhodného lídra na trhu gradientových testovacích proužků pro stanovení MIC. ETEST® je zlatým standardem na trhu gradientových proužků pro stanovení MIC:

 • Více než 4 000 vědeckých referencí z 50 zemí
 • týkajících se více než 2,9 milionů kmenů,
 • což představuje více než 20 milionů datových bodů
   

Univerzální – Metoda volby pro doplnění hlavního systému stanovení AST

Většina klinických laboratoří používá jako hlavní prostředek ke stanovení AST komerčně dostupné automatické systémy, např. bioMérieux VITEK® nebo diskový difúzní test. Tyto systémy jsou často dostačující, protože většina primárních systémů pro stanovení AST pokrývá přibližně 90 % potřeb v oblasti AST. ETEST® je metodou volby pro doplnění zbývajících cca 10 % vyšetření. Jedná se o snadno proveditelné a ekonomické vyšetření, přičemž stabilní antimikrobiální koncentrační gradient testovacích proužků umožňuje prodloužit životnost až na 5 let, a uživatel tak může udržovat v zásobě zřídka požadované léky pro rychlé testování. Na následujícím obrázku je znázorněno, jak ETEST® zaplňuje mezery mimo rozsah použití primárních systémů pro stanovení AST:Klikněte pro zvětšení
 • Testování nových léků
 • Vyšetření obtížně hodnotitelných organismů, které nemohou být vyšetřeny pomocí primární metody pro stanovení AST (např. růstově náročné, anaerobní organismy, omezení vyplývající z primárního systému pro stanovení AST, atd.)
 • Detekce nízké rezistence, heterorezistence
 • Detekce nebo konfirmace fenotypů rezistentních na antimikrobiální látky, např. ESBL, MBL*, AmpC** nebo GISA/hGISA**
 • Rozšířené stanovení hodnot MIC (zahrnující široké rozmezí hodnot mimo rozsah breakpointů) pro vedení a úpravu léčby kriticky nemocných pacientů (např. organismy s mnohočetnou lékovou rezistencí). 

 

*Testy ETEST MBL IP/IPI a MBL MP/MPI jsou v USA klasifikovány jako výrobky určené pouze pro výzkumné účely (RUO)
** Testy ETEST AmpC, KPC a GRD jsou určeny pouze pro výzkumné účely (RUO)

 

Rozšířená řada MIC zahrnující 15 ředění dvojkovou řadou

ETEST® poskytuje komplexní stanovení hodnot MIC v rozsahu 15 ředění dvojkovou řadou pro koncentrace, které jsou ideální pro doladění léčby pacientů v případech, kdy jsou rutinní metody stanovení AST omezeny jedním z následujících způsobů:

 • Poskytuje pouze výsledky kategorie S, I nebo R
 • Výsledky MIC jsou mimo rozsah (tj. výsledky „<“ nebo „>“) a neposkytují dostatečné údaje pro farmakokinetické/farmakodynamické (PK-PD) stanovení cílové dávky

 

Snadno použitelná technika pro stanovení MIC

Kapacity pro stanovení AST si můžete snadno rozšířit.

 1. Stačí jen přiložit proužek na naočkované agarové plotny, a to buď ručně, nebo pomocí volitelného nástroje či příslušenství ETEST® (např. Retro, Simplex, Nema nebo MiniGrip It), a provést inkubaci.
 2. Po inkubaci se objeví elipsa, která protíná hodnotu na stupnici pro stanovení MIC (v μg/ml) v místě, kde koncentrace testovaného antibiotika inhibuje růst mikroorganismů.
 3. Tato hodnota odpovídá MIC, kterou lze použít pro výběr optimální léčby pacienta.

 

Proužky, zařízení a příslušenství ETEST® pro testování citlivosti bakterií a plísní

Proužky ETEST®

 • Více než 100 antimikrobiálních látek v následujících kategoriích:   antibiotika, antimykotika, antimykobakteriální léčiva (antituberkulotika) a detekce antimikrobiální rezistence (ARD)
 • Stabilní antimikrobiální koncentrační gradient umožňuje prodloužit použitelnost až na 5 let, a laboratoře tak mohou mít v zásobě po ruce zřídka požadované léky pro rychlé testování.
 • Snadná implementace ve většině klinických laboratoří
 • Zavedená metoda pro stanovení citlivosti, která poskytuje poloviční ředění na škále MIC, které lze použít pro FK-FD modelování a stanovení kvocientů MIC breakpointů.
 • Umožňuje, aby laboratoře poskytovaly údaje o citlivosti u většiny růstově náročných mikroorganismů, které nelze stanovit pomocí systémů na bázi mikrodiluční bujonové metody (BMD).

ETEST® zařízení a příslušenství

Ušetřete čas a zvyšte reprodukovatelnost pomocí zařízení a příslušenství ETEST®, která jsou navržena s cílem zjednodušit každodenní použití testu ETEST®.

Pro podrobnější informace viz stránky ETEST®: zařízení a příslušenství.

Zařízení ETEST®

Ref. č.

Simplex C76
(ref. č. 559802)

Retro C80
(ref. č. 559803)

Nema C88
(ref. č. 559804)

 

 

ETEST® příslušenství

Ref. č.

ETEST® svorky – 5 kusů v jednom balení,

ref. č. 559809

Mini skladovací krabička s vysoušecím prostředkem ref. č. 559900

Midi skladovací krabička s vysoušecím prostředkem ref. č. 559901

Maxi skladovací krabička s vysoušecím prostředkem ref. č. 559902

Mini Grip-It ref. č. 411200


Pro ověření dostupnosti výrobků kontaktujte místního zástupce společnosti bioMérieux.

Produktová nabídka Etestů /sites/subsidiary_cz/files/etest_prehled_duben_2023.pdf

"ETEST® je na našem oddělení dobře zaveden. Stal se rychlým a přesným nástrojem pro stanovení MIC v klinicky relevantních a urgentních situacích, např. pro patogeny z hemokultur nebo mozkomíšního moku (CSF). Výborně slouží i v dalších klinických situacích, kdy je důležité vědět, „jak je daný patogen citlivý nebo rezistentní“. ETEST® poskytuje skvělé výsledky i pro kvasinkové mikroorganismy. Stanovení MIC dilučními metodami bylo mimořádně zatěžující!"

Professor Gaby E. Pfyffer, Chefmicrobiologin, Institut für Medizinische Mikrobiologie, Lucerne, Švýcarsko

 

"Děkuji vám jménem všech svých pacientů, kteří mají prospěch ze stanovení MIC pomocí testu ETEST®! Pomohli jste zachránit životy mnoha pacientů se závažnými bakteriálními infekcemi po celém světě"

Dr. Marc Romney, lékařský mikrobiolog, St. Paul's Hospital/Providence Health Care, Kanada

 

"ETEST®  se stal standardní metodou pro testování nesčetného množství různých typů mikroorganismů, prakticky „pod jednou střechou“. Jeho zavedení umožnilo provádět stanovení antimikrobiální citlivosti s obrovským pozitivním dopadem na péči o pacienta v laboratořích s různou úrovní odbornosti.

Dostupnost této technologie v chudších oblastech světa přispívá k detekci rezistence i v místech, kdy bylo dříve její odhalení zcela nedosažitelné."

Dr. Ellen Jo Baron, ředitel, Standford Clinical Microbiology/Virology Laboratory, USA

 

Pioneering Diagnostics